topskat

Topskat

Topskat er en ekstra skattebetaling, som er pålagt personer med en indkomst, der overstiger en bestemt grænse. Det er derfor udelukkende den procentdel af befolkningen, der tjener mest, som skal betale topskat. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan topskat fungerer, samt hvor meget du skal betale i topskat.

 

 

Hvad er topskat?

Alle danskere, som har en skattepligtig indkomst, betaler skat af denne. Det er dog de færreste, de betaler topskat. Det skyldes, at topskat er en indkomstbeskatning, som lægges oveni den almindelige indkomstskat, såfremt du tjener over en vis grænse om året.

Formålet med topskatten er, at dem, der tjener mest, skal bidrage mere til velfærdsstaten end dem, der har en mindre indkomst. Det betyder altså, at du kun skal betale topskat, hvis du befinder dig blandt den procentdel i landet med den højeste indkomst.

Opret din virksomhed i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvor meget skal jeg tjene for at betale topskat?

Det er kun de danskere, som har en indkomst, der overstiger 544.800 kr. om året (følge 2021-satsen), når arbejdsmarkedsbidraget er fratrukket, der betaler topskat. Hvis du har en indkomst under denne grænse, skal du derfor ikke betale topskat.

Hvis dette omregnes til en gennemsnitlig månedsløn, svarer det til 45.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag – eller 49.349 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Satsen for topskat er på 15 procent, hvilket gør sig gældende for alle danske skatteydere.

 

Hvor meget skal jeg betale i topskat?

Den del af din indtjening, der overstiger topskattegrænsen, bliver beskattet med yderligere 15%, som lægges oveni den almindelige indkomstskat. Det betyder derfor, at det konkrete beløb, du skal betale i topskat, afhænger af, hvor meget du tjener.

Hvis du tjener 700.000 kr. om året, vil det udelukkende være den del af beløbet, som overstiger topskattegrænsen, du skal betale topskat af. De 544.800 kr. skal du betale almindelig indkomstskat af, mens du skal betale topskat af de resterende 155.200 kr., som overstiger topskattegrænsen.

 

Hvad er det skrå skatteloft?

Det skrå skatteloft er en øvre grænse for, hvor stor en procentdel af din indkomst du kan blive beskattet for i Danmark. Selvom topskattesatsen er på 15 procent, er det sjældent, at det reelt er gældende i virkeligheden.

Det skrå skatteloft er en begrænsning for, hvor meget du må blive beskattet, når topskat, bundskat og kommuneskat lægges sammen. Skatteloftet er ifølge 2021-satsen på 52,06 procent, hvorfor dette er det maksimale, der kan blive trukket fra din indkomst i skat.

Hvis din samlede skatteprocent er højere end det skrå skatteloft, bliver topskatten nedsat, så skatteprocenten udgør 52,06 procent af din indkomst. Det betyder, at du reelt set godt kan betale mindre end 15% i topskat, selvom dette er den gældende takst.

 

Hvordan kan jeg undgå topskat?

Det er vanskeligt at undgå at skulle betale topskat, men der er alligevel forskellige metoder, du kan tage i brug. Som udgangspunkt skal du reducere dine arbejdstimer eller gå ned i løn, så den ikke overstiger den gældende topskattesats. Dette kan dog sjældent betale sig.

I stedet kan du indbetale flere penge i pension. Dette vil give dig et fradrag, så dit indtjeningsniveau ryger under topskattegrænsen. Der er dog en grænse for, hvor meget du kan betale ekstra i pension hvert år, hvorfor denne metode udelukkende fungerer, hvis din indkomst befinder sig tæt på topskattegrænsen.

Hvis du driver virksomhed, er der dog forskellige muligheder, du i stedet kan tage i brug. Driver du en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, kan du investere dele af overskuddet i din virksomhed eller gøre brug af virksomhedsskatteordningen.

Ordningen giver dig mulighed for at spare penge op i din virksomhed på samme måde som et kapitalselskab. Overskuddet i din virksomhed bliver således ikke beskattet personligt, da du i stedet sparer det op i virksomheden.

Driver du et selskab, kan du udbetale mindre til dig selv i løn og i stedet føre overskuddet over i et holdingselskab, hvor du kan spare dem om. Selskabsskatten er på 22% i 2021, hvorfor det kan være en god løsning frem for at betale topskat.

Opret din virksomhed i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvad er bundskat?

Der findes både topskat og bundskat. Bundskatten er en del af det danske indkomstskattesystem og betyder, at du skal betale bundskat på 12,11% (2021-takst) af den resterende del af din indkomst, hvis du tjener mere, end hvad der svarer til dit personfradrag.

Det danske indkomstskattesystem er opbygget således, at der først kommer en bundskat, som efterfølges af en topskat. Du skal derfor tjene mindre end topskattegrænsen, hvis du skal betale bundskat.

Af samme årsag er der flere, der betaler bundskat end topskat i Danmark. Det skyldes, at topskatten udelukkende betales af dem, der har den højeste indkomst i landet. Langt de fleste danske skatteborgere betaler bundskat.

Det er kun den del af befolkningen, som tjener mindre end det personfradrag, de er blevet tildelt, som ikke betaler bundskat. Det drejer sig i praksis om en lille procentdel af de danske borgere, da de fleste har en indkomst, som overstiger personfradraget.

 

Hvad er grænsen for bundskat?

Hvis du har en skattepligtig indkomst, som er på mindre end det årlige personfradrag, skal du ikke betale bundskat. Din indkomst er således skattefri, hvis du tjener mindre end personfradraget.

2021-taksterne for personfradrag:

  • Personfradrag for personer under 18 år: 900 kr.
  • Personfradrag for personer over 18 år: 700 kr.

Ifølge de nuværende takster, skal du derfor betale bundskat, hvis du er over 18 år og tjener mere end 46.700 kr. om året. Hvis du tjener mindre, skal du ikke betale bundskat.

 

Ændrer bund- og topskat sig?

Taksterne for bund- og topskat varierer på årlig basis. SKAT udarbejder hvert år nye takster, som gælder ét år frem i tiden. Det betyder, at både bundskatte- og topskattegrænserne løbende ændrer sig, hvorfor det kan være en god idé at undersøge, hvad de aktuelle takster er.

Hvis du vil undgå at skulle betale topskat, er det vigtigt, at du sætter sig ind i de gældende takster, så du kan korrigere din indkomst på baggrund heraf. Driver du en personlig virksomhed, kan du investere de penge, du tjener, som ellers ville hæve dit resultat over topskattegrænsen, eller gøre brug af virksomhedsskatteordningen.

Driver du et selskab, kan du udbetale mindre til dig selv eller indbetale flere penge i pension, så du opnår et fradrag. Dette vil også gøre, at dit indtjeningsniveau dermed ryger under topskattegrænsen. Denne metode fungerer dog udelukkende, hvis du befinder dig tæt på topskattegrænsen.

Opret din virksomhed i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Læs også