Købekontrakt

Købekontrakt

En købekontrakt er et juridisk bindende dokument, hvor sælger og køber aftaler vilkår og betingelser for eksempelvis en bolighandel. Heri fremgår det, hvad kontantprisen for boligen er, hvordan den finansieres, udbetaling, overtagelsesdato og alle andre informationer, der er væsentlige for handlen.

 

 

Købekontrakten blev tidligere betegnet som slutsedlen for bolighandlen, og i dag bliver udtrykket “købsaftale” oftest anvendt. Uanset, om du skal købe eller sælge en ejendom, er det en god idé at have viden om, hvad der skal indgå i en købekontrakt, før denne underskrives.

 

Hvad er en købekontrakt?

Købekontrakten er en juridisk bindende aftale mellem køber og sælger i forbindelse med en bolighandel. Typisk er det sælgers ejendomsmægler eller advokat, der udarbejder købekontrakten. Den indeholder alle forhold, vilkår og betingelser, der vedrører handlen, herunder:

 • Kontantpris
 • Finansiering
 • Udbetaling
 • Overtagelsesdato
 • Tidsfrister

Formålet med købekontrakten er at synliggøre de betingelser, der gør sig gældende for bolighandlen, men det betyder ikke, at den er nem at læse. Typisk vil en købekontrakt være udarbejdet i et juridisk sprog, som kan være vanskeligt at forstå, hvis ikke man har den fornødne juridiske baggrund og erfaring.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvad indeholder en købekontrakt?

En købekontrakt er blandt de absolut vigtigste dokumenter i forbindelse med en bolighandel, da det er i denne, alle vilkår som er aftalt i handlen, fremgår. Det er derfor nødvendigt, at den bliver læst grundigt igennem, så du er opmærksom på eventuelle faldgruber, du bør navigere udenom.

Det anbefales, at købekontrakten bliver gennemgået af en advokat, der kan rådgive dig omkring fejl og mangler, så du undgår ubehagelige overraskelser. Det kan eksempelvis være, at ejendomsdatarapporten er mangelfuld.

Formålet med købekontrakten er – foruden at den gælder som en juridisk bindende aftale mellem køber og sælger – at samle de vigtigste oplysninger omkring handlen. Samtidig skal den indeholde oplysninger fra øvrige dokumenter, der relaterer sig til ejendomshandlen.

 

Hvad er standardvilkårene for en købekontrakt?

Indholdet i en købekontrakt kan variere, afhængigt af om det er en ejendomsmægler eller advokat, der har udarbejdet den. Hvis du vil sikre, at alle de forhold, der er væsentlige i forbindelse med købet, rent faktisk indgår, er det en god idé at kontakte en boligadvokat, der kan hjælpe dig med at gennemgå købsaftalen.

Du bør som minimum sikre dig, at købekontrakten indeholder følgende informationer:

 • Navn og adresse på både køber og sælger
 • Overtagelsesdag, aflevering og risikoovergang
 • Købesum
 • Adressen på den nye ejendom
 • Tilbehør og eventuelle abonnementer
 • Byggeteknisk gennemgang
 • Huseftersynsordning
 • Energimærke
 • Vederlag og handelsomkostninger
 • Refusionsopgørelse
 • Fortrydelsesret
 • Frister og berigtigelse
 • Køber og sælgers pengeinstitut
 • Køber og sælgers accept og underskrift
 • Særlige vilkår

Hvis du vil have mere hjælp til dit boligkøb, f.eks. ved også at få professionel rådgivning af en boligadvokat, kan du med fordel vælge en advokat, der tilbyder køberrådgivning. Vælger du køberrådgivning hos NEMADVOKAT, vil din personlige rådgiver gennemgå alle handlens dokumenter samt rådgive dig gennem hele dit sagsforløb.

 

Hvornår skal købekontrakten underskrives?

Du bør ikke underskrive en købekontrakt, før du har fået en advokat til at gennemgå denne. Hvis du alligevel føler dig forpligtet til at underskrive, bør du få indskrevet et advokatforbehold, så købekontrakten først er bindende, når din advokat har godkendt den.

I bestemmer selv, om køber eller sælger underskriver først. I mange tilfælde kan det være en god idé at mødes og underskrive samtidig, da det giver en tryghed i handlen, fordi den så er bindende.

Hvis køber underskriver kontrakten først, kan den formuleres som et købstilbud, hvorfor der ikke er tale om en endelig handel. Accepterer sælger ikke tilbuddet før fristen, vil køber være fritstillet. Køber har samtidig mulighed for at annullere sit bud, før acceptfristen udløber, hvis sælger ikke har skrevet under.

 

Kan en købekontrakt annulleres?

Når du køber en bolig, har du en midlertidig fortrydelsesret. Denne løber over seks hverdage, og den sikrer, at køber har mulighed for at trække sig ud af handlen – dog med det forbehold, at han eller hun skal betale 1 % af den samlede købesum i godtgørelse for at annullere handlen.

Fortrydelsen skal sendes skriftligt til enten ejendomsmægleren eller sælgeren inden for de seks hverdage, ligesom 1 % af købesummen skal indbetales. Betalingen foregår ligeledes til enten ejendomsmægler eller sælger.

Du kan dog komme udenom dette, hvis du sørger for, at der bliver skrevet et advokatforbehold ind i købekontrakten. Et advokatforbehold betyder, at købekontrakten udelukkende er juridisk bindende, hvis en advokat har godkendt handlen.

Gennemgår advokaten købekontrakten og de fremsendte dokumenter og konstaterer, at disse er mangelfulde, kan han eller hun nægte at godkende den. Hvis det er tilfælde, kan du fortryde købet uden at skulle betale de 1 % af købesummen i godtgørelse.

 

Køber bør være kritisk over for købekontrakten

Det er vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren udelukkende varetager sælgers interesser. Mægleren er sælgers rådgiver, hvorfor det anbefales, at du forholder dig kritisk over for købekontrakten. Du er bedst stillet, hvis du også har en professionel rådgiver på din side.

En boligadvokat vil kunne spare dig for ubehagelige overraskelser, du ikke selv havde identificeret ud fra købekontrakten. En boligadvokat kan hjælpe dig med at gennemgå købekontrakten, ligesom han eller hun vil kunne hjælpe dig med at forhandle et afslag i pris og stå for korrespondance med nøglepersoner.

 

Et det nødvendigt med en købekontrakt?

Der er intet lovkrav om, at der skal udarbejdes en købekontrakt. Det ses eksempelvis i handler, hvor der ikke er en ejendomsmægler involveret, hvorfor parterne i stedet går direkte til skødet.

Hvis dette er tilfældet, er det vigtigt, at skødet udarbejdes som et betinget skøde, indtil eventuelle forbehold er opfyldt, og købesummen er overført til sælger – eller er sikret på baggrund af en bankgaranti.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også