Hvad er en betinget købsaftale?

Betinget købsaftale

Det er en god idé at indgå en betinget købsaftale, når du skal købe en bolig. På den måde er salget betinget af, at du kan sælge din nuværende ejendom. Læs mere om, hvad en betinget købsaftale indebærer, herunder.

 

 

Det kan være risikabelt at skrive under på en købsaftale, før du har solgt din egen bolig. Derfor er det en god idé at indgå en betinget købsaftale. Den kan sikre, at købet udelukkende bliver aktuelt, hvis du sælger din egen bolig.

En betinget købsaftale indeholder et forbehold om, at den udelukkende er bindende, hvis køber får solgt sin egen bolig inden for en tidsbegrænset periode. Der er både fordele og ulemper forbundet med en denne type købsaftale. Det er dog en praktisk løsning, hvis du vil være sikker på, at du ikke ender med udgifter til to boliger.

 

Hvad er en betinget købsaftale?

I en betinget købsaftale gælder samme fortrydelsesret og advokatforbehold som på en almindelig købsaftale. Derfor oprettes den også på samme måde. Alligevel er der væsentlige fordele, der sikrer køber i forbindelse med handlen.

En betinget købsaftale er udelukkende bindende, hvis køber får solgt sin egen bolig indenfor den periode, der er angivet i købsaftalen. Dette er forskellen på en betinget købsaftale og en almindelig købsaftale.

Denne periode vil typisk løbe mellem to og seks måneder, men der er ingen faste regler herom. En betinget købsaftale sikrer altså, at der ikke er et overlap, hvor køber har udgift til to boliger på samme tid.

Læs mere om købsaftaler her.

 

Hvilke ulemper er forbundet med en betinget købsaftale?

Sælger har typisk den fordel, at en betinget købsaftale udelukkende giver køber fortrinsret. Det er en ulempe for køber, da sælger har mulighed for at sælge til potentielle købere, såfremt disse dukker op i løbet af den ventetid, der er angivet i den betingede købsaftale.

Dette er klart den største ulempe for køber, da han eller hun risikerer, at ejendommen bliver solgt til anden side. Dette vil typisk ske, hvis sælger modtager et bud fra anden side, der er højere end det bud, som er angivet i den betingede købsaftale.

Hvis du vil være sikker på, at boligen ikke sælges til anden side, er det vigtigt, at du indgår en fuldt betinget købsaftale. Denne betyder, at du ikke blot har fortrinsret til boligen, men at du har krav på at gennemføre købet, såfremt du får solgt din bolig inden for den angivne periode.

Ulemper for køber:

 • Hvis ikke du opnår en fuldt betinget købsaftale, men udelukkende har forkøbsret, står du svagt i tilfælde af, at der dukker andre interesserede købere op, før du får solgt din egen bolig.
 • Du risikerer, at sælger har nemmere ved at presse prisen op, hvis der dukker andre interesserede købere op.
 • Falder priserne på boligmarkedet i periode op til dit eget salg, vil du stadig være bundet til den oprindelige købspris, der er angivet i købsaftalen.

Ulemper for sælger:

 • Hvis du accepterer en fuldt betinget købsaftale, hvor køber ikke blot har fortrinsret, kan du ikke indgå aftaler med andre interesserede købere inden for den periode, der er angivet i købsaftalen.
 • Hvis købers bolig ikke er attraktiv, bør du undgå at indgå en fuldt betinget købsaftale. Den vil nemlig sætte dit boligsalg i bero, uden at du har særligt store chancer for det endelige salg. Sørg derfor for kun at give køber fortrinsret til boligen, hvis det er tilfældet.
Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 1.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms

 

Hvilke fordele er forbundet med en betinget købsaftale?

Der er naturligvis også fordele forbundet med at indgå en betinget købsaftale. Fordelen for den ene part kan være en ulempe for den anden. Derfor gælder det om at forhandle dig til de vilkår, der er mest optimale i forhold til din situation.

Det kan være vanskeligt at forhandle vilkår i en betinget købsaftale på egen hånd. Der er nemlig flere juridiske aspekter, du formentlig ikke har kendskab til som privatperson. Du bør derfor så vidt muligt få en boligadvokat til at udarbejde et oplæg til den betingede købsaftale, så du er sikker på, at du får forhandlet dig til de mest optimale vilkår.

Fordele for køber:

 • Du får mulighed for at underskrive en købsaftale på den bolig, du ønsker at købe. Dertil vil alle detaljer i forhold til pris, overtagelsesdato og andre væsentlige vilkår være på plads.
 • Du undgår et overlap mellem flytninger, hvor du står uden bolig eller har to boliger i en periode.
 • Indgår du en fuldt betinget købsaftale, er du sikret boligen inden for en fastsat periode, hvis du får succes med at sælge din nuværende bolig.
 • Du er som udgangspunkt sikret den købspris, der fremgår af købsaftalen, selvom boligpriserne stiger.
 • Du får mulighed for at komme med et supplerende bud, hvis der ikke er indgået en fuldt betinget købsaftale, og en anden interesseret køber overbyder dig.

Fordele for sælger:

 • Køber underskriver en købsaftale på din bolig, hvorfor der er stor sandsynlighed for, at du får solgt din bolig, hvis købers nuværende bolig er attraktiv.
 • Du har mulighed for at presse prisen op for andre interesserede købere, fordi du allerede har et fast bud.
 • Du kan frit modtage bud fra andre interesserede købere, hvis den betingede købsaftale udelukkende sikrer køber fortrinsret.
 • Hvis boligpriserne falder, er du som udgangspunkt stadig sikret den pris, der fremgår af købsaftalen.

Det kan være en klar fordel, hvis du benytter dig af en boligadvokat til dit boligkøb. Vælger du f.eks. en advokat, som tilbyder køberrådgivning, kan du udover at få gennemgået alle handlens dokumenter samtidig få professionel rådgivning om dit boligkøb.

 

Vær opmærksom på boligens stand i perioden

Når du indgår en betinget købsaftale, kan der går lang tid, før du overtager boligen, hvis du vel at mærke får succes med at få solgt din egen bolig. Det betyder, at boligens stand kan ændre sig i perioden. Det kan eksempelvis være, hvis sælger ikke vedligeholder den.

Dog vil dette oftere være et problem, hvis der er tale om køb af bolig med lang overtagelsesfrist end når der indgås en betinget købsaftale, hvor sælger ikke er sikker på, at boligen bliver solgt. Det vil give vedkommende et større incitament til at holde boligens stand.

Ligegyldigt hvad, vil sælger typisk have fundet en anden bolig forud for salget, hvorfor han eller hun er på vej videre. Derfor vil der ikke være lige så stort et incitament til at vedligeholde den, som det ville være tilfældet, hvis sælger stadig boede i den.

Hvis du vil være på den sikre side, kan det være en god idé, at du får indført et forbehold omkring boligens stand i den betingede købsaftale. Dermed er du sikker på, at boligen bliver vedligeholdt. Du kan også frit annullere aftalen, såfremt dette ikke er tilfældet.

 

Fortrydelsesret i forbindelse med en betinget købsaftale

Det er i de fleste tilfælde en stor beslutning at skulle købe ny bolig. For mange er der tale om den største transaktion i vedkommendes levetid. Derfor har du altid mulighed for at fortryde handlen, såfremt du gør det indenfor den angivne frist. Det gør sig også gældende ved en betinget købsaftale.

Når du har underskrevet en købsaftale, har du seks hverdage til at fortryde. Hvis du som køber ender med at annullere handlen inden for fristen, er der dog det forbehold, at du skal betale en godtgørelse til køber. Denne vil svare til 1 % af den samlede købesum, hvorfor det kan ende med at blive en dyr affære.

Læs mere om fortrydelsesret ved boligkøb.

 

Få indskrevet et advokatforbehold i den betingede købsaftale

Såfremt boligen ikke lever op til de forhold, der fremgår af købsaftalen, bør du sørge for at få indskrevet et advokatforbehold i denne. Dermed er du sikret de bedste vilkår for handlen. Advokatforbeholdet betyder, at købsaftalen udelukkende er bindende, hvis din advokat godkender handlen.

Det er en god idé at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen, uanset om der er tale om en almindelig eller en betinget købsaftale. Din advokat vil typisk have seks hverdage til at gennemgå købsaftalen og gøre indsigelser til ejendomsmægleren, hvis det viser sig, at han eller hun finder denne mangelfuld.

Afviser din advokat handlen, annulleres købsaftalen, og du skal ikke betale sælgeren en godtgørelse på 1 %. Et advokatforbehold koster dig ikke noget, hvorfor du altid bør sikre sig, at det bliver indskrevet i købsaftalen.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 1.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms

Læs også