huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en ordning, der omfatter udarbejdelse af elinstallationsrapport og tilstandsrapport. Formålet med huseftersynsordningen er at sikre, at der ikke opstår uforudsete økonomiske overraskelser i forbindelse med en bolighandel. I denne artikel kan du læse mere om, hvad huseftersynsordningen er, og hvad den indeholder.

 

 

Hvad er huseftersynsordningen?

Huseftersynsordningen er indført i forbindelse med loven om forbrugersikkerhed i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Formålet med huseftersynsordningen er at sikre både køber og sælger mod økonomiske overraskelser, når boligen har skiftet ejer.

Således er huseftersynsordningen en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen dækker alle de fejl og mangler, der dukker op, når boligen er blevet solgt. Den beskytter dermed både sælger og køber.

Når du sælger en ejendom, har du ansvaret for husets tilstand i 10 år, efter den er blevet solgt. Derfor er det en god idé at tegne en ejerskifteforsikring. Denne sikrer ligeledes, at køber kan få rettet op på eventuelle fejl og mangler.

Forsikringsselskaberne kræver, at der foreligger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, før der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Disse bliver udarbejdet under huseftersynet.

Når der skal udføres et huseftersyn, er det et krav, at det foretages af en beskikket byggesagkyndig og en autoriseret elinstallatør. Det kan også være en fagperson, der er ansat i et autoriseret elinstallatør-firma.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvad er fordelen ved huseftersynsordningen?

Når du skal sælge et hus, en villalejlighed eller et sommerhus, er det en stor fordel at benytte dig af huseftersynsordningen. Som sælger betyder det, at du blive fritaget for ansvaret for skjulte fejl og mangler, når du gør brug af huseftersynsordningen.

Huseftersynsordningen kræver, at du får udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Dertil giver du køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. I deler betalingen for ejerskifteforsikringen. Til gengæld bliver du fritaget for dit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler.

Du vælger selv, om du vil gøre brug af huseftersynsordningen, og det er dit ansvar at bestille tilstands- og elinstallationsrapport. Du kan også bede din ejendomsmægler om at formidle kontakt til et forsikringsselskab, som finder en byggesagkyndig og en elinstallatør til dig.

Huseftersynsordningen kommer således både køber og sælger til gode. Begge parter er nemlig sikret, at de er dækket, såfremt det viser sig, at der er skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Sælger slipper for ansvaret, og køber er sikker på, at der rettes op på fejlene.

 

Hvad betyder huseftersynsordningen for sælger?

Huseftersynet har stor betydning for dig, der sælger en bolig. Det er frivilligt, om du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, hvorfor det ligeledes er frivilligt, om du ønsker, der skal udføres huseftersyn. Dog bør du være opmærksom på, at det har en række konsekvenser, hvis du vælger ikke at gøre det.

Fravælger du huseftersynsordningen og på den baggrund også ejerskifteforsikringen, hæfter du for eventuelle skader på huset i 10 år, efter det er solgt. Viser det sig, at der er fejl og mangler af en vis størrelse, kan det derfor ende med at have store økonomiske konsekvenser for dig.

Af samme årsag vælger de fleste at få foretaget et huseftersyn og tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med et boligsalg. I forbindelse med huseftersynet bliver boligen gennemgået for fejl og mangler, så både køber og sælger er bekendte med den faktiske stand på boligen og dens elinstallationer.

Før du kan være sikker på, at du ikke hæfter for skader på boligen, skal du sikre dig, at køber har gennemgået både tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Dertil også, det tilbud du har indhentet på ejerskifteforsikring.

Det er essentielt, at køber har set det, da det udelukkende er gældende, såfremt det er tilfældet. Køber behøver ikke at acceptere tilbuddet, da det er op til vedkommende at vurdere, om han eller hun ønsker en ejerskifteforsikring.

Når elinstallatøren og den byggesagkyndige, der skal udføre huseftersynet, skal udarbejde deres rapporter, er det nødvendigt, at de får adgang til alle rum. Hvis der er rum, de ikke har adgang til, vil det fremgå af de specifikke rapporter.

Her vil det efterfølgende fremgår, at rummene er gjort utilgængelige. Det betyder i princippet, at du som sælger har nægtet dem adgang. Hvis det er tilfældet, dækker ejerskifteforsikringen ikke.

Dog er der visse steder, hvor det kan være vanskeligt at komme til. Det gælder eksempelvis i en krybekælder eller på svært fremkommelige loftrum. Her vil det fremgå af rapporten, at rummet er utilgængeligt, hvorfor forsikringen dækker i dette tilfælde.

 

Hvad betyder huseftersynsordningen for køber?

Når du skal købe en bolig, er huseftersynsordningen særdeles vigtig, da den giver dig værdifuld indsigt i ejendommens faktiske stand. Uden huseftersynsordningen og de dertilhørende rapporter vil det være vanskeligt for dig at vurdere boligens stand.

Du er samtidig ikke sikker på, at du tegner en ejerskifteforsikring, der dækker optimalt, såfremt det viser sig, at der er skader på huset. Du kan potentielt set spare mange penge, hvis du vælger at benytte dig af huseftersynsordningen.

Huseftersynsordningen tager udelukkende højde for synlige skader på huset, der ikke hører under bagatelgrænsen. Hvis du overtager en villa af ældre dato, hvor der er fugt i kælderen, vil det derfor ikke være beskrevet i tilstandsrapporten, da dette er forventeligt.

Til gengæld fremgår det af tilstandsrapporten, hvis der er knækkede tagsten, revner i facaden eller lignende forhold, som rent faktisk kan have en indflydelse på boligens stand og derfor også den samlede vurderingspris.

Selvom huseftersynsordningen tager højde for det meste, er det dog vigtigt at huske på, at det er sælger, der har stået for at få den udført. Derfor kan det være en god idé selv at rådføre dig med en uvildig byggesagkyndig og elinstallatør, der kan gennemgå boligen på baggrund af de rapporter, der er udarbejdet.

 

Hvad er en tilstandsrapport?

Huseftersynsordningen rummer en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Tilstandsrapporten er en skriftlig vurdering af boligens tilstand. Den er ikke lovpligtig, omend den rummer en række fordele for både køber og sælger.

Formålet med tilstandsrapporten er at tegne et retvisende billede af boligens stand i forhold til lignende boliger. Den beskriver udelukkende skader, der nedsætter bygningens værdi eller funktion og som ikke hører under bagatelgrænsen.

Der kan udarbejdes tilstandsrapporter for alle typer af ejerboliger. Det betyder, at det er relevant i for enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, ideelle anparter og landbrugsejendomme, som ikke har landbrugspligt.

Tilstandsrapporten udgør en del af huseftersynsordningen, der er en sikkerhed for, at køber rent faktisk er indforstået med, hvad vedkommende investerer i, når han eller hun køber en ejendom. Tilstandsrapporten er samtidig væsentlig, da den er en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Når tilstandsrapporten skal udarbejdes, er det en beskikket byggesagkyndig, der står for at gennemgå ejendommen og skrive tilstandsrapporten. Til dette anvendes et skema, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt. Rapporten indeholder oplysninger samt vurdering af skader og tegn på skader.

Skader, der beskrives i tilstandsrapporten:

  • Lækager – eksempelvis utætheder på badeværelset
  • Deformeringer – eksempelvis vridninger i trækonstruktion
  • Svækkelser – eksempelvis råd i husets konstruktion
  • Ødelæggelser – eksempelvis dybe ridser og skader i trægulvet
  • Revner – eksempelvis revner i husets facade
  • Brud – eksempelvis revnede klinker eller tagsten

Læs mere om tilstandsrapporten, her.

 

Hvad er en elinstallationsrapport?

Den anden forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring er, at der udarbejdes en elinstallationsrapport. Elinstallationsrapporten er således en essentiel del af huseftersynsordningen. Formålet er at danne overblik over fejl og mangler i forbindelse med boligens elinstallationer.

Det er et krav, at der udarbejdes en elinstallationsrapport samt en tilstandsrapport, før der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Faktisk er det ikke muligt at indhente tilbud på en ejerskifteforsikring, hvis disse rapporter ikke foreligger.

Med en gennemgang af elinstallationerne er det muligt at få udbedret eventuelle fejl og mangler, som kan resultere i brand og på den baggrund udgøre en økonomisk og sikkerhedsmæssig risiko.

Der udarbejdes typisk en elinstallationsrapport i forbindelse med salg af ejerboliger som enfamiliehuse, landbrugsejendomme uden landbrugspligt og sommerhuse. Elinstallationsrapporten udarbejdes af et autoriseret firma.

Det er værd at være opmærksom på, at elinstallationsrapporten udelukkende tager udgangspunkt i de synlige elinstallationer, hvorfor den ikke er fyldestgørende. Hvis der eksempelvis er elinstallationer i et sænket loft, vil disse være for vanskelige at undersøge, hvorfor der i stedet foretages stikprøver.

Læs mere om elinstallationsrapporten, her. 

 

Hvad koster huseftersynsordningen?

Huseftersynsordningen er frivillig, hvorfor det er op til dig selv, om du vil gøre brug af den eller ej. Der indgår to centrale dele af huseftersynsordningen – tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

Der er ingen krav til, hvad en virksomhed må tage for at udføre disse rapporter, hvorfor der er stor forskel på prisen, afhængigt af hvem der står for at udføre den. Derfor er det vanskeligt at give en konkret pris på, hvad du skal betale for at gøre brug af huseftersynsordningen.

Herudover er der omkostninger ved at tegne en ejerskifteforsikring, som ligeledes er frivillig, men som i de fleste tilfælde danner grundlaget for huseftersynsordningen. Der er derfor mange forskellige faktorer, der kan påvirke den konkrete pris.

Prisen for ejerskifteforsikringen varierer desuden, afhængigt af hvilken ejendom der er tale om. Jo større værdi ejendommen har, desto dyrere vil ejerskifteforsikringen typisk være. Herudover har det indflydelse, hvor stor risici der er forbundet med punkterne i henholdsvis tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

Det kan betale sig at indhente tilbud hos flere forskellige virksomheder, hvis du vil have den mest attraktive pris. Typisk kan din ejendomsmægler eller boligadvokat hjælpe dig med at formidle kontakt til de fagpersoner, der kan udarbejde rapporterne.

 

Skal du købe eller sælge din bolig?

NEMADVOKAT er det oplagte valg når du skal købe eller sælge din bolig. Med vores køberrådgivning er du sikret et trygt og sikkert boligkøb og med vores sælgerpakke til selvsalg sparer du udgifterne til ejendomsmægleren. Kontakt os i dag og få en uforpligtende samtale. Det koster ikke noget at spørge.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også