Revisionspligt

Revisionspligt

Alle selskaber skal indlevere en årsrapport. Når et selskab er underlagt revisionspligt, skal denne årsrapport dog revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor – hvilken en afhænger af størrelsen på selskabet. Ligeledes kan selskaber fravælge revision allerede ved stiftelsen.

 

 

Hvad er revisionspligt?

At have revisionspligt vil sige, at du har pligt til, at en autoriseret revisor skal gennemgå din virksomheds regnskab. Formålet med revisionspligten er, at du skal kunne fremvise et retvisende regnskab, der er korrekt udformet. Større danske virksomheder har oftest pligt til at få foretaget revision.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
SE PRISER

 

Selskaber underlagt revisionspligt

Nystiftede selskaber kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.
Når et selskab har tilvalgt revisionspligt – og ønsker at fravælge dette – kan dette alene ske på selskabets ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.

Hvis selskabet er omfattet af revisionspligt, men ikke har registreret en revisor, vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning.

Selskaber, der er underlagt revisionspligt, er følgende:

ApS og A/S er som udgangspunkt underlagt revisionspligten. Det er altså medmindre, at der er tale om en lille selskab.

Kapitalselskabet kan i visse tilfælde fravælge revisionspligten, såfremt de har:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

 

Selskaber der ikke er underlagt revisionspligt

Selskaber der ikke er underlagt revisionspligten er enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, da de ikke anses som selskaber. Det skyldes at enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber ikke er selvstændige skattesubjekter, hvor ejeren bliver personligt beskattet af de indtægter, som vedkommende opnår i det gældende selskab.

 

Fravalg af revision

Det er muligt at fravælge revision af sit selskab og hermed revisionspligten. For at fravælge revisionspligten er det afgørende, hvilken type selskab du driver og at de holder sig inden for den fastsatte beløbsgrænse.

Ligesom ved kapitalselskaber, kan virksomheden fravælge revisionspligten hvis, virksomheden højest har en nettoomsætning på 8 millioner kroner. Hvis virksomhedens balancesum ikke er højere end 4 millioner kroner, og hvis virksomheden ikke har mere end 12 fuldtidsansatte.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
SE PRISER

Læs også