Køb af ejerlejlighed

Køb af ejerlejlighed

Køb af ejerlejlighed er en beslutning, som kræver forberedelse. Processen fra indledende boligsøgning til det endelige boligkøb kan være kompliceret og fyldt med faldgruber, du bør undgå. Herunder følger et overblik over de forhold, du bør være opmærksom på i forbindelse med køb af ejerlejlighed.

 

 

Der er mange informationer, du skal holde styr på, når du står overfor at købe en ejerlejlighed. Du skal først og fremmest have et overblik over din økonomiske situation, før du overhovedet ved, om du kan låne penge til at købe en ejerlejlighed.

Herudover er der væsentlige juridiske forhold og vilkår, der er værd at være opmærksom på, hvis du vil undgå at dit køb af ejerlejlighed ikke lever op til dine forventninger. Du bør være bevidst om, at ejendomsmægleren er sælgers mand, hvorfor det kan betale sig at have en boligrådgiver med på din side, når du planlægger køb af ejerlejlighed.

 

Hvordan ser din økonomi ud?

Det er væsentligt, at du har et realistisk overblik over din økonomi, før du beslutter dig for at købe en ejerlejlighed. Det gælder både på nuværende tidspunkt, men også fremadrettet. Når du danner et overblik over din økonomi, finder du ud af, hvad du har råd til. Der er flere ting, der har en indflydelse på, hvor meget du kan låne. Overvej derfor:

  • Hvordan ser din jobsituation ud på nuværende tidspunkt og i fremtiden?
  • Planlægger du og en eventuel partner at udvide familien?
  • Har du planer om at påbegynde uddannelse?
  • Betaler du af på gæld?

Start med at lægge et budget, hvor du tager højde for dine indtægter og udgifter. På den måde finder du ud af, hvor stort et økonomisk råderum du har. Når du har udarbejdet et realistisk budget, kan du aftale et møde med banken.

Det er en god idé at få en forhåndsgodkendelse hos din bank. Før banken kan give dig det, skal de gennemgå dit budget. På baggrund af budgettet beregner banken, hvor mange penge du kan låne til køb af ejerlejlighed.

 

Hvad bør du se efter i salgsopstillingen?

Når du har fundet en ejerlejlighed, du er interesseret i at købe, er der flere ting, du bør tage højde for, før du booker en fremvisning. Salgsopstillingen indeholder relevante oplysninger, der er vigtige for din beslutning.

I salgsopstillingen får du indsigt i oplysninger omkring udgifter forbundet med lejligheden, forsikringsforhold, lejlighedens stand, information omkring finansiering og en lang række andre forhold og vilkår, der har indflydelse på købet.

Udover disse oplysninger vil salgsopstillingen også indeholder oplysninger omkring indestående lån, der er mulighed for at overtage. Ofte vil der også være et finansieringsforslag, som fremgår adskilt fra selve salgsopstillingen.

Hvis ikke du mener, at finansieringsforslaget er den mest oplagte mulighed i din situation, kan du i stedet bede ejendomsmægler om at udarbejde alternative forslag til finansiering. Husk på, at ejendomsmægleren ikke varetager dine interesser, hvorfor du altid bør drøfte et finansieringsforslag med din bank eller boligadvokat.

Læs mere om salgsopstillingen her.

 

Få en byggesagkyndig til at gennemse ejerlejligheden

Det er forskelligt, om der udarbejdes en tilstandsrapport på en ejerlejlighed. Hvis det er tilfældet, vil det som oftest være to rapporter, der hver især beskriver lejligheden og bygningen. Tilstandsrapporten er nødvendig, hvis du eller sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

Hvis ikke der er en tilstandsrapport for lejligheden, bør du få en byggesagkyndig til at foretage en besigtigelse af lejligheden. Du har selvstændig undersøgelsespligt som køber, hvorfor du ikke har mulighed for at påpege fejl og mangler, som ikke kunne konstateres ved den almindelige besigtiges, efter du har købt ejerlejligheden. Det gælder også for fejl og mangler, du ikke har opdaget ved selve besigtigelsen.

Du bør derfor være meget grundig, når du gennemser lejligheden, så der ikke dukker fejl og mangler op, som kan ende med at blive en dyr udgift, når først du har købt ejerlejligheden. Den byggesagkyndige bør som minimum undersøge døre, vinduer, køkken, badeværelse og gulve. Også de ting, som ikke er lige så synlige, bør blive gennemgået. Det gælder eksempelvis lejlighedens forskellige elektriske installationer såvel som rør og faldstamme.

Hvis der er sat nye lofter op eller lignende, bør du også få en byggesagkyndig til at vurdere, hvorvidt elinstallationerne er lovlige eller ej – hvis ikke de er lovlige, kan det ende med at koste dig dyrt.

Det er desuden ikke nok blot at besigtige selve lejligheden. Du bør også kigge på den øvrige ejendom, da du er med til at betale for renovering og generel vedligeholdelse. Sørg for at undersøge ting som facader, tag, trapper, vinduer og kældre, da det kan medføre, at fællesudgifterne stiger, hvis ikke de er i orden.

Læs mere om tilstandsrapporten her.

 

Kan du tegne ejerskifteforsikring ved køb af ejerlejlighed?

Du kan godt tegne en ejerskifteforsikring, når du køber en ejerlejlighed, men det kræver, at der foreligger en tilstandsrapport på både lejligheden og selve ejendommen. Samtidig er det et krav, at der også er udarbejdet en elinstallationsrapport, hvis du skal tegne en ejerskifteforsikring.

Det er dog en fornuftig idé at gøre, da ejerskifteforsikringen både beskytter køber og sælger, så der ikke opstår juridiske komplikationer og økonomiske problemer efterfølgende. Det kan eksempelvis ske, hvis det viser sig, at der er uforudsete udgifter til reparationer af fejl og mangler i lejligheden.

Læs mere om ejerskifteforsikring, her.

 

Få en boligadvokat med på råd ved køb af ejerlejlighed

Når du køber en ejerlejlighed, er det en god idé at få en boligadvokat til at rådgive dig gennem processen. Der er ingen krav til, at ejendomsmægleren skal give dig alle oplysninger om ejerlejligheden, da dette udelukkende er sælgers ansvar.

Før i tiden havde ejendomsmægleren pligt til at oplyse dig om alle de forskellige vilkår, der gjorde sig gældende ved køb af ejerlejlighed. Det er imidlertid ikke længere tilfældet, hvorfor ejendomsmægleren udelukkende varetager sælgers interesser.

Hvis du vil sikre dig, at du gør den bedst mulige handel ved køb af ejerlejlighed, er det derfor fornuftigt som minimum at få en boligadvokat til at gennemgå købsaftalen, så du er sikker på, at der ikke er juridiske faldgruber, du bør navigere udenom.

Læs mere om købsaftalen her.

Ønsker du både gennemgang af dokumenter samt professionel rådgivning, kan du med fordel vælge NEMADVOKATs køberrådgivning. Her vil din personlige rådgiver gennemgå og evt. også udarbejde handlens dokumenter samt rådgive dig om din sag.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Få indskrevet et advokatforbehold ved køb af ejerlejlighed

Hvis du ikke har hyret en boligadvokat eller -rådgiver, når du underskriver købsaftalen, bør du sørge for, at der bliver indskrevet et forbehold i denne. Forbeholdet betyder, at aftalen ikke er gældende, før din advokat eller rådgiver har gennemgået købsaftalen og accepteret denne uden anmærkninger.

Skulle der være forbehold, som ejendommen ikke lever op til, kan du altid annullere købsaftalen, hvis ikke din advokat eller rådgiver har underskrevet denne. Har du ikke fået indskrevet et forbehold, skal du betale 1 % af købesummen, hvis du alligevel ønsker at annullere aftalen.

Læs mere om advokatforbehold her.

Læs også