Har I styr på jeres formuefordeling

Formuefordeling

»Ifølge eksperter går op imod 30 % af danskernes arv til andre end de tiltænkte.«
Langt fra enhver får taget stilling til fordelingen af deres formue, men kun de færreste forstår, hvilken betydning det har. Ifølge eksperter går op imod 30 % af danskernes arv til andre end de tiltænkte. Det skyldes blandt andet, at ikke alle får oprettet et testamente, men nok primært at de færreste forstår retsvirkningerne af at leve i såkaldte papirløse forhold eller med sammenbragte børn – som i flere og flere familier.

Læs mere om vigtigheden bag et testamente her

Selvom det kan være ubehageligt at tænke på, er det uhyre vigtigt, at man får gjort sig de overvejelser. De fleste kan nok se det uhensigtsmæssige i, at deres formue ikke bliver fordelt som ønsket, men derudover står de efterladte tilbage i en endnu vanskeligere situation. Populært siger man, at »man ikke kender sin familie før man har arvet«, og selvom det er en sandhed med modifikationer, må vi erkende, at rigtig mange uoverensstemmelser udspringer af netop skiftesager – navnlig de, hvor der iblandt arvingerne er uenighed om fordelingen af afdødes formue. Ved at have orden i papirerne kan man undgå unødig ulykke.

Opret testamente
Lad os hjælpe
Bestil online her

 

Ugifte samlevende

I modsætning til hvad mange tror, har ugifte samlevende i Danmark ingen legal arveret efter hinanden. Ønsker I at sikre hinanden, er det derfor helt essentielt at få oprettet et udvidet samlevertestamente – hvis I opfylder kravene derfor.

 

Særbørn

Mange familier består i dag af sammenbragte børn. Arvereglerne for dine, mine og vores børn er vidt forskellige, hvilket kan føre til en – måske – uønsket skævdeling. Særbørn arver nemlig i udgangspunktet kun deres biologiske forældre. Forestiller vi os, at et særbarn mister sin biologiske far, og at arven mestendels går til afdødes samlever eller hustru, vil arven i sidste ende gå til særbarnets stedsøskende – idet særbarnet ikke arver stedmoren ved hendes død. Situationen kompliceres yderligere hvis man har både fælles- og særbørn.

 

Hvem og hvordan?

Enhver, som er myndig, kan oprette et testamente. Man kan oprette det alene, et såkaldt ensidigt testamente, eller sammen ved et gensidigt testamente. Der er flere forskellige slags testamenter. Vi anbefaler, at man opretter det man kalder for et notartestamente – et sådant skal, for at opnå gyldighed, underskrives for en notar. Udover at sikre testators identitet, sikrer notaren sig at pågældende fornuftsmæssig er i stand til at oprette et testamente. Sidstnævnte gør det svært for arvinger, som føler sig forbigået, efterfølgende at anfægte testamentets indhold. Derudover opbevares en kopi af testamentet i notarialkontorets arkiv, og skifteretten vil automatisk modtage en kopi ved testators død.

Herfra skal lyde en høflig opfordring til at få taget stilling til fordelingen af jeres formue – hvis ikke I allerede har gjort det. Hos NEMADVOKAT hjælper vi jer gerne med at finde den rette løsning.

 

Læs også