forretningsplan

Hvordan laver man en forretningsplan?

Har du en forretningsidé, som du godt kunne tænke dig at føre videre ud i livet, så kan en forretningsplan være et værdifuldt værktøj i denne sammenhæng. Forretningsplanen kan være med til at give dig struktur og samtidig sikrer dig, at alle væsentlige forhold omkring en virksomhedsopstart er på plads.

Nedenfor kan du læse mere om hvad en forretningsplan er, hvad den skal indeholde samt hvordan du laver en forretningsplan.

 

Hvad er en forretningsplan?

Kort fortalt er en forretningsplan en plan for, hvordan du vil drive og udvikle din virksomhed. Planen skal altså ses som grundlaget for din virksomhed.

Når man har fået en forretningsidé, vil man som regel have mange tanker om driften og udviklingen af ens virksomhed. Skriver man ikke tankerne ned, kan man hurtigt komme til at glemme eventuelle vigtige pointer. En forretningsplan kan sørge for, at du ikke mister overblikket over de planer, du har i forbindelse med driften og udviklingen af virksomheden undervejs i forløbet.

Læs mere om, hvordan man udarbejder en forretningsidé, her. 

Har du lavet en forretningsplan, har du mulighed for at gå tilbage til planen i tilfælde af, at du er i tvivl om, hvad næste skridt er. Derfor bør din forretningsplan være aktuel, så den tager udgangspunkt i din nuværende situation. Dette giver et mere realistisk billede af dig og den virksomhed, du ønsker at stifte.

I forbindelse med en udarbejdelse af din forretningsplan, er det desuden vigtigt, at du forholder dig til, hvilken virksomhedsform du ønsker at stifte. Skal det eksempelvis være et anpartsselskab, en enkeltmandsvirksomhed eller et aktieselskab? Opret ApS, her.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvorfor laver man en forretningsplan?

En af de væsentligste fordele ved at lave en forretningsplan er, at du får et komplet overblik over, hvordan din fremtidige virksomhed skal drives og udvikles. Med en forretningsplan kan du skabe grundlaget for din virksomhed og dermed sikre dig, at der er tænkt over alle forhold omkring en virksomhedsopstart.

En forretningsplan kan give dig en idé om, hvordan din virksomhed skal drives samt hvilke muligheder der er ift. udviklingen af virksomheden. Planen kan altså give dig et realistisk bud på, hvordan din forretningsidé kan udvikle sig.

Dertil kan en velarbejdet forretningsplan fremstå mere professionelt, da du viser, at du har tænkt over de forskellige faktorer, der gør sig gældende i forbindelse med en virksomhedsopstart. Derudover viser du også, at du har tænkt over, hvordan din virksomhed kan udvikles.

Det er en god idé at lave en overordnet, detaljeret forretningsplan, hvori alle punkter står beskrevet. Skal en bestemt interessent, f.eks. banken, bruge din forretningsplan, kan du eventuelt udplukke de mest relevante punkter og dermed lave en tilpasset forretningsplan til banken. Det samme gør sig gældende, hvis det f.eks. er en investor, der vil se din forretningsplan. Banker eller investorer er oftest interesserede i forskellige ting, hvorfor flere tilpassede forretningsplaner kan være en fordel at udarbejde.

 

Forretningsplan skabelon

Det er forskelligt fra den ene virksomhed til den anden, hvordan forretningsplanen for den pågældende virksomhed ser ud. Derfor findes der heller ikke en decideret skabelon til forretningsplanen. En forretningsplan til en café vil højst sandsynligt se anderledes ud end en forretningsplan til et byggefirma.

Der er dog nogle generelle punkter, som man bør have med i sin forretningsplan. Af den grund bør man sætte sig grundigt ind i de forskellige relevante punkter, så man kan vurdere, om der er andre punkter, som skal tilføjes til forretningsplanen.

 

Hvad skal en forretningsplan indeholde?

Som sagt er det op til den enkelte person eller de enkelte partnere i en virksomhed at bestemme, hvilke punkter de vil have med i deres forretningsplan.

Nedenfor kan du se en oversigt over de generelle punkter, som er vigtige at inkludere i sin forretningsplan.

 

Resumé

Resuméet er til for at give læseren et overblik over, hvad din forretningsplan indeholder. Resuméet bør stå som det første i din forretningsplan, men du bør først skrive selve resuméet, efter at du har udarbejdet alle punkter i din forretningsplan. På den måde er du sikker på, at alle relevante punkter er med i din forretningsplan.

Resuméet bør svare på følgende spørgsmål:

 • Hvem er ejerne af virksomheden?
 • Hvad sælger virksomheden?
 • Hvordan forventes økonomien at se ud?
 • Hvilken værdi skaber virksomheden og dens produkt for kunderne?

 

Idéen / produktet

Under dette punkt bør man beskrive sin forretningsidé så detaljeret som muligt. På den måde får læseren et klart billede af, hvad din idé går ud på. Eksempelvis kan man beskrive, hvordan ens idé kan løse et bestemt problem for potentielle kunder. Man kan også beskrive, hvordan ens idé adskiller sig fra andre lignende eksisterende løsninger.

Er der tale om et omfattende teknisk produkt, kan det være en god idé at vedlægge eventuelle tegninger i bilagene på forretningsplanen, som viser de tekniske detaljer omkring produktet. Dette giver læseren mulighed for tydeligt at se, hvordan dit produkt hænger sammen.

 

Personlige forudsætninger / ressourcer

Under dette punkt bør man redegøre for, om man har de ressourcer, der skal til for at kunne drive virksomheden. Mangler man hjælp til specifikke områder, f.eks. viden om markedet, kan man under dette punkt også beskrive, hvilken slags hjælp eller assistance man har brug for, for at kunne drive virksomheden optimalt.

Man bør, i tilfælde af at man ikke har den fornødne viden om et bestemt område, alliere sig med en specialist inden for området. På den måde er man sikker på, at tingene bliver gjort korrekt.

 

Beskrivelse af markedet / markedsanalyse

Det er vigtigt, at du har styr på, hvordan det marked, som dit produkt eventuelt skal indsættes i, fungerer samt hvordan konkurrencesituationen ser ud. Dertil kan du undersøge følgende:

 • Hvor mange potentielle kunder er der i markedet?
 • Hvem er de potentielle kunder?
 • Hvem er konkurrenterne?
 • Hvor er der størst chance for at opnå en markedsandel?
 • Hvor meget køber kunderne i dag af lignende produkter eller ydelser?

Læs mere om, hvordan man laver en markedsanalyse, her.

 

Markedsføring og salg

Under dette punkt skal du beskrive, hvilke tiltag i forbindelse med markedsføringen af dit produkt, som du forventer at sætte i gang. Det er en god idé at beskrive punkt for punkt, hvordan du har tænkt dig at få dit produkt eller din ydelse ud til kunderne. Dette kaldes også for en go-to-market strategi. Derudover bør du beskrive, hvordan du planlægger at sælge eller distribuere dit produkt.

Det kan også være en god idé at udarbejde en elevatortale. En elevatortale er en kort salgstale, som kun bør vare lige så lang tid, som det tager elevatoren at køre fra én etage til den anden. Formålet med elevatortalen er, at man på ca. 1 minut prøver at overtale en potentiel kunde til at købe virksomhedens ydelse eller produkt.

 

Ledelse og organisering

Her skal du beskrive, hvem der er ejerne i selskabet, samt hvilken funktion de enkelte ejere har i den daglige drift af virksomheden. Under dette punkt bør du også beskrive eksterne aktører. Det kunne eksempelvis være leverandører eller samarbejdspartnere, hvis disse har en indflydelse på, om produktet eller ydelsen bliver solgt.

Derudover skal du beskrive ejerforholdet i virksomheden. Ejerforholdet i en virksomhed kan variere meget, alt efter hvilken virksomhedsform der benyttes. Det er derfor vigtigt, at man gør sig grundige overvejelser omkring, hvilken virksomhedsform der passer bedst til ens situation, inden man bare kaster sig ud i det.

Under dette punkt bør du også beskrive organiseringen af virksomhed – f.eks. hvor arbejdspladsen er placeret samt virksomhedens forretningsgange.

Du kan læse mere om de forskellige virksomhedsformer, her.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Virksomhedens udvikling

Under dette punkt skal du beskrive, hvordan du gerne vil have, at virksomheden udvikler sig. Du kan eksempelvis tænke 3 år ud i fremtiden – hvad skal virksomheden have opnået om 3 år?

I den sammenhæng kan det være en god idé at beskrive de milepæle, som du ønsker, at virksomheden skal nå samt hvornår du forventer, at disse milepæle opnås. Dermed sætter du nogle delmål for virksomheden, hvilket kan gøre virksomhedens udvikling mere håndterbart og nemmere at forstå, både for dig selv og dine interessenter.

 

Finansiering og budget

Det er vigtigt, at du har styr på økonomien, når du skal starte en virksomhed. En god økonomi sikrer dig de bedste forudsætninger for en succesfuld virksomhed.

Under dette punkt skal du beskrive, hvordan du har tænkt dig at finansiere opstarten af din virksomhed. Det kan eksempelvis være, at du bliver nødt til at låne penge i banken eller forsøge at finde investorer, der kan investere og støtte virksomheden det første stykke tid.

 

Budget:

Dertil er det vigtigt, at du får lagt nogle realistiske budgetter for din virksomhed, så du kan sikre dig, at virksomhedens indtjeninger stemmer overens med virksomhedens udgifter. Du bør udarbejde følgende budgetter:

 • Etableringsbudget: Dette budget viser, hvor meget det vil komme til at koste dig at stifte virksomheden. Du kan læse mere om, hvad et etableringsbudget er, her.
 • Driftsbudget: Driftsbudgettet viser de indtægter og udgifter, som virksomheden forventningsvis vil have, når denne er stiftet. Det er en god idé løbende at sammenligne dit driftsbudget med virksomhedens faktiske regnskab, så du får et realistisk billede af, hvordan virksomheden i virkeligheden klarer sig. Læs mere om, hvad et driftsbudget er, her.
 • Likviditetsbudget: Dette budget viser, om virksomheden har råd til at betale de udgifter, som skal betales måned efter måned. Da det oftest er forskelligt, hvor mange udgifter man har fra den ene måned til den anden, kan det være en god idé at få hjælp af en revisor til at udarbejde likviditetsbudgettet. Dette budget tager hensyn til, at der ikke skal betales det samme beløb til udgifter hver måned. Læs mere om, hvad et likviditetsbudget er, her.

 

Risici

De fleste forretningsidéer indebærer risici. Derfor gør du dig klogt i at undersøge, hvilke risici der er forbundet med netop din forretningsidé. Du kan eksempelvis spørge dig selv; hvilke forhold kan gøre, at min forretningsidé ikke kan lade sig gøre? Hvor stor er sandsynligheden for, at forretningsplanen ikke kan realiseres?

Dertil bør du gøre dig overvejelser omkring, hvordan du vil tilgå eller imødekomme eventuelle risici.

Udover ovenstående punkter, er det en god idé også at lave følgende:

 • En forside
 • En indholdsfortegnelse

 

Sådan laver du en forretningsplan

Når du skal lave en forretningsplan, er det vigtigt, at du bruger tid på at researche eksempelvis markedet. På den måde kan du danne dig et overblik over, hvordan din virksomheds produkt skal markedsføres og sælges på det pågældende marked.

Dermed har du et bedre grundlag for at træffe de rigtige beslutninger i forbindelse med f.eks. pris, markedsføring osv.

Som sagt findes der ikke en grundlæggende skabelon til forretningsplanen, hvorfor du bør lave en grundig undersøgelse omkring, hvilke punkter der er relevante i forhold til netop din forretningsidé. Dog er det en rigtig god idé som minimum at have ovenstående punkter med – især hvis investorer, banker eller lignende skal vurdere dig og din virksomhed ud fra din forretningsplan.

Udover den traditionelle forretningsplan som typisk indeholder ovenstående punkter, kan man også vælge at lave en Business Model Canvas. Det er en model, der indeholder forskellige kasser eller elementer, som tilsammen danner et diagram. De forskellige kasser/elementer har indflydelse på hinanden og giver overordnet set et overblik over de vigtigste faktorer af din forretningside.

Modellen vil nogenlunde beskrive de samme ting, som en traditionel forretningsplan vil – dog kan en Business Model Canvas være en mere enkelt og overskuelig forretningsplan.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere
Læs også