hvad er et energimærke (1)

Energimærke

Et energimærke er en obligatorisk del af en ejendoms salgsopstilling. Det er ligeså lovpligtigt når ejendommen skal sælges. Energimærkningens formål er at motivere til energibesparelse samt for at se de energimæssige udgifter, der er forbundet med ejendommen.

 

 

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er et dokument, der vurderer en bygnings energiforbrug og dermed fortæller hvor energieffektiv boligen er. Bygningen får heraf tildelt en energiprofil efter en skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive. Helt identisk med den skala vi er vant til, når vi køber hårde hvidevarer, blot i en større skala. Når man som køber skal investere i et nyt hus eller en lejlighed, kan man således sammenligne forskellige boligers energieffektivitet ved at aflæse energimærket.

Med NEMADVOKATs køberrådgivning vil din personlige rådgiver gennemgå alle relevante dokumenter i handlen for dig – herunder ejendomsdatarapporten, hvori energimærket oplyses. Dertil vil vedkommende rådgive dig, såfremt der skulle være årsag til bekymring.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvornår skal en bygning energimærkes?

Når en ejendom skal sælges, har køberen krav på, at der foretages en energimærkning af boligen. Det er et lovkrav at have et gyldigt energimærke, før en ejendom kan sættes til salg og inden ibrugtagning såfremt boligen er over 60m2. Det er her sælgers ansvar at sørge for boligens energimærkning, som køber skal bekendtgøres med, inden købsaftalen indgås.

Læs mere om købsaftaler her.

Energimærkningen bliver udarbejdet i en rapport til køber, på baggrund af de bygningsmæssige forhold samt installationer, som har betydning for energiforbruget. I rapporten finder man oftest: boligens energiforbrug og forslag til renoveringer samt bygningens energiforhold. Vores boligadvokater har stor erfaring med ejendomsdatarapporter, hvorfor du kan være sikker på, at vi ikke overser væsentlige punkter.

 

Hvor længe er et energimærke gyldigt?

Energimærkets gyldighed varer op til 10 år fra udstedelsesdagen. Uafhængig af ældre energimærkningsrapporter. Energimærkningen må gerne genbruges når en bolig skal sælges videre – dog inden for gyldighedsperioden. Det er her købers ansvar at forny boligens energimærkning. Det er værd at tage i betragtning, at energimærkningen mister sin gyldighed, såfremt man bygger om eller foretager ændringer i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug.

 

Hvordan beregnes energimærke?

Ligegyldigt om du er tilknyttet en ejerforening, andelsforening eller anpartsforening, er det altid foreningens ansvar at stille en gyldig energimærkning af din bolig til rådighed. Ved salg af eksempelvis en ejerlejlighed, er det ejerforeningen, der er ansvarlig for at energimærkningen bliver foretaget – medmindre der er lavet en særaftale i foreningen, kan du kræve, at energimærkningen bliver udført uden beregning.

 

Hvad koster et energimærke?

Siden 2018 har Energistyrelsen påsat en max pris på 6.023 kr. til 7.227 kr. alt efter størrelsen af boligen. Prisen indeksreguleres hvert år pr. 1. januar og starter fra omkring 3.500 kr. Energistyrelsen vurderer, at prisen for en energirammeberegning kan variere væsentligt som følge af kompleksitet og ændring af forhold mv.

Vær opmærksom på, at du har ret til at indhente flere tilbud, inden du bestiller en energimærkning.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvad betyder de forskellige energimærker?

Energimærke A er placeret højest på energimærkeranglisten. Der findes tre forskellige energimærke A-klasser, der hver især definerer boligens energiforbrug. Energistyrelsen ændrede energimærkeskalaen tilbage i 2013 for energimærkning på bygninger, grundet synliggørelse af sammenhænge mellem bygningsreglementets krav og selve energimærket og dels, at nybyggeri, der opfylder bygningsreglementet 2020, atter er repræsenteret på skalaen.

A2020 er registreret som det mest energivenlige energimærke og svarer til det tidligere A1, der også er fordelt med A2015. Derefter følger A2010, B, C, D, E, F og G, der er den mindst energivenlige af alle energimærkerne på skalaen. I den nuværende energimærkningsskala er der en tydelig sammenhæng mellem bygningsreglementets krav for nyopførte bygninger og energimærkningsskalaen.

Bygninger der lever op til A2020, A2015 og A1010 er såkaldte lavenergibygninger.

 

Hvordan finder man energimærket på sin bygning?

Såfremt der er udarbejdet en allerede eksisterende energimærkerapport på din ejendom, kan du finde frem til den ved at udfylde din adresse på sparenergi.dk. Også via borger.dk er det muligt at tilgå sin ejendomsrapport over energimærkningen. Ved yderligere spørgsmål angående energimærker eller energimærkerapporter, inviterer vi hos NEMADVOKAT til en uforpligtende og gratis samtale, så du så vidt som muligt bliver opdateret inden for de sidste nye vilkår.

 

Kan man ændre energimærke?

Står du med salgstanker? Din boligs energimærke er med til at indikere, hvor energiøkonomisk din bolig er, hvilket er attraktivt for køber. Er din bolig tilkoblet et mindre energivenligt energimærke, kan det være med til at skræmme potentielle købere væk. Det er her muligt at lave en kladde på boligens energimærke, som giver en oversigt over de forbedringer, der kan forbedre energimærket. Det er en billig og forholdsvis let tilgængelig investering, der kan vise sig at skabe mere interesse omkring din salgsbolig.

Inden det endegyldige energimærke udarbejdes, er det muligt at få lavet en kladde på energimærket for boligen, hvor energikonsulenten giver et eller flere konkrete forslag til, hvilke forbedringer der skal til for at få boligen op ad stigen og i de positive energiklasser.

I forbindelse med ovenstående skal du være opmærksom på, at du fra 1. april 2022 ikke længere kan benytte dig af håndværkerfradraget, hvis du skal vedligeholde din bolig – f.eks. i form af udskiftning til nye energibesparende vinduer – og dermed skal bruge håndværkerhjælp. Fradraget blev nemlig afskaffet som følge af den nye Finanslov for 2022.

Førhen kunne alle personer over 18 år får et årlig fradrag i skat på 18.700 kr. inkl.. moms, såfremt pengene blev brugt på arbejdsløn i forbindelse med vedligeholdelse af din bolig.

 

Energimærke på fredet ejendom

Fredede bygninger, efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, er fritaget kravet om energimærkning – uanset registrering i BBR. Baggrunden for fritagelse for krav om energimærkning af fredede ejendomme, ligger i, at en bygning betragtes som fredet, så længe en fredningssag verserer. Ønsker man at foretage energimæssige ændringer i sådan en bygning, skal Kulturarvsstyrelsen godkende enhver ændring. Det giver derfor ingen mening at have en energimærkningspligt for en bygning, som er under fredning.

 

Energiklasser og biler

Lige såvel som din bolig kan være energivenlig og tilknyttet energimærkning, er person- og varebiler indplaceret i energiklasser. Det sker på baggrund af bilens officielle brændstofforbrug – også kaldet det typegodkendte forbrug. Her ser man på den grønne ejerafgift der fastsættes ligeledes ud fra brændstofforbruger. Energiklasserne er meget lig energimærkningerne som vi kender fra ejendomme:
De starter med A+++ der indikerer den absolutte mest energivenlige løsning.
Herefter: A++, A+, A, B, C, D, E, F og G der er den mindst energivenlige løsning af alle energiklasserne på skalaen.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Kilde:
Ens.dk
Sparenergi.dk
Borger.dk
Læs også