boligrådgiver

Boligrådgiver

En boligrådgiver hjælper dig gennem dit boligkøb. Det er en god idé at have en boligrådgiver, som kan varetage dine interesser, når du skal købe ny bolig. Dette er uanset, om der er tale om et hus, et rækkehus, en ejerlejlighed eller en andelsbolig. Din boligrådgiver gennemgår alle de juridiske dokumenter og sørger for, at du er bevidst omkring eventuelle udfordringer i forbindelse med købet.

 

 

Når du skal købe ny bolig, er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren ikke varetager dine interesser, men derimod sælgers. Det er derfor en god idé at alliere dig med en boligrådgiver, som varetager dine interesser og assistere med boligrådgivning. Dertil kan boligrådgiveren sikre, at du er opmærksom på eventuelle forbehold i købsaftalen.

Købsaftalen bliver udarbejdet af ejendomsmægleren. Derfor er formålet med denne langt hen ad vejen at sikre, at sælger gør den bedst mulige handel. Herudover har ejendomsmægleren ikke længere oplysningspligt over for dig som køber. Det er kun sælger, der har det.

Derfor vil ejendomsmægleren typisk udelukkende videreformidle de oplysninger, vedkommende har fået af sælger, samt de oplysninger, der fremgår af de mest centrale dokumenter.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 1.500,-
Få boligrådgivning

inkl. moms

 

Hvad hjælper en boligrådgiver med?

Boligrådgiveren hjælper dig med at gennemlæse de forskellige dokumenter, der relaterer sig til handlen. Ejendomsmægleren udleverer typisk omkring 30-50 forskellige dokumenter, som skal læses igennem. Udover at hjælpe dig med at gennemgå dokumenterne, er det også boligrådgiverens opgave at gøre dig opmærksom på fejl og mangler i dokumenterne.

Samtidig vil boligrådgiveren vurdere, om der er punkter, der kan være en ulempe for dig, eller om der er ufuldstændige oplysninger. Din boligrådgiver vil i mange tilfælde varetage korrespondancen med ejendomsmægleren. Dermed er du sikker på, at alle nødvendige oplysninger fremlægger og du kan derfor være sikker på, at du har et fuldt overblik over, hvad du køber.

Din boligrådgiver vil udover ovenstående også sikre, at de vilkår, der er angivet i købskontrakten, er rimelige for dig som køber. Købsaftalen vil være udarbejdet med henblik på at sikre sælger så gode vilkår i handlen som muligt. Derfor er det i langt de fleste tilfælde vigtigt, at vilkårene bliver tilrettet, så handlen er fair for begge parter.

 

Forhandling af vilkår

Når du har forhandlet pris med mægler, kan du herefter få hjælp af en boligrådgiver, som kan gennemgå handlens dokumenter for dig. Her kan den erfarne boligrådgiver spotte eventuelle faldgruber i f.eks. købsaftalen og rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig til disse.

Din boligrådgiver kan, såfremt du ønsker det, også forhandle vilkår på dine vegne, så købsaftalen eller andre af handlens dokumenter kan justeres, således indholdet i disse også er attraktivt for dig som køber. Fordelen ved at bruge en boligrådgiver til at forhandle vilkår er, at vedkommende ikke vil have følelser i klemme. Dertil har en boligrådgiver et indgående kendskab til boligmarkedet, hvorfor de ved, hvad man skal være opmærksom på.

Slutteligt vil det i de fleste tilfælde være boligrådgiveren, som udformer og tinglyser skødet for dig. Han eller hun vil typisk også udarbejde en refusionsopgørelse og sikrer, at handlen foregår på den måde, der er beskrevet i købsaftalen.

Hvis det ikke er din boligadvokat, men derimod sælgers mægler, der står for denne del, er det vigtigt at få din boligrådgiver til at kontrollere det efterfølgende. Går der noget galt i processen, har du ikke mulighed for at gøre indsigelser, når aftalen først er indgået. I stedet er du nødt til at igangsætte en klage- eller retssag.

 

Hvorfor bruge en boligrådgiver?

Et boligkøb er en stor beslutning for de fleste, uanset om du ønsker at købe et hus, en ejerlejlighed, et landbrug, et sommerhus eller en andelsbolig. Der er mange penge på spil, og et boligkøb er en disposition, som de færreste foretager mere end et par gange i løbet af livet.

Skødet er i princippet den mindste del af et boligkøb. Det vigtigste er, at du er opmærksom på eventuelle forbehold, som ikke tjener til din fordel. Købsaftalen vil langt hen ad vejen være udformet, så den tilgodeser sælgers interesser på bedst mulig vis.

Alligevel er der mange, som tror, at de udelukkende har brug for hjælp til at skrive skødet. Skødet er imidlertid blandt de mindste dele af et boligkøb. Det vigtigste er, at du er bevidst omkring eventuelle fejl og mangler i købsaftalen og de juridiske dokumenter, der relaterer sig hertil.

En boligadvokat vil kunne hjælpe dig med at sikre, at alle detaljer er på plads, så der ikke er hverken fejl og mangler eller forhold, som ikke er til din fordel. Det er vigtigt at få den rette hjælp til at sikre, at bolighandlen ikke kun er til sælgers fordel, men at du også får en fair og god handel.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 1.500,-
Få boligrådgivning

inkl. moms

 

En boligrådgiver giver dig tryghed i handlen

Der er ofte en uoverskuelig mængde af papirer og oplysninger, der skal tages stilling til, når du skal købe ny bolig. En erfaren boligrådgiver vil kunne hjælpe dig med at gennemgå alle dokumenterne. Dermed er du sikker på, at de ikke er mangelfulde eller indeholder detaljer, som ikke er til din fordel.

  • Tilstandsrapport: Din bolig rådgiver vil kunne hjælpe dig med at gennemgå tilstandsrapporten, så det bliver klart, om der er detaljer, der får konsekvenser for dig som boligkøber. Boligrådgiveren vil hjælpe dig med at tage stilling til, om der er behov for en grundigere gennemgang af ejendommen forud for købet.
  • Ejerskifteforsikring: Din boligrådgiver vil kunne hjælpe dig med at finde ud af, hvad ejerskifteforsikringen dækker. Herudover om der er planer for området, boligen befinder sig i, samt hvorvidt der er byrder og forpligtelser i forbindelse med overtagelse af ejendommen.

Med en boligrådgiver får du indsigt i og rådgivning om eventuelle punkter, du på normal vis ikke ville være opmærksom på. Du får en professionel sparringspartner, som varetager dine interesser, så du kan have ro i maven under dit boligkøb.

Der er generelt mange interesser i forbindelse med et boligkøb. Hvis du vil sikre dig på bedst mulig vis, bør du derfor finde en uvildig og professionel boligrådgiver, som du kan rådføre dig med i forbindelse med dit boligkøb.

 

Boligrådgiver vs. ejendomsmægler

Der er væsentlige forskelle på de opgaver, som ejendomsmægler og boligrådgiver udfører. Først og fremmest varetager de to hhv. sælgers og købers interesser. Der er dog også andre forskelle, som er vigtige at være opmærksomme på.

Helt konkret kan de to roller defineres som, at ejendomsmæglerens fokus er at give sælger så gunstige forhold i handlen som muligt. Boligrådgiveren trækker i den anden retning ved at forhandle så gode vilkår som muligt for dig som køber.

 

Ejendomsmægler

Ejendomsmægleren varetager udelukkende sælgers interesser. I 2015 trådte en ny lov i kraft, som betyder, at ejendomsmægleren nu ikke længere har pligt til at oplyse om alt vedrørende ejendommen.

Du risikerer derfor, at eventuelle fejl og mangler ved ejendommen ikke vil blive belyst. Du skal primært se ejendomsmægleren som en sælger, der forsøger at sætte boligen i et så godt lys som muligt. Det bør derfor altid så vidt muligt forholde dig kritisk til de oplysninger, ejendomsmægleren giver dig.

Ejendomsmægleren hjælper og rådgiver udelukkende sælger. Derfor er deres vigtigste opgave at sikre, at sælger har de bedste betingelser i handlen som overhovedet muligt. Den nye lov har gjort køberrådgivning langt mere nødvendigt, da der ellers ikke er nogen, som varetager købers interesser.

 

Boligrådgiver

En boligrådgiver kaldes også for en køberrådgiver. Dette skyldes, at vedkommende udelukkende varetager dine interesser for at sikre dig som køber en så god handel som muligt. Boligrådgiveren hjælper dig med at gennemgå købsaftalen og undersøge de mange dokumenter, der relaterer sig hertil.

Her er ikke udelukkende tale om tilstandsrapport, men også de øvrige dokumenter og forhold, som har indflydelse på handlen. Det kan f.eks. være byggetilladelser, servitutter, BBR, kloakforhold, lokalplaner og andre vigtige forhold.

Boligrådgiveren er din sikkerhed for, at du får indsigt i, præcist hvilken bolig du er ved at købe. Du kan selv bestemme, i hvor høj en grad du ønsker at gøre brug af en boligrådgiver. Vedkommende kan hjælpe dig med alt fra en simpel gennemgang af købsaftalen til at forhandle pris på boligen.

 

Pas på faldgruber, når du køber uden en boligrådgiver

Hvis du vælger at gennemføre et boligkøb uden en boligrådgiver til at rådgive dig i handlen og sikre, at du har så gode forhold som muligt, er der en række faldgruber, du skal være opmærksom på.

Der er generelt mange ting, du skal have styr på. Eksempelvis er ejendommens stand og de oplysninger, der fremgår af tilstandsrapporten vigtige at have styr på. Herudover er det dog også vigtigt at tage højde for følgende punkter:

  • Er der kloakforhold, som skal ændres? I de fleste af landets kommuner er det vedtaget, at spildevand og regnvand skal opdeles i hvert sit system.
  • Er der miljøforhold på grunden, du skal være bekendt med? Hvis der er forurening på grunden, eller risiko for, at der opstår forurening, er det vigtigt at være opmærksom på det. Det gør sig især gældende, hvis der er en gammel olietank på grunden.
  • Er alle bygninger og installationer godkendt og/eller registreret korrekt? Det er nødvendigt, at der er styr på bygninger og installationer, da det kan have økonomiske konsekvenser på sigt.

Ovenstående er udelukkende et udsnit af de mange forhold, der kan være udslagsgivende i forhold til, om du gør en god eller en dårlig handel, når du vælger at gennemføre et boligkøb uden at have en boligrådgiver på din side.

Der er flere forhold, der kan have konsekvenser for, om du accepterer en fair handel – eksempelvis hvilke retningslinjer og forpligtelser, der gør sig gældende for ejendommen, samt hvilke vilkår du accepterer i købsaftalen og lignende.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 1.500,-
Få boligrådgivning

inkl. moms

Læs også