Advokatforbehold (1)

Advokatforbehold

I forbindelse med en bolighandel bør du som køber altid få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. Dermed er du sikret ved eventuel fortrydelse af boligkøbet, selvom du har underskrevet købsaftalen.

 

 

Hvad er et advokatforbehold?

Benytter du et advokatforbehold ved dit boligkøb har din boligadvokat mulighed for at gennemgå købsaftalen og andre relevante dokumenter, selvom du har skrevet under på købsaftalen. Oftest er advokatforbeholdet formuleret således, at køberen har mulighed for at træde ud af bolighandlen, hvis dennes boligadvokat ikke godkender bolighandlen i sin helhed. Altså hvis advokaten vurderer, at der skal ændres i vilkårene i købsaftalen.

Dermed er du som køber ikke bundet af din underskrift på købsaftalen. Du kan derfor efterfølgende ændre i købsaftalens vilkår eller forbehold i samarbejde med din advokat. Dog er ændringer i købsaftalen forudsat af, at sælgeren kan godkende disse ændringer.

Fortryder du dit huskøb eller køb af andelsbolig kan du med dit advokatforbehold næsten fortryde gratis, da forbeholdet sikrer en omkostningsfri tilbagetrædelsesadgang. Det eneste du dermed skal betale er evt. salær til din boligadvokat, for brug af sin tid til gennemgang af kontrakten.

 

Hvor længe gælder et advokatforbehold?

Benytter du et advokatforbehold ved dit boligkøb, skal du være opmærksom på, at der ved indsættelse af advokatforbeholdet i købsaftalen sættes en frist for din advokat, til at komme med eventuelle indsigelser mod f.eks. vilkårene i købsaftalen.

Fristen for advokatforbeholdet er typisk 3-5 dage fra din og sælgers underskrift på købsaftalen. Det betyder, at din advokat har max 5 dage til at komme med indsigelser eller protester til købsaftalen. Dog skal du være opmærksom på, at fristen kan være mindre end 5 dage og du bør derfor undersøge dette, inden du skriver under på købsaftalen.

Hvis din advokat kommer med en eller flere indsigelser inden for fristen og i den forbindelse ikke godkender handlen, er du som køber ikke bundet af din underskrift på købsaftalen og du har nu mulighed for at få ændret de vilkår, som din advokat kom med indsigelser mod.

Det kan eksempelvis være, at din advokat kræver, at vilkårene i købsaftalen ændres eller skal til forhandling igen. Det kan også være, at din boligadvokat mener, at der skal foretages yderligere undersøgelser af ejendommen.

Det er oftest sælger selv eller sælgers mægler, der laver udkastet til købsaftalen. Derfor skal du som køber være opmærksom på, at hvis din advokat ikke kommer med indsigelser inden fristens udløb, er du bundet af købsaftalen på de vilkår, som sælgers mægler har sat. Det er derfor klogt at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden du som køber skriver under på denne.

Har du et advokatforbehold, har du mulighed for at gennemgå handlens dokumenter med din personlige rådgiver, inden du bliver bundet af din underskrift på købsaftalen. Derudover har du mulighed for grundigt at overveje dit boligkøb og få rådgivning fra en advokat i forhold til de juridiske aspekter af bolighandlen.

Få gennemgået købsaftalen
5.000 DKK
Læs mere her

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Forlængelse af advokatforbehold

Hvis fristen for advokatforbeholdet er ved at udløbe og hvis din advokat f.eks. skal bruge mere tid på at skaffe relevante dokumenter, som de ikke kan få fat på inden fristens udløb, har du mulighed for at stille krav om at forlænge advokatforbeholdet.

Typisk vil sælger acceptere kravet, da købers advokat ellers kan afvise handlen på baggrund af advokatforbeholdet og køber kan derfor træde ud af handlen. Hvis ikke sælger accepterer kravet om forlængelse, kan sælger risikere, at bolighandlen går tabt.

 

Sådan kan advokatforbeholdet formuleres

Da der er forskel på, hvordan de forskellige advokatforbehold er formuleret i købsaftalen, kan nogle aftaler være formuleret således, at købers advokat skal komme med en begrundelse for benyttelse af advokatforbeholdet. Dette er vigtigt at være opmærksom på, så sælgers mægler ikke pludselig kræver forklaring på eller begrundelse for eventuelle indsigelser fra købers advokat.

 

Advokatforbehold eksempel

Nedenstående er blot et eksempel på et advokatforbehold, da disse forbehold som nævnt kan formuleres forskelligt.
Du er velkommen til at få indsat nedenstående forbehold i købsaftalen. Kontakt os evt. ved spørgsmål

Et advokatforbehold kan formuleres således:
”Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes rådgiver, jf. købsaftalens afsnit 10 godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16, 5 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter. Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.”

 

Bankforbehold

I forbindelse med køb eller salg af fast ejendom er det, udover at få indskrevet et advokatforbehold, meget almindeligt, at der indskrives et bankforbehold i købsaftalen også. Dette forhold betyder, at banken kan annullere handlen, selvom køber har underskrevet købsaftalen.

Typisk vil banken undersøge købers økonomi og dermed vurderer, om køber har økonomien til at indgå købsaftalen – altså om købers økonomi er god nok til at kunne bære udgifterne ved køb af fast ejendom. Derudover vil ejendommens stand også blive tjekket i forhold til finansieringen.

Læs mere om bankforbehold her.

 

Hvad koster det at fortryde et boligkøb?

Som køber bør du altid indsætte et advokatforbehold i købsaftalen. Det kan nemlig koste dig dyrt, hvis du pludselig fortryder dit køb af den eller anden årsag og allerede har skrevet under på købsaftalen.

 

Fortrydelsesret boligkøb

Hvis du fortryder et boligkøb og ikke har et advokatforbehold, kan du stadig komme ud af handlen. Ifølge forbrugerbeskyttelsesloven har private boligkøbere en fortrydelsesret i forbindelse med et boligkøb, hvilket betyder, at køber kan fortryde boligkøbet, hvis der allerede er indgået købsaftale og bestemte betingelser er opfyldt. Denne lovbestemte fortrydelsesret gælder, med få undtagelser, for aftaler om køb af fast ejendom.

Læs mere om fortrydelsesret ved boligkøb.

Undtagelserne gælder blandt andet køb af landbrugsejendomme eller ejendomme købt på auktion.

Læs mere om køb af landbrugsejendomme HER, samt hvilke regler der gælder for denne type ejendom. Har du købt en bolig på auktion, er det en fordel at vide noget om tinglysning af auktionsskøde. Læs om tinglysning af auktionsskøde HER.

Ligesom med advokatforbeholdet, gælder der ved den lovbestemte fortrydelsesret også en tidsfrist for at informere sælgers mægler om, at køberen træder tilbage fra handlen. I forbindelse med den lovbestemte fortrydelsesret er tidsfristen på 6 hverdage efter begge parter har underskrevet købsaftalen.

Vær opmærksom på, at hvis sælger endnu ikke har underskrevet købsaftalen, skal du som køber blot meddele sælger om, at du tilbagekalder dit købstilbud. Dette er gratis for dig som køber, da der endnu ikke er skrevet under på en endelig aftale.

Benytter du dig af den lovbestemte fortrydelsesret inden fristens udløb, skal du betale 1 % af købesummen til sælger. Betalingen af godtgørelsen på 1 % til sælger skal også ske inden fristens udløb. Det er netop derfor en fordel at indskrive et advokatforbehold, da du som køber dermed ikke skal betale sælger noget, hvis du fortryder købet.

Læs mere om hvordan NEMADVOKAT kan hjælpe dig i dit boligkøb her. Du kan blandt andet få hjælp til gennemgang af købsaftalen og andre relevante dokumenter eller få en komplet køberrådgivning.

Få gennemgået købsaftalen
5.000 DKK
Læs mere her

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Kilde:
Retsinformation.dk
Læs også