likviditetsgrad

Likviditetsgrad

Likviditetsgrad er et nøgletal, som indikerer, hvorvidt en virksomhed er i stand til at betale kortfristet gæld. Likviditetsgraden relaterer sig således til virksomhedens betalingsevne. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en sund likviditetsgrad er, samt hvordan du udregner likviditetsgraden for din virksomhed.

 

 

Hvis din virksomhed har en sund likviditetsgrad, betyder det, at den er i stand til at betale sin kortfristede gæld. Likviditetsgraden anvendes således til at vurdere, hvor god en betalingsevne en specifik virksomhed har.

I denne artikel kan du læse mere om, hvorfor det er vigtigt at kende sin likviditetsgrad, når man driver virksomhed. Du kan samtidig læse mere om, hvordan du udregner likviditetsgraden for din virksomhed, samt hvornår en likviditetsgrad er god eller dårlig.

 

Hvad er likviditetsgrad?

Likviditetsgraden er blandt de mest væsentlige økonomiske nøgletal for en virksomhed. Den har til formål at vise, hvorvidt en virksomheds likviditet er god nok til at kunne betale de kortfristede gældsforpligtelser, den stifter.

Hvis en virksomhed har en lav likviditetsgrad, betyder det, at den har en ringe betalingsevne – og så kan det være en god idé at undgå at sælge varer eller ydelser på kredit til virksomheden, da der kan være risiko for, at den går konkurs.

Likviditetsgraden udregnes på baggrund af forholdet mellem to væsentlige faktorer i regnskabet – omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld. I bund og grund er likviditetsgraden et udtryk for, hvor stor en del af virksomhedens omsætningsaktiver, der udgøres af kortfristet gæld.

Omsætningsaktiver er betegnelsen for de aktiver, som virksomheden forventer at sælge indenfor ét år – eksempelvis et varelager – mens kortfristet gæld er den gæld, som virksomheden skal tilbagebetale indenfor ét år.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvordan beregner jeg likviditetsgraden?

Før du kan beregne likviditetsgraden, er det væsentligt, at du kender til de faktorer, som likviditetsgraden beror på. Du skal således kende til din virksomheds kortfristede gældsforpligtelser samt de samlede omsætningsaktiver.

Når du kender disse tal, har du mulighed for at beregne likviditetsgraden. Det er vigtigt, at alle omsætningsaktiver og kortsigtede gældsforpligtelser indgår i regnestykket, da du ellers ikke vil få den korrekte likviditetsgrad.

Brug følgende formel til at beregne likviditetsgraden:

(Omsætningsaktiver x 100) / kortfristet gæld = Likviditetsgrad

Eksempel:

Virksomhed ApS har omsætningsaktiver til en værdi af 600.000 kr. samt en kortfristet gæld på 100.000 kr. Når du skal finde likviditetsgraden, skal du først gange de 600.000 med 100, hvorefter dette tal divideres med 100.000, som udgør den kortfristede gæld.

(600.000 x 100) / 100.000 = 600

I dette tilfælde er resultatet 600, hvilket betyder, at virksomheden har en likviditetsgrad på 600%.

 

Hvad er en sund likviditetsgrad?

Jo højere en likviditetsgrad din virksomhed har, desto sundere er den. Som tommelfingerregel bør du gå efter en likviditetsgrad, der er højere end 150%. Hvis din virksomhed har en høj likviditetsgrad, betyder det, at den er bedre rustet til at betale sine kortfristede gældsposter – og det viser, at virksomheden har en sund økonomi.

Hvis du planlægger at få en investor med i din virksomhed, er det en god idé at sikre dig, at din virksomhed har en sund likviditet. Det samme gør sig gældende, hvis du skal have samarbejdspartnere eller leverandører.

Driver du en forretning, som er afhængig af underleverandører, er det vigtigt, at du har en høj likviditetsgrad. Det gør sig især gældende, hvis leverandøren skal give dig kredit på de varer eller ydelser, du indkøber, da en lav likviditetsgrad betyder, at din virksomhed risikerer ikke at kunne betale sine regninger.

 

Hvorfor er en virksomheds likviditetsgrad væsentlig?

Der er flere grunde til, at din virksomheds likviditetsgrad er vigtigt. Som nævnt ovenover, er det relevant, hvis du skal finde investorer, eller din virksomhed er afhængig af underleverandører.

Når en potentiel investor skal vurdere, om vedkommende vil investere i din forretning eller ej, er det vigtigt, at du kan fremvise en god likviditetsgrad, da det er et tegn på, at virksomheden har en sund økonomi og kan betale sin kortfristede gæld.

Likviditetsgraden er imidlertid også væsentlig i forhold til din egen virksomhed. Du kan bruge den til at følge udviklingen, når du sammenligner likviditetsgraden med foregående regnskabsår. Det giver dig en indikation af, om det går i den rigtige retning.

På den måde får du et realistisk indblik i, hvordan din virksomhed udvikler sig økonomisk. Du bør derfor sørge for at beregne din virksomheds likviditetsgrad løbende, så du kan danne dig et indblik over, om det går den ene eller anden vej.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvad er et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget er en indikation på, hvor god en virksomhed er til at skabe likviditet. Det er fornuftigt for enhver virksomhed at udarbejde et likviditetsbudget, som skaber overblik over virksomhedens likvide midler.

Du kan opstille et likviditetsbudget på følgende måder:

  • Ind- og udbetalingsmetoden: Her opstiller du alle de indbetalinger og udbetalinger, virksomheden har indenfor en given periode. Efterfølgende kan du se, om der en negativ eller positiv pengestrøm i denne periode.
  • Beholdningsforskydningsmodellen: Denne model beskriver de beholdningsmæssige forskydninger på balancen, som er afledt af virksomhedens drift. Denne model anvendes til at illustrere likviditeten, såfremt der er tale om jævnt salg i løbet af regnskabsåret.

 

Hvad er likvide midler?

Likvide midler er de beholdninger, som er tilgængelige og kan omsættes hurtigt. Kontanter er således det mest likvide middel, da disse kan bruges med det samme. Likvide midler er således en betegnelse for de værdier, som ikke er bundet og kan handles med uden videre.

Midler, som er bundet i eksempelvis fast ejendom, produktionsmaskiner og lignende, hører således ikke under betegnelsen likvide midler. Det afgørende er, hvor hurtigt midlerne kan aktiveres, så de kan anvendes til eksempelvis at betale kortfristet gæld.

De likvide midler i en virksomhed er dem, der kan anvendes til at betale regninger. Enhver virksomhed skal være i besiddelse af midler, som kan bruges til at betale snarligt forefaldende regninger, hvis den skal have en søn økonomi og likviditetsgrad.

Hvis en virksomhed ikke har tilstrækkeligt med likvide midler – og dermed en lav likviditetsgrad – er der risiko for, at virksomheden går konkurs, hvis virksomheden pludselig får uventede udgifter, som den ikke kan betale med sin egenkapital.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Læs også