Tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde

Har du brug for tinglysning af et skøde? Hos NEMADVOKAT får du en erfaren boligadvokat til at bistå dig fra start til slut, så dit skøde tinglyses juridisk korrekt.

Når du har købt fast ejendom, skal du tinglyse din adkomst til ejendommen, så omverdenen kan blive opmærksom på, at ejendommen har fået en ny ejer.

Tinglysning af blandt andet købers adkomst skal forhindre, at den gamle ejers kreditorer efterfølgende kan gøre udlæg i ejendommen. Tinglysning er derfor købers sikringsakt.

Tinglysning af skøde

Hvorfor skal et skøde tinglyses?

Tinglysning er en offentlig registrering, og en måde at sikre sig rettighederne over eksempelvis sit hus. Det vil sige, at når man har tinglyst et skøde, overgår alle rettigheder og forpligtelser fra sælger til køber. Dermed er køber den officielle ejer af huset.

Såfremt sælger har solgt huset til mere end én køber, vil det være køberen, der først har tinglyst skødet, som er den retmæssige ejer af huset. Dermed er tinglysning købers sikringsakt. Derudover kræver bankerne og kreditforeningerne, at man er officiel ejer af sin ejendom, før man kan tage et lån i ejendommen.

Hvordan foregår tinglysning?

I 2009 indførte Danmark digital tinglysning af rettigheder over fast ejendom, herunder tinglysning af købers overtagelse af ejendommen. Det har medført, at tinglysning nu er en digital proces, der udføres på www.tinglysning.dk ved hjælp af digital signatur eller NemID.

Selve arbejdet med det digitale tinglysningssystem består blandt andet i at sikre, at alle nødvendige oplysninger indhentes og indtastes i systemet. Her tinglyses andre rettigheder end ejerskab også såsom panterettigheder, brugsrettigheder, servitutter mm.

Bemærk at sælgers lån i ejendommen ofte skal aflyses, og købers lån tinglyses på ejendommen. NEMADVOKAT er online boligadvokater, hvorfor vi har stort kendskab til digitaliserede processer. Vi hjælper dig til en nem og hurtig tinglysning af dit skøde.

 

Hvad indeholder et skøde?

Når du skal have dit skøde tinglyst, skal det indeholde oplysninger om:

 • Hvor stor en del af ejendommen, der overdrages
 • Overdragelsesdato af ejendommen
 • Købesummens størrelse
 • Ejendommens adresse
 • Hvem sælger er
 • Hvem køber er

Derudover kan et skøde indeholder oplysninger om diverse påkrævede erklæringer, som skal fremgå af skødet, før det kan tinglyses. Der kan eksempelvis afgives erklæring om:

 • Køb af dødsbo
 • Udlændinges køb af fast ejendom
 • Erhvervelse af landbrugsejendom
 • Selskabers køb af fast ejendom
 • Hæftelser som overtages

 

Du kan også få hjælp til:
Skilsmisseskøde
Transportskøde
Auktionsskøde
Skifteretsattest

Få et hurtigt overblik her

Når du har købt fast ejendom, skal du have en tinglysning af skøde. Et skøde er et dokument, der sikrer din ret over ejendommen. Når skødet er tinglyst, bliver det registreret i tingbogen, hvilket

Betinget skøde og endeligt skøde

Et betinget skøde indeholder en betingelse, der skal opfyldes, før det kan blive et endeligt skøde. Såfremt betingelsen ikke opfyldes inden tidsfristen, vil skødet falde bort, hvorved det ikke længere er gældende. Et endeligt skøde indeholder ikke nogen betingelser, der skal opfyldes. Dermed kan et endeligt skøde blive tinglyst med det samme. Herefter vil køber være den retmæssige ejer af ejendommen.

Et betinget skøde kan eksempelvis indeholde en betingelse om, at købesummen skal betales inden for en vis tidsramme. Så snart køber har betalt købesummen, vil skødet blive endeligt. Sælger kan anvende et betinget skøde til at sikre, at køber først får det endelige skøde, når købesummen er betalt. Såfremt køber ikke opfylder betingelsen, vil sælger forblive den retmæssige ejer af ejendommen. Såfremt sælger anvender et betinget skøde, vil køber have den sikkerhed, at såfremt betingelsen opfyldes, vil køber få et endeligt skøde herefter.

 

Hvordan tinglyser jeg et skøde?

 • Skødet udarbejdes f.eks. af en boligadvokat
 • Skødet underskrives af køber og sælger med NemID
 • Skødet anmeldes til tinglysning af skødeskriver/anmelder – samtidig betales tinglysningsafgiften
 • Skødet bliver tinglyst af tinglysningsretten
 • Skødeskriver/anmelder får besked pr. mail om at skødet er tinglyst – med eller uden retsanmærkninger

 

Retsanmærkning på skøde

Tinglysningsretten har mulighed for at give retsanmærkning eller påtegning på skødet. Med en retsanmærkning eller påtegning gør tinglysningsretten opmærksom på, at der er forhold, der forhindrer tinglysningen i at finde sted i fuldstændig overensstemmelse med tingbogen. Det kan eksempelvis være at den tidligere ejers lån på ejendommen ikke er blevet aflyst. Så snart anmærkningerne er bragt i orden, vil de blive slettet. Derved får du et anmærkningsfrit skøde.

 

Skal køber eller sælger sørge for skødet?

Køber og sælger har selv mulighed for at aftale, hvem der skal stå for at udarbejde, tinglyse og betale for skødet og tinglysningsafgiften. Denne aftale skal fremgå af købsaftalen. I praksis er det som oftest køber, der står for skødet. Dermed har køber eller købers rådgiver mulighed for at være inden over frigivelsen af købesummen til sælger. Vedkommende der berigtiger skødet, skal meddele sælgers bank om at købesummen kan frigives til sælger, når skødet er tinglyst uden retsanmærkninger. Såfremt der er er uafklarede forhold eksempelvis omkring restance på ejendommen, kan køber tilbageholde en del af købesummen hertil.

 

Generelt om debitorskifte

Når du køber en ejerlejlighed, er der oftest en sikkerhed til ejerforeningen. Dette kan bestå af enten tinglyst ejerpantebrev, skadesløsbrev eller tinglyste vedtægter.

Er der tale om et ejerpantebrev, skal der foretages et debitorskifte af ejerpantebrevet. Det kan ske, at der også skal foretages forhøjelse eller aflysning.

Denne ekspedition er ikke inkluderet i berigtigelsen, og koster 1.200 kr. inkl. moms, samt den faste afgift til staten som beløber sig i 1.660 kr. inkl. moms.

 

Tinglysningsafgift skøde

Når du handler med fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Størrelsen på tinglysningsafgiften afhænger af ejendommens handlede værdi.

Beregning af tinglysningsafgift:

Fast afgift:
1.660 kr. (2016-niveau)

Variabel afgift:
0,6 % af købesummen ved almindelig bolighandel
0,6 % af købesummen ved en familiehandel; købesum dog udregnet som offentlig vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb; ellers købesummen.

Få overblik over hele forløbet, og se priseksempel

Et skøde er et juridisk dokument, der sikrer dig retten til den bolig, du ønsker at købe. Formålet med et skøde er at fortælle offentligheden, at du er den retmæssige ejer af boligen. Skødet

 

 

Tinglysning af skøde pris

Hos NEMADVOKAT får du altid fair og gennemskuelige priser. Vores tinglysning af skøde pris ligger på 2.295 kr. inkl. moms. Bemærk at den faste afgift til staten på 1.660 kr. inkl. moms ikke er inkluderet i prisen for tinglysning af skøde.

Vi sidder klar til at hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 70 20 41 61.

 

Tinglysning af skøde
DKK 2.295
Bestil online nu

inkl. moms

Ekstra info:

I samme kategori kan vi også hjælpe dig med transportskødeauktionsskødeskifteretsattest eller skilsmisseskøde, hvis en af jer har overtaget huset i en skilsmisse