Hvad er en salgsopstilling?

Salgsopstilling

I forbindelse med køb eller salg af en ejendom, skal der udarbejdes en salgsopstilling, der indeholder de vigtigste informationer og oplysninger omkring ejendommen. Salgsopstillingen bliver udarbejdet af en ejendomsmægler og kan derfor variere i indhold og udformning.

 

 

Hvad er en salgsopstilling?

En salgsopstilling er en salgspræsentation af en bolig og indgår som en del af selve købsaftalen. Salgsopstillingen indeholder en beskrivelse af den omtalte ejendom, med tilhørende fotografier, tekniske data og en plantegning. Den indeholder derudover oplysningerne om grundens arealer, forbrug af vand, varme og el, forslag til finansiering af købet og offentlig registrering etc.

Sælger du din bolig gennem en ejendomsmægler, er det et krav, at der bliver udarbejdet en salgsopstilling. Sælger du derimod privat (selvsalg, f.eks. med brug af boligadvokat), hvor der ikke er nogen tilknytning af professionelle parter, er det ikke et krav, at du udarbejder en salgsopstilling – det kan i dette tilfælde, som privat sælger, anbefales at kontakte en advokat, for at sikre sig at salget af boligen, bliver foretaget korrekt.

Salgsopstillingen er noget af det første, den potentielle køber får adgang til ved bolighandlen og vedlægges samtidig også i den endelige købsaftale. Dokumentet udleveres af ejendomsmægleren, der formidler salget af ejendommen, eller kan i de fleste tilfælde også findes på nettet.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvordan læser man en salgsopstilling?

Ejerudgifter, Brutto/Netto og servitutter. Det hele kan rigtig hurtigt blive uoverskueligt, hvis man ikke er vant til at arbejde med salg/køb af ejendomme. Det er vigtigt at læse salgsopstillingen grundigt igennem, fra start til slut i købsaftalen. Vær opmærksomhed på, at indholdet kan variere i forbindelse med rettelser og eventuelle tilføjelser, fra den første version du fik udleveret, til den endelige version der indgår i købskontrakten. Det kan være vanskeligt, uden de professionelle briller at spotte ændringer.

Vi hos NEMADVOKAT har stor erfaring inden for boligrådgivning og ved derfor, hvad man bør være opmærksom på i processen. Vælger du vores køberrådgivning, sørger vi for at gennemgår alle relevante dokumenter og samtidig rådgive dig om din sag.

 

Salgsopstilling eksempel

Salgsopstillingen indeholder en detaljeret beskrivelse af ejendommen, en oversigt over ejendommens økonomiske forhold samt plantegning, billeder og evt. illustrationer. Indholdet kan variere alt efter, hvilken ejendomsmægler der har udarbejdet den, og hvilken ejendom der er tale om. Dog er det stadig vigtigt at være observant omkring, at den udleverede salgsopstilling opfylder alle de lovpligtige oplysninger med.

En salgsopstilling vil typisk indeholde følgende punkter:

 • Den kontante handelspris
 • Matrikelnummer og adresse
 • Finansieringsforslag
 • Grundværdi
 • Forsikringsforhold
 • Oplysninger om forurening
 • Servitutter
 • Ejendomsskatter
 • Renovation
 • Gæld eller andre byrder, der omfatter ejendommen
 • Anvendelsesudgifter (el, varme, vand, gas)
 • Antenneafgift
 • Fælles udgifter/ ejerudgifter
 • Kontingent til en grundejerforening
 • Medfølgende hårde hvidevare og andre løsøre
 • Evt. fælleslån der overtages

Tilbage i 2015 var der et lovkrav om, at salgsopstillingen skulle indeholde en beregning af brutto- og nettoafgifter ved et finansieringsforslag. Da lovkravet efterfølgende er blevet ophævet, er det derfor ikke alle salgsopstillinger der indeholder dette. Det er derfor yderst essentielt at være opmærksom i gennemgangen af din salgsopstilling.

Undgå uforudsete omkostninger og hindringer ved salg eller køb af en ejendom – tag kontakt til NEMADVOKAT og bliv tildelt en boligrådgiver, der guider dig igennem hele processen fra start til slut.

Læs mere om hvordan NEMADVOKAT’s boligadvokater kan hjælpe dig med din bolighandel her.

 

Fejl i salgsopstilling

Det ses desværre, at salgsopstillingen, udarbejdet af ejendomsmægler, kan være fyldt med fejl og mangler, der giver et misvisende indtryk af ejendommens økonomi eller ejendommen i al almindelighed. Typisk kan fejlene omfatte forkerte angivelser af ejendomsværdiskat, der for både køber og sælger kan få store økonomiske konsekvenser. Er ejendomsværdiskatten fejlagtigt sat for højt, bliver ejendommen vanskeligere at sælge. Det kan for sælger betyde, at udbudsprisen bliver sat lavere, end den ellers ville have været, hvis den var reguleret korrekt. Set fra købers side, optræder tilsvarende fejl, dog med omvendt fortegn – køber vil her få sig en ubehagelig overraskelse, når han efter underskrevet købskontrakt, finder ud af at den månedlige ydelse er betydeligt højere end forventet.

Du kan i visse tilfælde modtage erstatning, ved at klage over mæglers ukorrekte salgsopstilling. Klagenævnet for Ejendomsformidling behandler ca. 300 klager årligt, og i langt de fleste tilfælde får klager helt eller delvist medhold af nævnet.

 

Særligt 5 fejl går igen i salgsopstillingen

5 meget betydelige fejl, der desværre ses alt for ofte i mæglers salgsopstilling, som kan resultere i uforudsete omkostninger efter underskrevet købskontrakt:

 1. Ejendomsværdiskat
 2. Ejendomsvurdering
 3. Driftsudgifter
 4. Månedlig ydelse
 5. Boligareal

Derudover er det relevant for dig som køber at vide, at ejendomsmægleren har ansvaret for, at salgsopstillingen er korrekt. Hvis mægleren glemmer en post eller laver fejl i beregninger, har vedkommende et erstatningsansvar over for køberen.

Indholdet af en salgsopstilling kan være svært at gennemskue, men som din boligadvokat, gennemgår vi salgsopstillingen og gør dig opmærksom på eventuelle fejl eller ændringer, der ikke stemmer overens med indholdet i købsaftalen. Din rådgiver vil gennem hele forløbet stå til rådighed i forbindelse med korrespondance med din bank eller mægler, så uforudsete gebyrer eller udgifter ikke dukker op efter underskrevet købsaftale.

 

Tjek op på mæglers oplysninger

Eventuelle udgifter ved at eje en ejerlejlighed, kan splittes op i renter, afdrag og ejerudgifter – hvor sidstnævnte består af blandt andet: ejendomsskat, ejendomsværdiskat og fællesudgifter til ejerforening. Du kan ved tilgang af flere offentlige og statslige hjemmesider, tilgå de samme oplysninger som mægler udlægger. Her kan du tjekke om mæglers oplysninger i salgsopstillingen er korrekte eller blot lade din boligrådgiver overtage processen, så du kan koncentrere dig om andre praktiske gøremål ved dit boligsalg/køb.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også