overdragelsesaftale

Overdragelsesaftale

En overdragelsesaftale kan eksempelvis finde sted i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Her udarbejdes der en overdragelsesaftale mellem køber og sælger, der skal sikre betingelser og vilkår i virksomhedshandlen. I aftalen indgår blandt andet køber og sælgers rettigheder, købesummen og hvordan der udbetales til sælger.

 

 

Læs mere omkring virksomhedsoverdragelsen.

Aftalen er altafgørende, da den er det juridiske grundlag for selve overdragelsen. Hvad der indgår i selve aftalen kommer an på branchen, virksomhedens størrelse mv.
Er der ikke styr på overdragelsesaftalen, kan det medføre økonomiske udfordringer for enten køber eller sælger. Det er derfor en god idé at involvere en erfaren advokat, der kan rådgive sagens forløb.

En overdragelsesaftale ses også i forbindelse med skilsmisser, familieoverdragelser eller hvor en anpart, eksempelvis en samlever, skal noteres på et skøde.

Det er yderst vigtigt at være sikker på sin retsstilling i en overdragelsesaftale. Det er med til at skabe tryghed mellem de involverede parter, og gør handlen nemmere at navigere rundt i, i forbindelse med overdragelsen. Aftalens indhold varierer afhængig af, hvad der skal overdrages og hvad anparternes gældende situation er.

Læs mere om køb af virksomhed og overdragelsesaftaler her.

Køb af virksomhed
Gratis vurdering
Læs mere her

 

Overdragelsesaftale til bolig

I forbindelse med overdragelse af en bolig ændrer vilkårene for overdragelsesaftalen en smule. Når en bolig overdrages til en ny ejer, udarbejdes en købsaftale samt et skøde.

Standardvilkårene for en købsaftale indbefatter blandt andet:

  • Køber og sælgers navn og adresse
  • Ejendommens beliggenhed og matrikelnummer
  • Overtagelsesdag, aflevering og risikoovergang
  • Kontantpris / købesummen

Købsaftalens indhold kan variere afhængig af, hvorvidt en ejendomsmægler eller advokat har udarbejdet den. For at sikre, at alle forhold indgår i købsaftalen, er det fordelagtigt at kontakte en boligadvokat.

Der er forskellige regler forbundet med en overdragelse af en bolig. Overdrages boligen mellem tidligere ægtefæller med formuefællesskab, indhentes en separations- eller skilsmissebevilling. Man er i sådan et tilfælde ikke underlagt af samme regelsæt som tinglysningsafgifter, som man ellers ville være ved et almindeligt skøde.

Læs mere om købsaftaler her

 

Hvorfor udarbejde en overdragelsesaftale?

Det er i forbindelse med eksempelvis overdragelse af en bolig en god idé at udarbejde en aftale, der præciserer, hvad begge parter er blevet enige om. Heriblandt hvordan prissættelsen af boligen foretages.

Uden en juridisk aftale er der intet at læne sig op af i tilfælde af, at der skulle opstå uenigheder mellem parterne. Overdragelsesaftalen kan i flere tilfælde erstatte eller være et alternativ til en købsaftale. Tag fat i en boligadvokat i tilfælde af, at der skulle opstå tvivl. Uden et juridisk gældende dokument, kan det blandt andet forudsætte store økonomisk tab.

 

Eksempel på overdragelsesaftale

Afhængig af overdragelsesformen, kan en kontrakt eksempelvis indeholde:

  • De aktiver og passiver, som indgår i handlen
  • Købesummens størrelse, betalingsfrister og betalingsplan
  • Sikring af betaling til sælger
  • Garantier, forbehold og fraskrivelser
  • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for virksomhedens ansatte
  • Plan for informering af samarbejdspartnere

Eksemplet tager udgangspunkt i en virksomhedsoverdragelse og foregår som slut på forhandlingerne. Er der ikke styr på overdragelsesaftalen, kan det medføre økonomiske udfordringer for enten køber eller sælger. De fleste overdragelsesaftaler varierer fra aftale til aftale. Aftalens indhold kan veksle alt afhængig af de involverede parters position. Det er i den forbindelse en god idé at tage kontakt til en erfaren advokat, der kan vejlede både køber og sælger gennem handlen.

Køb af virksomhed
Gratis vurdering
Læs mere her

Læs også