berigtigelse af bolighandel

Berigtigelse af bolighandel

At berigtige en bolighandel eller ejendomshandel betyder i al sin enkelthed at gennemføre handlen efter de vilkår, som køber og sælger er blevet enige om i købsaftalen.

Berigtigelsen af bolighandlen resulterer i, at køber får den fulde ejendomsret til ejendommen ved anmærkningsfrit skøde mod frigivelse af købesummen til sælger.

Vi som boligadvokater udarbejder skødet inden for de nævnte frister jf. købsaftalen, som vi sørger for bliver godkendt af sælgers repræsentant, forinden parterne underskriver skødet, og vi sender det til tinglysning.

TIP: Har du endnu ikke underskrevet en købsaftale? Så kan du med fordel læse mere om køberpakken som sikre dig allerede inden du har underskrevet en købsaftale
Læs mere HER 

Berigtigelse af bolighandel

Berigtigelse af ejendomshandel – trin for trin

Det at berigtige en bolighandel betyder i al sin enkelthed at gennemføre handlen efter de vilkår, som køber og sælger er blevet enige om i købsaftalen.

Berigtigelsen af bolighandlen resulterer i, at køber får den fulde ejendomsret til ejendommen ved anmærkningsfrit skøde mod frigivelse af købesummen til sælger.

Det tager din boligadvokat sig af: 

  • Vi udarbejder skødet
  • Vi korresponderer med bank og mægler
  • Vi sikre, at alt er på plads til din overtagelse af boligen
  • Vi udarbejder refusionsopgørelsen, og søger for godkendelse heraf
  • Vi frigiver købesummen med anmærkningsfrit skøde og afslutter handlen

 

Bestil berigtigelse af bolighandel
DKK 3.495
Bestil online nu

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Når handlen er afsluttet, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver, såfremt du har andre spørgsmål eller har opdaget fejl eller mangler ved boligen, som skal vurderes og evt. krav der skal stilles mod sælger.

 

Vi klarer alt det praktiske

Når skødet er tinglyst, sørger vi for, at bankerne korrigerer aflysning og tinglysning af lån. Således opnår køber et anmærkningsfrit skøde, og sælger kan få frigivet købesummen med evt. tilbageholdelse af et beløb til refusionsopgørelsen.

Vi sørger for, at du som køber, får husket, at tegne hus- og ejerskifteforsikring inden dispositions/overtagelsesdagen. Således sikres at forsikringen rent faktisk er gældende.

I den sidste del af berigtigelsen, bliver refusionsopgørelsen udarbejdet. Det er en økonomisk opgørelse af hvad henholdsvis sælger og køber har betalt af udgifter vedrørende ejendommen hen over overtagelsesdagen. F.eks. udgifter til ejendomsskat, vand, evt. ejendomsskat, fællesudgifter og grundejerforeningskontingent.

Opgørelsen bliver sendt til parternes godkendelse og underskrift, hvorefter evt. restkøbesum frigives og handlen afsluttes.

Klik her: Se NEMADVOKATs pakkeløsninger til din bolighandel