soliditetsgrad

Soliditetsgrad

Soliditetsgrad er et nøgletal, der bruges til at skabe overblik over, hvor stor en procentdel af aktiverne i en virksomhed, som er finansieret af egenkapitalen. Soliditetsgraden viser eksempelvis, om din virksomhed er klædt på til at klare sig igennem økonomiske udfordringer.

 

 

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgrad hører til blandt de nøgletal, det som virksomhedsejer er godt at kende til. Når du beregner virksomhedens soliditetsgrad, får du en indikation om, hvorvidt din virksomhedens økonomi er sårbar, hvis der opstår økonomiske udfordringer. Det kan eksempelvis være perioder med lav omsætning.

Soliditeten er et udtryk for, hvor stor en egenkapitalen virksomheden har – i modsætning til fremmedkapital som f.eks. et banklån. Hvis virksomhedens soliditet er svag, betyder det, at du skal arbejde på at optimere den, så den bliver stærkere.

Når virksomheden har en lav soliditetsgrad, kan det betyde, at der ikke er tilstrækkeligt med egenkapital til, at virksomheden vil kunne køre med underskud i en periode. Det kan i værste konsekvens betyde, at virksomheden går konkurs, da den ikke kan dække underskuddet med sin egenkapital.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvad kan soliditetsgraden bruges til?

Det er vigtigt, at du kender til din virksomheds soliditetsgrad, hvis du vil have en indikation af, hvor modstandsdygtig den vil være i tilfælde af økonomiske udfordringer. Det er samtidig interessant for långivere og kreditorer at vide, hvordan soliditetsgraden er i en virksomhed, som de yder lån til eller investerer penge i.

Hvis en virksomhed har en lav soliditetsgrad, kan det være svært at få lov til at låne penge i banken eller trække investorer til. Det skyldes, at der er en høj risiko forbundet med at lægge penge i virksomheden. Det er derfor vigtigt at have en forholdsvist høj soliditetsgrad.

Samtidig er det et internt redskab, der kan bruges til at vurdere en virksomheds økonomi. En lav soliditet er som regel et udtryk for, at virksomheden skal blive bedre til at generere overskud, så egenkapitalen vokser.

 

Hvordan beregner man soliditetsgraden?

Soliditetsgraden beregnes på baggrund af to parametre; virksomhedens egenkapital samt værdien af de samlede aktiver. Det er derfor væsentligt, at du på forhånd kender til disse to tal, hvis du vil udregne din virksomheds soliditetsgrad.

 

Brug denne formel til at udregne soliditetsgraden:

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 / Aktiver

 

Hvis du anvender et regnskabsprogram, vil du automatisk kunne se din virksomheds soliditetsgrad. Du har også mulighed for at slå andre virksomheders soliditetsgrad op, såfremt de har pligt til at indsende en årsrapport.

 

Hvad er en optimal soliditetsgrad?

Hvad der udgør en optimal soliditetsgrad, afhænger af flere forskellige faktorer. Det afhænger f.eks. af, om der er tale om en nystartet eller veletableret virksomhed. En nystartet virksomhed vil i de fleste tilfælde have en lav soliditetsgrad. Det skyldes, at de endnu ikke har haft mulighed for at opbygge en solid egenkapital.

Hvis der er tale om en veletableret virksomhed, som har eksisteret i mange år, er det dog væsentligt, at virksomheden har opbygget en høj egenkapital og dermed soliditetsgrad. På den måde er den rustet til at klare sig igennem perioder med en lav omsætning eller underskud.

Som tommelfingerregel bør en veletableret virksomhed have en soliditetsgrad på mere end 30%, såfremt den skal have en nogenlunde sund økonomi. Det varierer desuden fra branche til branche, hvad der defineres som en optimal soliditetsgrad. Det skyldes, at nogle brancher har bedre vilkår end andre til at opbygge egenkapital.

Som udgangspunkt er det altid godt at have en høj soliditetsgrad, men det kan i visse tilfælde også være et udtryk for, at virksomheden ikke har investeret deres penge eller udviklet deres forretning.

 

En god soliditetsgrad lokker investorer til

Hvis du planlægger at få investorer ind i din virksomhed, kan det være en god idé at arbejde på at opbygge en sund soliditetsgrad. Det er dog også muligt at lokke investorer til, hvis du har en lav soliditetsgrad. Dog skal den lave soliditetsgrad være et udtryk for, at din virksomhed er i gang med at ekspandere eller har investeret sine penge.

Typisk vil du dog kunne få mere ud af en investering, hvis virksomheden har en høj soliditetsgrad. Det er nemlig langt mindre risikobetonet at investere i en virksomhed med en sund egenkapital og dermed en høj soliditetsgrad.

Hvis du planlægger at få en investor ind i din virksomhed, som ikke taler dansk, kan det være en god idé at lave en regnskabsanalyse på engelsk. På engelsk oversættes soliditetsgrad til ‘Solvency ratio’ eller ‘Level of solvency’.

 

Hvad er en dårlig soliditetsgrad?

En dårlig soliditet er som regel et udtryk for, at en virksomhed har lidt under et tab. Det kan dog også være et udtryk for, at virksomheden har investeret eller ekspanderet. En svækket soliditet sammen med en lav vækst vil dog i langt de fleste tilfælde være et faresignal, som du bør tage alvorligt som virksomhedsejer.

Hvis en virksomhed har en soliditetsgrad på mindre end 30%, vil det i de fleste tilfælde være et tegn på en svag soliditet. Det er derfor nødvendigt, at der igangsættes en indsats for at optimere soliditeten, så virksomheden er modstandsdygtig overfor økonomiske udfordringer.

Det kan man eksempelvis gøre ved at se på, hvordan virksomhedens omkostninger kan minimeres. Man kan også se på, hvordan man optimerer omsætningen, så virksomheden opnår en højere egenkapital.

 

Hvad er forskellen på soliditetsgrad og likviditetsgrad?

Når en virksomhed ønsker at finde ud af, hvor modstandsdygtig den er i forhold til regninger, tager analysen først og fremmest udgangspunkt i soliditetsgraden. Herefter beregnes likviditetsgraden, som viser virksomhedens evne til at betale fremtidige regninger.

De to begreber lyder måske ens, men forskellen er, at soliditetsgraden viser, hvor stort et tab en virksomhed kan lide, uden det har betydning for dennes kreditorer. Likviditetsgraden viser imidlertid virksomhedens evne til at betale fremtidige regninger.

Begge tal er nøgletal, som er vigtige i forhold til en virksomheds økonomi. Begge tal anvendes til at vurdere, hvor økonomisk stærk en virksomhed er, når det kommer til at betale regninger og omkostninger, der vil komme i fremtiden.

Læs mere om hvad en likviditetsgrad er her.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere
Læs også