familielån

Familielån

Et familielån kaldes også for et familiegældsbrev og bruges typisk, når forældre låner deres børn et beløb f.eks. i forbindelse med finansiering af fast ejendom eller overdragelse af en bolig fra forældrene til børnene.

 

 

Hvad er et familielån?

Et familielån er oftest rentefrit, men det er ikke et krav. Man kan derfor vælge at udarbejde et lån på almindelige vilkår, hvor låntager dermed betaler afdrag og renter på lånet.
Hvis man ønsker, at familielånet skal være rentefrit, skal man oprette det som et anfordringslån. Et anfordringslån er et lån, hvor der ikke er nogen nærmere aftale om, hvornår og hvordan gælden skal afvikles. Låntager kan i princippet kræve gælden tilbage med få dages varsel.

 

Hvorfor skal jeg lave et familielån?

En af fordelene ved et familielån er, at man ved en skriftlig låneaftale kan undgå konflikter mellem familie og venner.

Når man opretter et familielån, får man en skriftlig aftale om lånet herunder hvilke vilkår, der skal gælde for lånet. Hvis ikke man laver en skriftlig aftale i forbindelse med et lån mellem familie og venner, kan det ende ud i misforståelser og konflikter. Det kan f.eks. være, at man over tid glemmer de aftaler, man lavede om lånet herunder hvornår, lånet skal betales tilbage, om lånet skal afdrages med renter osv.

Derudover er långiver bedre stillet med en skriftlig aftale. Hvis ikke der er en skriftlig aftale om lånet, kan det være svært for långiver at inddrive lånet, såfremt låntager af den ene eller anden grund ikke vil betale lånet tilbage.

 

Familielån som alternativ til pengegaver og arveforskud

Nogle vælger at udarbejde et rente- og afdragsfrit familielån som ”arveforskud”, hvilket i nogle tilfælde kan have økonomiske fordele.

 

Pengegaver

Familielånet kan nemlig bruges som et alternativ til pengegaver. Hvis man vil give en større pengegave til f.eks. sine børn, skal der betales en afgift, hvis beløbet overstiger 69.500 kr. (2022). Vil man give en pengegave, der overstiger grænsen, skal der betales 15 % i gaveafgift af det beløb, der overstiger beløbet på 69.500 kr. (2022). Beløbet reguleres årligt. Der gælder desuden forskellige beløbsgrænser afhængig af familiemedlemmernes skatteretlige status.

Med et familielån vil modtageren få hele beløbet med det samme, og långiveren har dermed mulighed for at afskrive familielånet med det afgiftsfrie gavebeløb over de følgende år. Det betyder, at familielånet kan gøres helt afdragsfrit for modtager.

Vær opmærksom på nedskrivning af gaver
I forbindelse med familielånet, bør man være opmærksom på, at man ikke på forhånd skal aftale den årlige nedskrivning i forbindelse med udstedelsen af gældsbrevet. Aftaler man dette på forhånd, kan man risikere, at SKAT betragter nedskrivningerne som én samlet gave, såfremt gaven overstiger grænsen for afgiftsfrie gaver.

For at undgå dette, skal långiver hvert år skrive under på det originale gældsbrev, at gælden er nedskrevet med det gavebeløb, der er gældende for afgiftsfrie gaver.

 

Arveforskud

Hvis man vil benytte et afdrags- og rentefrit familielån til arveforskud, gøres det på samme måde, som hvis forældrene ville forære børnene en større pengegave. Det gøres nemlig ved, at forældrene opretter et gældsbrev til børnene, som hvert år afskrives med det maksimale skattefrie gavebeløb.

På den måde kan forældrene give børnene et større beløb til f.eks. finansiering af fast ejendom.

Herunder giver vi et eksempel på, hvordan et familielån kan bruges, hvis forældrene ønsker at give deres barn 1.500.000 mio. kr. i arveforskud.

Du og din ægtefælle vil gerne give jeres barn 1.500.000 mio. kr. i arveforskud. I opretter derfor et gældsbrev, som I alle tre underskriver. Herefter afskriver I lånet med det afgiftsfrie gavebeløb, som i 2022 er 69.500 kr. Det afgiftsfrie gavebeløb afskrives pr. forældre, hvorfor I afskriver jeres barns lån med x2 69.500 dvs. 139.000 kr.

Regnestykket ser således sådan ud:
Første år: Lånets hovedstol = 1.500.000 kr. Afskrivning = 139.000 kr. Lån tilbage = 1.361.000 kr.
Andet år: Lånets hovedstol = 1.361.000 kr. Afskrivning = 139.000* kr. Lån tilbage = 1.222.000 kr.
Tredje år: Lånets hovedstol = 1.222.000 kr. Afskrivning = 139.000* kr. Lån tilbage = 1.083.000 kr.

Dette regnestykke fortsætter, indtil hele lånet er afskrevet.
*OBS! Beløbet ændrer sig fra år til år, hvorfor ovenstående beregning kun tager udgangspunkt i 2022-satsen.

Du kan læse mere om reglerne for skattefri gaver her.

 

Familielån regler

For at du kan oprette et familielån, skal der være tale om et reelt gældsforhold. Du skal derfor kunne opfylde følgende krav, for at kunne oprette et familielån:

  • Anfordringslån: Lånet bør være et anfordringslån, og skal kunne opsiges med kort varsel f.eks. 3 uger.
  • Rigtigt lån: Der skal være tale om et reelt gældsforhold, hvorfor du skal have ydet et rigtigt lån.
  • Gældsbrev: Der skal oprettes et gældsbrev, som skal underskrives af låntager og långiver.

 

Hvad sker der, hvis långiver afgår ved døden?

Såfremt långiver går bort, skal låntageren betale lånet tilbage med det samme. Det skyldes, at låntager nu vil skylde afdødes bo penge. Den del af lånet, som ikke er blevet tilbagebetalt, bliver nemlig taget med som et aktiv i dødsboet.

Boet skal nemlig sikre, flest mulige lån bliver indfriet, så afdødes arvinger kan få den arv, de er berettiget til.
Det er derfor vigtigt, at man løbende dokumenterer nedskrivningerne på lånet, så der ikke opstår tvivl om, hvor meget der er af restgæld, når långiver dør.

 

Lånet forældes efter 10 år

Som udgangspunkt vil et familielån forældes efter 10 år. Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor den seneste afskrivning er foretaget. Det er vigtigt, at forældelsesfristen afbrydes. Dette kan ske ved skriftlig anerkendelse af gælden indenfor 10 år fra låntagers side eller ved långivers indbringelse af restgælden til fogedretten, såfremt låntager nægter at anerkende gælden.

Hvis familielånet forældes, skal du være opmærksom på, at SKAT kan betragte forældelsen som en gave. Såfremt dette sker, skal der betales gaveafgift og skat af det fulde beløb.

 

Familielån skat

Långiver har ved et familielån ingen renteindtægter som følge af lånet, hvorfor vedkommende heller ikke skal indberette nogen indkomst for lånet.

Omvendt bliver låntager heller ikke beskattet, når man opretter et rentefrit familielån. Faktisk vil låntager oftest få en økonomisk gevinst ved et familielån, da vedkommende ikke skal betale den almindelige markedsrente.

Såfremt familielånet gives med renter, skal både låntager og långiver indberette dette til SKAT.

Læs også