ejerforhold

Ejerforhold

I forbindelse med stiftelsen af et selskab, skal du også registrere ejerforhold, såfremt der er flere ejere af virksomheden. Man veksler mellem legale ejere og reelle ejere. Ligegyldigt, hvilken selskabsform der er tale om, er det et krav, at ejerforholdet registreres. Her kan du læse mere om, hvad ejerforhold er, samt hvad forskellen på reelle ejere og legale ejere er.

 

 

Hvad er ejerforhold?

Selskaber er forpligtet til at registrere dets ejerforhold i CVR på Virk.dk samt føre en ejerbog. Der skal både registreres reelle ejere og legale ejere, ligesom det er nødvendigt at opdatere selskabets ejerforhold, såfremt der sker ændringer heri.

En virksomheds ejerforhold er defineret som de personer eller virksomheder, der har indflydelse på denne og dermed kan være med til at bestemme retningen herfor. Både anpartsselskaber og aktieselskaber skal således registrere deres ejerforhold.

Som nævnt, omfatter ejerforhold både legale ejere og reelle ejere. Legale ejere kan være både fysiske personer og virksomheder, der defineres som juridiske personer. Reelle ejere kan udelukkende være fysiske personer.

Herudover skal der føres en ejerbog, som er en fortegnelse over de kapitalejere, der er i selskabet. Det er imidlertid frivilligt, om du ønsker at udarbejde en ejeraftale, som definerer, hvilke rettigheder ejerne har i selskabet.

Personlige virksomheder som enkeltmandsvirksomheden og den personligt ejede mindre virksomhed skal ikke registrere ejerforhold. Interessentskaber skal registrere reelle ejere, såfremt én eller flere af ejerne er fysiske personer.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvordan indberetter man ejerforhold?

Er der én eller flere ejere af en virksomhed, er det nødvendigt, at du kender ejernes procentvise ejerandele samt stemmerettigheder. Denne information skal du bruge, når du registrere virksomhedens ejerforhold. Du skal også registrere det, hvis virksomheden ingen reelle eller legale ejere har.

Sådan registrerer du dit selskabs ejerforhold:

 1. Gå til Virk.dk.
 2. Klik på “Start” og log ind med dit NemID.
 3. Vælg den virksomhed, du ønsker at registrere ejerforholdet for.
 4. Tryk på “Ændre virksomhed” og vælg “Ejerforhold” i menuen til venstre.
 5. Tilføj, redigér eller fjern ejere, så ejerforholdet stemmer.
 6. Gem dine opdateringer.

 

Hvordan defineres de forskellige ejertyper?

De fleste selskaber skal registrere forskellige forhold, der relaterer sig til deres ejere. Formålet med registrering af ejerforholdet er at øge gennemsigtigheden omkring ejerstrukturen i danske virksomheder.

På den måde er det muligt at sikre, at virksomhederne ikke bruges til økonomisk kriminalitet som eksempelvis skattesvig. Som nævnt, skelnes der mellem legale ejere og reelle ejere, og det er derfor væsentligt at kende til forskellen.

Disse ejertyper findes der:

 • Legale ejere: Fysiske personer eller virksomheder, der ejer minimum 5% af virksomheden eller har 5% af stemmerettighederne.
 • Reelle ejere: Fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer 25% af virksomheden eller stemmerettighederne eller har en anden afgørende kontrol i selskabet – eksempelvis ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

 

Hvornår skal der registreres ejerforhold?

Hvis en person ejer mere end 25% af en virksomheds kapital eller stemmeandele, er der tale om både en legal og reel ejer. Hvis personen derimod udelukkende har mellem 5 og 25% af virksomhedens kapital eller stemmeandele, kan der være tale om både en legal og reel ejer.

Er der tale om eksempelvis et holdingselskab, som er legal ejer af et andet selskab, kan dette ikke også være reel ejer, da dette udelukkende er fysiske personer. Holdingselskabets ejer kan derimod være reel ejer af driftsselskabet, såfremt vedkommende har afgørende kontrol herover.

I de fleste selskaber vil forholdet mellem legale ejere og reelle ejere være 1:1, hvorfor der i princippet blot vil være tale om registrering af enkelte forhold om eksisterende legale ejere. Er der tale om en virksomhed med en kompliceret konstruktion, er det en god idé at søge hjælp hos en revisor eller advokat, når ejerforholdet skal registreres.

 

Hvem skal registrere legale ejere?

Herunder finder du en oversigt over de virksomheder, der skal registrere oplysninger omkring deres reelle ejere. Det er den øverste ledelses opgave at sikre, at virksomheden registrerer legale ejere på baggrund af oplysninger fra de enkelte.

Disse selskaber skal registrere legale ejere:

 

Generelt om reelle ejere

Som nævnt, er en reel ejer defineret som en fysisk person, der direkte eller indirekte ejer en bestemt procentdel af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed. Det kan også være en fysisk person, som udøver kontrol over en virksomhed på anden vis.

Personen skal eje mere end 25% af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed. Dette gælder dog udelukkende, hvis der er tale om et reelt ejerskab. Virksomheden skal indhente oplysninger om rettighederne for de personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. Efterfølgende der skal foretages en vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

 

Hvilke virksomheder skal registrere reelle ejere?

Disse virksomheder skal registrere reelle ejere:

Disse virksomheder skal ikke registrere reelle ejere:

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt ejede mindre virksomheder
 • Børsnoterede virksomheder
 • Datterselskaber, som ejes 100% af en børsnoteret virksomhed
 • Filialer
 • Andelsboligforeninger
 • Medarbejderinvesteringsselskaber
 • Frivillige foreninger

 

Kan jeg se en virksomheds ejerforhold?

Hvis du ønsker at se ejerforholdet for en virksomhed, har du mulighed for at slå det op, da informationen er offentligt tilgængeligt. Du har mulighed for at slå enhver virksomhed op for at se ejerforholdet for denne.

Du slår ejerforholdet op i CVR på Virk.dk, hvor dette offentliggøres, i takt med at dette registreres. Du har også mulighed for at slå én person op for at se, hvilke virksomheder personen er registreret som ejer af.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også