Hvad er en bankgaranti?

Bankgaranti ved boligkøb

Det er normal procedure, at købers bank stiller en bankgaranti ved boligkøb. Bankgarantien er en sikkerhed for, at købesummen rent faktisk bliver udbetalt. Som køber er det din bank, der stiller garantien til sælger i forbindelse med et boligkøb.

 

 

En bankgaranti ved boligkøb er en sikkerhed, som købers bank stiller for købesummens betaling. Denne anvendes typisk ved køb af fast ejendom. Med en bankgaranti er sælger altså sikret, at pengene rent faktisk bliver overført, ligesom det er en garanti for køber, at vedkommende rent faktisk kan købe ejendommen.

 

Hvad er en bankgaranti?

En bankgaranti er sælgers sikkerhed for, at købesummen bliver deponeret i sælgers bank senest på den dag, som overtagelsen skal finde sted. I de fleste købsaftaler aftales det, at ejendommen bliver handlet ved en kontanthandel.

Her optager køber et lån for at finansiere købesummen, og det er sælgers ansvar, at de lån, som er tinglyst på ejendommen, aflyses. Typisk vil køber skulle betale en lille del af købesummen inden for en kort frist.

Dette kaldes for udbetalingen, og denne deponeres typisk hos ejendomsmægleren. Udbetalingen må ikke overstige 7 % af købesummen, men skal minimum være på 35.000 kr. og maksimalt 200.000 kr. Det er den resterende del af købesummen, der stilles bankgaranti for hos købers bank.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvordan fungerer en bankgaranti?

En bankgaranti fungerer på samme måde som enhver anden garanti. Her er det dog hverken køber eller sælger, som stiller garantien til modparten. Her er det banken, som påtager sig ansvaret for betalingen.

Når der er udstedt en bankgaranti, er både køber og sælger sikre på, at handlen rent faktisk går igennem. Køber kan rent faktisk foretage købet, imens sælger har en sikkerhed for betalingen. Uden en bankgaranti vil det være vanskeligt at gennemføre størstedelen af alle boligkøb.

Stilles der krav om sikkerhed i form af en bankgaranti i forbindelse med boligkøb, er det først og fremmest nødvendigt, at du kontakter din bank. Banken skal indledningsvist foretage en kreditvurdering af dig. Her undersøger de din økonomiske situation, hvilket dækker over alt fra din lønindkomst, indestående på bankkonti, udgifter og øvrige lån.

Hvis banken vurderer, at du er i en økonomisk situation, som gør det muligt for dig at afdrage på lånet, vil bankgarantien i de fleste tilfælde blive accepteret. Når banken har stillet bankgaranti for boligkøbet, kan du og sælger fortsætte bolighandlen.

 

Bankgaranti ved bolighandel

Der bliver altid indgået en købsaftale i forbindelse med bolighandler. Det er ikke usædvanligt, at sælger i købsaftalen kræver en bankgaranti for købesummen, da denne i de fleste tilfælde omhandler beløb i millionstørrelsen.

En bankgaranti ved boligkøb kaldes på grundlag heraf for købesumsgaranti. Det er købers bank, som skal stille sikkerheden, da det er køber, som vil være debitor i bolighandlen. Når banken har udstedt en bankgaranti ved boligkøb, har sælger en sikkerhed for, at pengene rent faktisk vil blive betalt. Dermed kan handlen fortsætte.

 

Bankgarantien erstattes af deponering ved overtagelsesdagen

I købsaftalen er der angivet en overtagelsesdato, som har afgørende betydning for bankgarantien. Senest på dagen for overtagelsen skal bankgarantien erstattes af en kontant deponering, I praksis betyder det, at købesummen bliver overført til sælgers bank, men at sælger endnu ikke vil få adgang til pengene.

Pengene vil først blive frigivet, så sælger har adgang til dem, når skødet er blevet tinglyst, og sælger har indfriet eventuelle forbehold. Tinglysningen sikrer, at oplysninger om ejerskab af ejendommen, rettigheder og pligter for ejendommen, sikkerhed i ejendommen og andre relevante oplysninger, er registreret i tinglysningsregistret.

Formålet med deponeringen af købesummen er derfor, at sælger ikke får mulighed for at bruge pengene, før køber juridisk har overtaget boligen. Købesummen bliver først frigivet, når det er sikkert, at sælger ikke har rettigheder over boligen længere.

 

Hvorfor skal der stilles bankgaranti ved boligkøb?

Det er ikke noget krav, at der stilles bankgaranti, men det er normal procedure ved langt de fleste boligkøb. Sælger ønsker ikke at ende i en situation, hvor køber ikke har mulighed for at betale købesummen for boligen, hvorfor bolighandlen risikerer ikke at blive gennemført.

Bankgarantien er således en definitiv sikkerhedsstillelse for, at sælger modtager den aftalte købesum. En bankgaranti er derfor også uigenkaldelig, da den ikke kan annulleres, når først den er stillet.

På den måde er det ikke muligt for køber at annullere handlen, når både bank og køber har skrevet under på, at der stilles en bankgaranti ved købet. Køber er nødt til at opfylde de forpligtelser, der er angivet i købsaftalen.

En bankgaranti stilles ikke udelukkende ved boligkøb, men er en normal procedure i mange handler, hvor køber ikke har mulighed for at betale kontant forud for købet. Det er sælgers garanti for, at han eller hun får den betaling, køber har forpligtet sig til.

 

Hvad koster en bankgaranti?

Køber vil i stort set alle tilfælde skulle betale for, at banken stiller en bankgaranti ved et boligkøb. Det er dog ikke muligt at fastslå en konkret pris. Prisen for bankgarantien varierer afhængigt af en lang række faktorer.

Det er eksempelvis afgørende, hvor lang tid garantien skal være til rådighed. I de fleste tilfælde bliver en bankgaranti ved boligkøb beregnet ved at gange beløbet, der stilles sikkerhed for med en procentsats, som befinder sig mellem 0,56 % og 1,6 % pr. kvartal.

Det er vanskeligt at sige, hvorvidt en bestemt procentsats er høj eller lav, da det varierer afhængigt af din individuelle situation. Samtidig er der forskel på, hvor meget de enkelte banker kræver for at stille en bankgaranti ved et boligkøb.

Du bør altid undersøge, hvad det koster at stille en bankgaranti hos din bank.

 

Er der kort tid til overtagelse?

Hvis der er kort tid til overtagelsesdagen, når du skriver under på købsaftalen, vil det i de fleste tilfælde være muligt, at der i stedet sker en kontakt deponering med det samme. Der vil være væsentligt lavere udgifter forbundet hermed, da udgiften til en tidlig kontakt deponering typisk er lavere end udgiften til en bankgaranti.

Der kan være penge at spare, hvis der er kort tid til overtagelse af ejendommen, og sælger accepterer, at der deponeres direkte på overtagelsesdagen. Det er vigtigt, at du får dette med i købsaftalen, hvis du allerede på nuværende tidspunkt ved, at der vil være kort tid til overtagelse af ejendommen.

Når du vælger køberrådgivning hos NEMADVOKAT, gennemgår din personlige rådgiver alle handlens dokumenter, herunder tilstandsrapporten og ejendomsdatarapporten og rådgiver dig, hvis der er årsag til bekymring. Du kan derfor trygt udleve dine boligdrømme med os som din advokat til boligkøb.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også