Købsaftale

Købsaftale

Advokatens råd til en smertefri bolighandel

Står du og skal købe eller sælge en ejendom? Så er det en god idé at dykke ned i, hvilke forhold der bør indgå i en købsaftale, inden du sætter din underskrift. ”Hvad skal den indeholde?” ”Hvornår er den bindende?” og ”Kan jeg fortryde en købsaftale?”

 

 

Hvad er en købsaftale?

En købsaftale er en juridisk skriftelig kontrakt mellem køber og sælger, omhandlende en fast ejendom. Købsaftalen er oftest udarbejdet af sælgers ejendomsmægler eller boligadvokat og bør indeholde alle de forhold der vedrører overtagelsen, pris og tidsfrister. Aftalen har til formål at tydeliggøre betingelserne for køb eller salg af en ejendom, men det er nødvendigvis ikke ensbetydende med, at den er nem at læse.

Få hjælp til gennemgang af købsaftalen
DKK 5.000
Læs mere

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Hvad indeholder en købsaftale?

Købsaftalen er et af de mest afgørende dokumenter i et boligsalg – den indeholder alle de vilkår, som er blevet aftalt i handlen, heriblandt pris og overtagelsesdato. Du bør derfor læse aftalen grundigt igennem ved hjælp fra en advokat, der kan rådgive dig om eksempelvis fejl og mangler eller andre eventuelle ubehagelige overraskelser i f.eks. ejendomsdatarapporten. Købsaftalen samler altså alle de vigtigste oplysninger om den igangværende handel, og indeholder samtidig oplysninger fra andre dokumenter, der er indhentet i forbindelse med ejendomshandlen.

 

Standardvilkårene for en købsaftale:

 

Købsaftalens indhold kan variere afhængig af, hvorvidt en ejendomsmægler eller advokat har udarbejdet den. For at sikre, at alle forhold indgår i købsaftalen, er det fordelagtigt at kontakte en boligadvokat.

 

Hvornår underskrives købsaftalen?

Det anbefales at købsaftalen underskrives efter gennemgang af en boligadvokat. Det er herefter således op til køber og sælger, hvem der underskriver først eller om begge parter mødes og underskriver samtidig. Af praktiske hensyn, kan det anbefales at underskrive købsaftalen samtidig. Underskriver køber først, kan købsaftalen formuleres som et købstilbud og ikke en endelig handel. Accepterer sælger ikke tilbuddet, inden acceptfristen udløber, er køber fritstillet. Køber kan samtidig tilbagekalde sit tilbud, inden for acceptfristens udløb, så længe sælger ikke har underskrevet.

 

Hvad er en betinget købsaftale?

En betinget købsaftale, fungerer oftest som et sikkerhedsnet, såfremt man ønsker at sælge egen bolig, imens man er i gang med at købe en ny. Det er derfor en god idé at udforme en købsaftale som er betinget af eget salg.

Her bliver købsaftalen udformet på samme vis, som den ellers ville have gjort, med det ene forbehold, at den kun er bindende, hvis køber får solgt sin egen bolig inden for en aftalt periode (Typisk mellem 2-6 mdr.). Fordelene for køber, ved en betinget købsaftale, er at chancen for at skulle betale husleje for 2 forskellige husstande, bliver fjernet.

Forskellen på en almindelig og betinget købsaftale er, at den betingede kun er bindene, hvis køber altså får solgt egen bolig. Det er en fordel for sælger at handle efter en betinget købsaftale, der giver køber fortrinsret – da sælger på denne måde har mulighed for at sælge til andre potentielle købere, der ellers måtte dukke op inden for perioden.

Læs mere om hvad en betinget købsaftale er her.

 

Hvornår er købsaftalen bindende?

Efter påsat underskrift for både køber og sælger, og efter de 6 dages fortrydelsesret er ophørt, er købsaftalen bindende og endegyldig. Sælger er herefter forpligtet til at overdrage nøglerne til ejendommen, til køber, og køber skal herefter ligeså leve op til samme betingelser og betale sælger den aftalte ejendomspris, der fremgår af købsaftalen.

 

Skal en købsaftale tinglyses?

Når du køber en bolig, skal der tinglyses et skøde på ejendommen. Tinglysning af skødet er din sikringsakt i forbindelse med dit boligkøb. Hvis du tinglyser skødet på din nye ejendom, er du dermed den officielle ejer af ejendommen. Dette vil også være oplyst i tingbogen.

 

Er det påkrævet at lave en købsaftale?

Det er ikke et lovkrav at få udarbejdet en købsaftale. Det ses ofte i handler, hvor der ikke indgår en ejendomsmægler, at parterne går direkte til skødet og dermed springer købsaftalen over. Det er blot vigtigt, at skødet laves som et betinget skøde, indtil forbehold er opfyldt og købesummen er betalt til sælger – eller er sikret via en bankgaranti.

 

Forbehold i købsaftalen

Man kan i købsaftalen, inkludere forskellige forbehold som skal opfyldes før købsaftalen, er bindende. Eksempelvis:

 • Inddragelse af individuelle vilkår mellem køber og sælger.
 • Forbehold for bankens godkendelse.
 • Forbehold for at man kan tegne forsikring.
 • Eller forbehold for at man får solgt eget hus, inden køb af nyt.

Fordelen ved at indsætte forbehold i købsaftalen, frem for at vente med at sætte sin underskrift, til forbeholdene er afklaret er, at man dermed får lukket handlen så ejendommen ikke sælges til anden side.

 

Kan man fortryde en købsaftale?

Man har som boligkøber en midlertidig fortrydelsesfrist, der løber over seks hverdage og giver køberen muligheden for at trække sig ud af aftalen, mod at skulle betale 1% af købesummen i godtgørelse til sælger. Fortrydelsen skal foregå skrifteligt til sælger eller ejendomsmægler, inden fristen er udløbet, ligeledes skal betalingen af de 1% af købesummen være indbetalt. Betalingen foregår til sælger eller ejendomsmægler.

I forbindelse med et boligkøb er det en rigtig god idé at indgå et advokatforbehold. Dette forbehold vil blive skrevet ind i købsaftalen. Advokatforbeholdet betyder, at handlen er betinget af, at advokaten kan godkende handlen. Advokaten vil altså gennemgå dokumenterne, selvom du har skrevet under på købsaftalen. Dette giver dig mulighed for at fortryde købet gratis, hvis din advokat opdager forhold der gør, at du ikke ønsker at købe boligen alligevel.

Benytter du dig omvendt at den lovbestemte fortrydelsesret, hvor du kan fortryde købet inden for 6 hverdage efter, at sælger har underskrevet købsaftalen, skal du betale 1 % af købesummen til sælger. Det betyder altså, at du kan spare mange penge ved at indskrive et advokatforbehold i købsaftalen. Dermed skal du kun skal betale salær til advokaten, hvilket typisk er meget billigere end hvis du skulle betale 1 % af købesummen til sælger, hvis du vælger at fortryde dit boligkøb.

”Kan sælger fortryde købsaftalen?” – Nej (Der findes dog andre muligheder). En sælger har aldrig fortrydelsesret, hverken indenfor fast ejendom eller i andre henseender, når der først er underskrevet en aftale. Kontakt en boligadvokat eller rådgiver for at høre sælgers andre muligheder, inden for fortrydelse af købsaftale.

Få hjælp til gennemgang af købsaftalen
DKK 5.000
Læs mere

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Få udarbejdet en købsaftale

Få udarbejdet en købsaftale rigtigt, i første forsøg. Lad en boligadvokat vejlede dig igennem købsprocessen, så du kan fokusere på andre ting. Køb eller salg af en ejendom er en stor beslutning og der er mange overvejelser og beslutninger der skal træffes, igennem hele forløbet. Hos NEMADVOKAT bliver du tildelt en personlig boligrådgiver, der klarer alt det praktiske og al korrespondance mellem handlens parter, når du vælger vores køberrådgivning.

Derudover tilbyder NEMADVOKAT berigtigelse af ejendomshandel. En berigtigelse af en ejendomshandel betyder at gennemføre handlen efter de vilkår, som sælger og køber er blevet enige om i købsaftalen.

Vi sikrer dig en nem og sikker berigtigelse af dit boligkøb og sørger for, at du som køber får den fulde ejendomsret til ejendommen ved anmærkningsfrit skøde mod frigivelse af købesummen til sælger.

 

Ved berigtigelse af bolighandel sørger vi for:

 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Godkendelse af refusionsopgørelsen
 • Varetagelse af korrespondance med bank og mægler
 • Frigivelse af købesummen ved anmærkningsfrit skøde
 • Afslutning af handlen

Læs mere om berigtigelse af bolighandel her.

 

Ejendomsmægleren er sælgers mand

Når en ejendom sælges gennem en ejendomsmægler, vil det ofte være denne, der udarbejder købsaftalen. Idet mægler er sælgers rådgiver, vil det derfor ofte være anbefalelsesværdigt for køber også at have en professionel rådgiver i form af en advokat. Således vil køber kunne blive sparet for ubehagelige overraskelser, som denne ikke havde overvejet eller ikke havde været i stand til at udlede af købsaftalen.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Vores erfarne advokater er klar til at hjælpe dig med at sikre din købsaftale. Lad NEMADVOKAT bistå dig med at løse eventuelle juridiske stridigheder og gennemgå købsaftalen for eventuelle mangler. Derudover er det muligt at underskrive købsaftalen med det, der kaldes et advokatforhold.

Det betyder, at du kan skrive under på købsaftalen med betingelsen om advokatens senere godkendelse. Dette er især behjælpeligt i henhold til fortrydelsesret. Når en købsaftale er underskrevet, har du en fortrydelsesret på op til 6 hverdage efter sælgers accept.

En købsaftale bliver som oftest annulleret på grund af nye oplysninger eller juridiske problemer. Dette koster dog en godtgørelse på 1% af købsaftalen. Derfor sørger NEMADVOKAT for at gennemgå købsaftalen for eventuelle smuthuller og juridiske problemer. Derved sikrer du dig en handel uden uforudsete problemer eller omkostninger.

Få hjælp til gennemgang af købsaftalen
DKK 5.000
Læs mere

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak omkring købsaftale. Husk – det koster ikke noget at spørge.

Læs også