Tinglysning af skøde

Få professionel hjælp til udarbejdelse og tinglysning af skøde
Vi sikrer dig en juridisk korrekt udarbejdelse af skøde og tinglysning heraf. Samtidigt er du sikret professionel rådgivning gennem hele forløbet fra din personlige boligadvokat.

Ved køb af fast ejendom skal din adkomst til ejendommen tinglyses, således omverdenen bliver gjort opmærksom på, at den pågældende ejendom har fået en ny ejer.

Tinglysning af købers adkomst forhindrer, at den gamle ejers kreditorer efterfølgende kan gøre udlæg i ejendommen. Tinglysning er dermed købers sikringsakt.

Tinglysning af skøde pris advokat

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.295
bestil nu

inkl. moms

Skødeskrivning og tinglysning

Vi påtager os ansvaret for at dit skøde udarbejdes og tinglyses korrekt. Du er sikret:

 • Professionel rådgivning
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Afslutning af sagen

Pris: 2.295 kr. inkl. moms

 

Tinglysning af skøde pris

Hvad koster tinglysning af skøde? Hos NEMADVOKAT får du altid fair og gennemskuelige priser. Vores tinglysning af skøde pris ligger på 2.295 kr. inkl. moms.

Bemærk, vores pris på skøde og tinglysning inkluderer ikke den faste afgift til staten på 1.660 kr. Denne tinglysningafgift er obligatorisk og går udelukkende til staten. 

Med NEMADVOKAT er du sikret professionel rådgivning og komplet udarbejdelse af skøde samt tinglysning. Samtidig påtager vi os alt ansvar for dit skøde.

Husk, vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende samtale om din sag, inden vi påbegynder en sag. Ring ind til os i dag på tlf. 70 20 41 61, så du kan få afklaret eventuelle spørgsmål.

 

Tinglysningsafgift skøde

Når du handler med fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Størrelsen på tinglysningsafgiften afhænger af ejendommens handlede værdi.

Beregning af tinglysningsafgift:

Fast afgift
1.660 kr. (2016-niveau)

Variabel afgift
0,6 % af købesummen ved almindelig bolighandel
0,6 % af købesummen ved en familiehandel (købesummen udregnes som den offentlige vurdering minus 15%, hvis købesummen er mindre end dette beløb; ellers købesummen)

 

Hvorfor skal et skøde tinglyses?

Ved tinglysning af skøde sikrer du dig rettighederne over din ejendom. Alle rettigheder og forpligtelser overgår fra sælger til køber, hvorved du bliver den officielle ejer.

Hvis sælger har solgt ejendommen til mere end én køber, vil det være køberen, der først har tinglyst skødet, som er den retmæssige ejer. Dermed er tinglysning købers sikringsakt.

Derudover skal det bemærkes, at bankerne og kreditforeningerne kræver, at man er den officielle ejer af sin ejendom, førend man kan tage et lån i ejendommen.

 

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.295
bestil nu

inkl. moms

 

Hvordan tinglyser jeg et skøde?

 1. Skødet udarbejdes f.eks. af en boligadvokat
 2. Skødet underskrives af køber og sælger med NemID
 3. Skødet anmeldes til tinglysning af skødeskriver + tinglysningsafgift betales
 4. Skødet tinglyses af Tinglysningsretten
 5. Skødeskriver får en e-mail om, at skødet er tinglyst

 

Hvad indeholder et skøde?

Når du skal have dit skøde tinglyst, skal det indeholde oplysninger om:

 • Hvor stor en del af ejendommen, der overdrages
 • Overdragelsesdato af ejendommen
 • Købesummens størrelse
 • Ejendommens adresse
 • Hvem sælger er
 • Hvem køber er

 

Retsanmærkning på skøde

Med en retsanmærkning eller påtegning gør Tinglysningsretten opmærksom på, at der er forhold, der forhindrer tinglysningen i at finde sted i overensstemmelse med tingbogen.

Det kan f.eks. være at den tidligere ejers lån på ejendommen ikke er blevet aflyst. Disse slettes, når anmærkningerne er bragt i orden. Dermed har du et anmærkningsfrit skøde.

 

Andre har kigget på:
Skilsmisseskøde
Transportskøde
Auktionsskøde
Skifteretsattest

 

Hvem sørger for skødet?

Køber og sælger har selv mulighed for at aftale, hvem der skal stå for at udarbejde, tinglyse og betale for skødet og tinglysningsafgiften. Denne aftale skal fremgå af købsaftalen.

I praksis er det som oftest køber, der står for skødet. Dermed har køber eller købers rådgiver mulighed for at være inden over frigivelsen af købesummen til sælger.

Når sælgers bank er blevet meddelt om berigtigelse af skøde, kan købesummen frigives til sælger, såfremt skødet er tinglyst uden retsanmærkninger.

Såfremt der er et eller flere uafklarede forhold om eksempelvis restance på ejendommen, kan køber tilbageholde en del af købesummen hertil.

 

Skødeskrivning

Skødeskrivning er en omfattende juridisk proces, der kan være svær at finde rundt i. Derfor får du her et overblik over processen i skødeskrivning:

 • Køber er ansvarlig for udarbejdelse af skøde, som bør ske ved hjælp af en boligadvokat
 • Købers advokat sender udkastet af skødet til godkendelse hos sælger
 • Det godkendte skøde signeres af begge parter via NemID
 • Købers advokat får tinglyst købers nye lån og slettet sælgers gamle lån hos banken
 • Købers advokat får besked, når skødet er uden retsanmærkninger (sælgers gamle lån er aflyst)
 • Sælger får købesummen frigivet fra købers boligadvokat

Hos NEMADVOKAT kan vi også være behjælpelige med skødeskrivning af transportskøde, skilsmisseskøde og auktionsskøde.

 

Skøde pris

Vores skøde pris ligger på 2.295 kr. inkl. moms og ekskl. gebyrer til tinglysning. Vi sikrer dig professionel rådgivning, og vi er med dig fra start til slut.

Din personlige boligadvokat tager sig af hele processen, så du er sikret, at alle juridiske steps gennemgås korrekt, således du er sikret et juridisk korrekt skøde.

Gør det nemt med NEMADVOKAT – Vi sørger både for at udarbejde skødet og herefter tinglyse det. Dermed tager vi os af alt det praktiske.

 

Beregning af tinglysningsafgift 

Eksempel: Almindelig bolighandel
Niels har solgt sin ejendom for 2 millioner, og skal nu beregne tinglysningsafgiften:

Tinglysningsafgift: 1.660 kr. + 2.000.000 kr. * 0,6% = 13.660 kr.

 

Eksempel: Familiehandel
Birgitte har overtaget et hus fra et familiemedlem, der er vurderet til 1.500.000 kr. Hun har godtgjort den tidligere ejer 1.000.000 kr., hvorved købesummen udgør et mindre beløb end 85% af ejendommens værdi, da denne er 1.275.000 kr.

Tinglysningsafgift: 1.660 kr. + 1.275.000 kr. * 0,6% = 9.360 kr.

 

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.295
bestil nu

inkl. moms

 

Generelt om debitorskifte

Når du køber en ejerlejlighed, er der oftest en sikkerhed til ejerforeningen. Dette kan bestå af enten tinglyst ejerpantebrev, skadesløsbrev eller tinglyste vedtægter.

Er der tale om et ejerpantebrev, skal der foretages et debitorskifte af ejerpantebrevet. Det kan ske, at der også skal foretages forhøjelse eller aflysning.

Denne ekspedition er ikke inkluderet i berigtigelsen, og koster 1.200 kr. inkl. moms, samt den faste afgift til staten som beløber sig i 1.660 kr. inkl. moms.

 

Typiske spørgsmål

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er din sikringsakt, når du køber bolig. Med en tinglysning af skøde bliver du den formelle ejer af ejendommen. Derudover sikrer tinglysningen, at den tidligere ejers eventuelle kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen.

Ydermere åbner en tinglysning af skøde op for muligheden for at tage lån i ejendommen, da bankerne og kreditforeningerne kræver, at du er formel ejer af din ejendom i tingbogen.

Tinglysning er i dag blevet digital tinglysning også kendt som elektronisk tinglysning. Det betyder, at tingbøgerne er blevet samlet i ét samlet elektronisk tingbog, som kan tilgås via tinglysing.dk.

 

Hvordan foregår tinglysning?

I 2009 indførte Danmark digital tinglysning af rettigheder over fast ejendom, herunder tinglysning af købers overtagelse af ejendommen. Det har medført, at tinglysning nu er en digital proces, der udføres på www.tinglysning.dk ved hjælp af digital signatur eller NemID.

Selve arbejdet med det digitale tinglysningssystem består blandt andet i at sikre, at alle nødvendige oplysninger indhentes og indtastes i systemet. Her tinglyses andre rettigheder end ejerskab også såsom panterettigheder, brugsrettigheder, servitutter mm.

Bemærk, at sælgers lån i ejendommen ofte skal aflyses, og købers lån tinglyses på ejendommen. NEMADVOKAT er online boligadvokater, hvorfor vi har stort kendskab til digitaliserede processer. Vi hjælper dig til en nem og hurtig tinglysning af dit skøde.

 

Hvad er forskellen på et betinget skøde og endeligt skøde?

Et betinget skøde indeholder en betingelse, der skal opfyldes, før det kan blive et endeligt skøde. Såfremt betingelsen ikke opfyldes inden tidsfristen, vil skødet falde bort, hvorved det ikke længere er gældende. Et endeligt skøde indeholder ikke nogen betingelser, der skal opfyldes. Dermed kan et endeligt skøde blive tinglyst med det samme. Herefter vil køber være den retmæssige ejer af ejendommen.

Et betinget skøde kan eksempelvis indeholde en betingelse om, at købesummen skal betales inden for en vis tidsramme. Så snart køber har betalt købesummen, vil skødet blive endeligt. Sælger kan anvende et betinget skøde til at sikre, at køber først får det endelige skøde, når købesummen er betalt. Såfremt køber ikke opfylder betingelsen, vil sælger forblive den retmæssige ejer af ejendommen. Såfremt sælger anvender et betinget skøde, vil køber have den sikkerhed, at såfremt betingelsen opfyldes, vil køber få et endeligt skøde herefter.

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.295
bestil nu

inkl. moms

Skøde og tinglysning

Når du har købt fast ejendom, skal du have en tinglysning af skøde. Et skøde er et dokument, der sikrer din ret over ejendommen. Når skødet er tinglyst, bliver det registreret i tingbogen, hvilket gør dig til den formelle ejer af den faste ejendom.  

 

Hvad er tinglysning?   

Tinglysning er din sikringsakt, når du køber bolig. Med en tinglysning af skøde bliver du den formelle ejer af ejendommen. Derudover sikrer tinglysningen, at den tidligere ejers eventuelle kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen. Ydermere åbner en tinglysning af skøde op for muligheden for at tage lån i ejendommen, da bankerne og kreditforeningerne kræver, at du er formel ejer af din ejendom i tingbogen.    Tinglysning er i dag blevet digital tinglysning også kendt som elektronisk tinglysning. Det betyder, at tingbøgerne er blevet samlet i ét samlet elektronisk tingbog, som kan tilgås via tinglysing.dk.

 

Hvordan tinglyses et skøde?

 

 1. Skødet udarbejdes f.eks. af en boligadvokat
 2. Skødet underskrives af køber og sælger med NemID
 3. Skødet anmeldes til tinglysning af skødeskriver + tinglysningsafgift betales
 4. Skødet tinglyses af Tinglysningsretten
 5. Skødeskriver får en e-mail om, at skødet er tinglyst

 

Tinglysningsafgift skøde

Når du erhverver fast ejendom, skal du betale en tinglysningsafgift, hvis størrelse afhænger af ejendommens handlede værdi. Ved en almindelig bolighandel udgør tinglysningsafgiften 0,6% af købesummen. Ved en familiehandel udgør tinglysningsafgiften 0,6% af købssummen udregnet som en offentlig vurdering minus 15%, hvis købesummen er mindre end dette beløb; ellers købesummen.

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.295
bestil nu

inkl. moms

Tinglysning af skøde pris

Hvad koster en tinglysning af skøde? Hos NEMADVOKAT får du fair og gennemskuelige priser – vores tinglysning af skøde pris ligger på 2.295 kr. inkl. moms. Bemærk at prisen ikke er inkluderet den faste afgift til staten på 1.660 kr. inkl. moms.
Vi sidder klar til at hjælpe dig så giv os et ring på 32 70 19 60 eller læs mere HER

Stempelafgift ved skøde

Hvad er stempelafgift, og hvordan beregnes stempelafgift? Bliv klogere her, eller benyt beregneren til højre på siden.


Ved handel med fast ejendom skal der betales en stempelafgift til staten – også kaldet tinglysningsafgift. Læs her, hvordan du nemt og enkelt beregner din stempelafgift.

 

Beregn tinglysningsafgift / stempelafgift

Afgiftens størrelse afhænger af ejendommens handlede værdi, da stempelafgiften på et skøde udgøres af en variabel og en fast afgift. De udgør samlet set den totale skødeafgift.

Fast afgift:
1.660 kr. (2016-niveau)

Variabel afgift:
0,6 % af købesummen ved almindelig bolighandel.
0,6 % af købesummen ved en familiehandel; købssum dog udregnet som offentlig vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb; ellers købesummen.

 

Eksempel på tinglysningsafgift på skøde

Køber du eksempelvis en bolig til 3.000.000 kr. i en almindelig bolighandel, vil udregningen af din stempelafgift se således ud:

Fast afgift: 1.660 kr.

Variabel afgift: 3.000.000 kr. x 0,006 (0,6%) = 18.000 kr.

Samlet stempelafgift: 19.660 kr.

 

Gør det nemt med NEMADVOKAT
Vores rådgivere hjælper hvert år tusindvis af danskere med køb af bolig.
Vi har en fast lav pris, og du har samme rådgiver under hele forløbet.
Få køberrådgivning i dag

 

Få professionel hjælp til din bolighandel

Som din boligadvokat står vi klar til at hjælpe dig videre med dit boligkøb. Du får komplet køberrådgivning, så du får en sikker handel i hus. Vores 3 mest populære løsninger:

Skødeskrivning og berigtigelse af handlen
Vi udfærdiger og tinglyser skødet og refusionsopgørelsen

Køberrådgivning
Vi gennemgår købsaftalen og servitutter for ejendommen for at sikre, at du som køber ved, hvad du køber.

Køberpakken
Her hjælper vi også efter salget er gennemført med eventuelle uoverensstemmelser foranlediget af købsaftalen. Dette giver en øget sikkerhed for dig som køber, som langt de fleste af vores kunder vægter højt.

Læs mere om vores løsninger her

 

Afgifter

Stempelafgiften – såvel den faste del som den variable – er obligatoriske i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Du betaler også stempelafgift (tinglysningsafgift) i forbindelse med pantebreve og andre ejendomsforbehold, hvor stempelafgiften udgør 1.660 kr. samt 1,5 % af det pantsikrede beløb. Udover stempelafgift på skøde, skal der også betales en tinglysningsafgift i forbindelse med stiftelsen af et realkreditlån.

Foruden tinglysningsafgifter betaler du i forbindelse med køb og salg af fast ejendom stiftelsesprovision til banken for lånestiftelse, eventuel stempelafgift for boliglån og eventuelt halvdelen af en ejerskifteforsikring. Som sælger betaler du bl.a. for en tilstandsrapport, anden halvdel af en eventuel ejerskifteforsikring og for ejendomsmæglerens salær i forbindelse med boligsalget. Beløbet reguleres med jævne mellemrum – sidst fra 2014-2015. Den faste afgift er den samme, som du betaler i forbindelse med tinglysning af ægtepagt.

 

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.295
bestil nu

inkl. moms

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Overvejer du at købe eller sælge bolig, kan du med fordel kontakte NEMADVOKAT, allerede inden du finder drømmeboligen. Derved kan din rådgiver sørge for, at du får de bedste vilkår for handlen fra start af. Kontakt os på info@nemadvokat.dk eller på tlf. 32 70 19 60, og få en gratis og uforpligtende snak om dine muligheder. Eller læs mere HER