Hvad er en refusionsopgørelse?

Hvad er en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse er en opgørelse over de udgifter, som sælgeren af en bolig har betalt forud for overtagelsesdatoen, og som køberen af en bolig skal betale tilbage til sælgeren af boligen. Det kan for eksempel være ejendomsskat, vand og ejerskifteforsikring.

Refusionsopgørelsen sikrer derfor, at køber og sælger kommer til at afholde de udgifter, der knytter sig til deres ejertid.

Som boligejer har man visse udgifter, der betales forud. Når boligen sælges, laves der derfor en refusionsopgørelse, som indholder de boligudgifter, som sælger har betalt forud.

Dermed er sælger sikret, at kun skulle betale for sit eget forbrug – og ikke for købers forbrug. Opgørelsen skal udarbejdes senest 30 dage efter ejendommens overtagelse.

Faste udgifter (fx ejendomsskat) refunderes på overtagelsesdagen. Anvendelsesudgifter (fx vand) refunderes på dispositionsdagen, hvis denne ligger før overtagelsesdagen.

 

Typisk indhold i refusionsopgørelsen

Hovedeksemplerne på de økonomiske mellemværender, der kan opgøres ved en refusionsopgørelse, er:

  • Ejendomsskat
  • Vand- og vandafledningsafgift
  • Ejerskifteforsikring
  • Udgifter til grundejerforening
  • Oliebeholdning

Refusionsopgørelsen kan dog ikke bruges til at udligne kompensationsbeløb for eventuelle fejl og mangler på boligen, medmindre parterne har aftalt dette.

 

Hvem udarbejder refusionsopgørelsen?

Både køber og sælger kan påtage sig ansvaret for udarbejdelsen. Tit og ofte vil det være køber, der står for opgørelsen i samråd med en advokat. Hvis køber har penge til gode, når det totale beløb er gjort op, vil beløbet blive modregnet i købssummen. Hvis sælger derimod har penge til gode, skal køber overføre beløbet til sælgers konto. Hvis du vælger selv at udforme din refusionsopgørelse, anbefales det at få en professionel til at gennemgå opgørelsen, således der er styr på, at tallene er korrekte og at alle omkostninger er inkluderede.

NEMADVOKATs boligadvokater har erfaring fra mere end 19.000 bolighandler.
Skal du have gennemgået eller udarbejdet en refusionsopgørelse?

Se vores løsninger indenfor bolighandel her

Læs også