fbpx
Revisionspligt

Revisionspligt

Alle selskaber skal indlevere en årsrapport. Når et selskab er underlagt revisionspligt, skal denne årsrapport dog revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor – hvilken en afhænger af størrelsen på selskabet. Selskaber kan fravælge revision, hvis to på følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

• en balancesum på 4 mio. kr.
• en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
• et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede selskaber kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.
Ligeledes kan selskaber fravælge revision allerede ved stiftelsen.
Når et selskab har tilvalgt revisionspligt – og ønsker at fravælge dette – kan dette alene ske på selskabets ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.

Hvis selskabet er omfattet af revisionspligt, men ikke har registreret en revisor, vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning.

Læs også