VedtægtsændringerVedtægtsændringer

Vedtægtsændringer i selskab

Vedtægtsændringer I forbindelse med et selskabs udvikling, levetid og evt. vækst, kan der opstå et behov for at ændre vedtægterne i selskabet. Det kan i nogle tilfælde være en lang og uoverskuelig proces at skulle lave vedtægtsændringer i s…
Hvad er vedtægter?Hvad er vedtægter?

Hvad er vedtægter?

Vedtægter Når du skal stifte et anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S) eller et iværksætterselskab (IVS), skal der i den forbindelse udarbejdes vedtægter for selskabet.   Hvad er vedtægter? Et selskabs vedtægter er de regler, der bestemme…
EjerbogEjerbog

Hvad er en ejerbog?

Ejerbog En ejerbog er en oversigt over, hvem der er ejerne i et selskab. Ejerbogen beskriver altså ejerforholdene i et selskab. Nedenfor kan du læse mere om hvad ejerbogen er, hvordan du registrerer ejerskabet i selskabet og hvad ejerbogen…
Hvad er en arbejdshaveroverenskomstHvad er en arbejdshaveroverenskomst

Hvad er en anpartshaveroverenskomst?

Anpartshaveroverenskomst En anpartshaveroverenskomst, også kaldet ejeraftale, er en aftale mellem to eller flere ejere af et anpartsselskab (ApS). Ejeraftaler benyttes også til aktieselskaber og interessentselskaber, hvor de i denne sammenh…
VirksomhedstyperVirksomhedstyper

Forstå de forskellige virksomhedstyper og selskabs…

Virksomhedstyper og selskabsformer Når man skal starte virksomhed, er det vigtigt at have kendskab til de forskellige virksomhedstyper og selskabsformer, som vi har i Danmark. Der er nemlig en del overvejelser at gøre sig, inden man kan træ…
KapitalgodkendelseKapitalgodkendelse

Hvad er kapitalgodkendelse?

Kapitalgodkendelse ved stiftelse af anpartsselskab Står du overfor at skulle stifte et anpartsselskab eller måske flere, er der givetvis en lang række spørgsmål og ikke mindst faldgruber. For eksempel tager bankerne ofte et betragteligt geb…
Reelle ejereReelle ejere

Hvad er reelle ejere?

Hvad er reelle ejere? Virksomhedens reelle ejere er de fysiske personer, der direkte eller indirekte (gennem andre selskaber) har kontrol over virksomheden. Personer, der råder over mere end 25% af anpartskapitalen eller stemmerne, enten di…
Hvad er et stiftelsesdokument?Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument? Et stiftelsesdokument er et juridisk dokument, der bekræfter stiftelsen af et selskab. Dokumentet indeholder en række oplysninger om selskabet og dets stiftere. Et stiftelsesdokument laves ved at nedskrive de…
Hvad er startkapital?Hvad er startkapital?

Hvad er startkapital?

Selskabets startkapital Når man tegner anparter eller aktier i et kapitalselskab, skal man indskyde et beløb, som udgør selskabets startkapital. For det nu afskaffede iværksætterselskaber krævede det et indskud af minimum kr. 1,00, mens der…
AlkoholbevillingAlkoholbevilling

Hvad er en alkoholbevilling?

Regler for alkoholbevilling   Hvad er en alkoholbevilling? Hvis du har en restaurantionsvirksomhed, som skal servere alkohol, gælder der særlige regler for dette. Restaurationsloven har fastsat særlige regler vedrørende alkoholbevilling, åb…
Hvad er momsregistrering?Hvad er momsregistrering?

Hvad er momsregistrering?

Momsregistrering De fleste danske virksomheder er momsregistrerede. Når du bliver momsregistreret, er du forpligtet til at pålægge moms på dine varer og ydelser. Til gengæld har du også mulighed for at fradrage momsen på de varer og ydelser…
Forkøbsret i ejeraftaleForkøbsret i ejeraftale

Guide om forkøbsret af anparter i et selskab

Forkøbsret af anparter i et selskab Hvad er forkøbsret? Forkøbsret er en medejer af et selskabs førsteret til køb af anparter eller aktier, som en udgående eller frasælgende ejer måtte ønske at sælge. For at medejerne kan gøre brug af forkø…
Hvad er et skuffeselskab?Hvad er et skuffeselskab?

Hvad er et skuffeselskab?

Hvad er et skuffeselskab? Ordet ’skuffeselskab’ stammer fra dengang, hvor selskaber blev opbevaret i skufferne hos diverse advokatfirmaer, mens de ventede på at blive overdraget til en køber. Formelt betegnes et skuffeselskab som et færdigr…