pantebrev

Pantebrev

Et pantebrev bliver anvendt, når du optager et lån med sikkerhed til finansiering af fast ejendom. Formålet med pantebrevet er at give panthaveren eller långiveren en sikkerhed i ejendommen til gengæld for udbetalingen af lånet.

 

 

Når du låner til en bolig, sikrer pantebrevet, at långiveren eller panthaveren har mulighed for at begære huset på tvangsauktion, hvis du ikke overholder de forpligtelser, du har i forbindelse med dit lån.

Det er således långiver eller panthaverens sikkerhed for, at vedkommende har mulighed for at få sit tab dækket, såfremt du er ude af stand til at betale af på dit lån eller på anden vis misligholder dine forpligtelser til din kreditor.

 

Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev er betegnelsen for det dokument, der beviser, at den retmæssige ejer af en ejendom stiller sikkerhed overfor en långiver, som dermed betegnes som panthaver. Der findes flere former for pantebrevstyper indenfor bolighandel og disse er følgende:

  • Sælgerpantebreve
  • Realkreditpantebreve
  • Ejerpantebreve

Du kan læse mere om, hvad der definerer de enkelte former for pantebreve længere nede i artiklen. Først er det dog nødvendigt at vide, hvornår et pantebrev anvendes, samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet hermed.

 

Pantebreve anvendes i forbindelse med fast ejendom

Pantebreve bliver benyttet i forbindelse med boliglån af alle typer, hvor der bliver stillet en sikkerhed i fast ejendom. De anvendes således i forbindelse med finansiering af lån til både huse og ejerlejligheder.

De fleste boligkøbere optager lån, når de køber fast ejendom, da det er de færreste, der har råd til at dække købesummen med kontanter. I de fleste tilfælde bliver finansieringen oprettet som et realkreditlån, et banklån eller et såkaldt pantebrevslån.

Alle lånetyper forudsætter, at du giver pant i boligen til gengæld for at kunne oprette lånet. Det er nødvendigt for, at långiveren har en sikkerhed for at kunne få sine penge tilbage, hvis du ikke kan vedligeholde dine forpligtelser.

Pantebrevet bliver først gyldigt, når det er tinglyst. Når et pantebrev tinglyses, skal der betales en fast afgift til staten på 1,45 % af lånesummen samt et tinglysningsgebyr på 1.825 kr. Tinglysningsgebyret reguleres hvert tredje år, hvorfor det næste gang reguleres i 2023.

Afgifterne inkluderes typisk i lånet, således det afregnes direkte af långiveren. I princippet er et pantebrev blot et gældsbrev, hvori der bliver stillet en sikkerhed i ejendommen, der købes. Et pantebrev bliver brugt til at stille sikkerhed for et boliglån, der oprettes i forbindelse med finansiering af fast ejendom eller lån i ejendommens friværdi.

 

Pantebrevslån kan være alternativ til realkredit

Et pantebrevslån bliver ofte anvendt som et alternativ til den mere gængse realkreditfinansiering, da mange boligkøbere ikke kan blive godkendt til at finansiere boligen gennem et realkreditlån. Dette gør sig særligt gældende for dem, der ønsker at købe bolig i provinsen.

Siden finanskrisen i 2008 har bankerne ført en hård kreditpolitik, der har resulteret i en stigning af pantebrevslån. I dag er der derfor et stort marked for lån, der ikke involverer en bank – de såkaldte ejendomskreditlån.

Disse gør det muligt for almindelige borgere at blive kreditgodkendt eller låne i deres friværdi, selvom de ikke lever op til de kriterier, banken stiller i forbindelse med oprettelsen af et lån.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvilke former for pantebreve findes der?

Som nævnt tidligere, findes der tre former for pantebreve i forbindelse med bolighandler. I afsnittene herunder gennemgås de enkelte typer af pantebreve, så. Pantebrevene, der gennemgås herunder, er følgende:

  • Sælgerpantebreve
  • Realkreditpantebreve
  • Ejerpantebreve

 

Sælgerpantebreve

Hvis du ikke kan finansiere dit boligkøb via et realkreditlån, kan det være en mulighed at gennemføre købet med et sælgerpantebrev. Sælgerpantebrevet er to ting – et bevis på, at der gives pant i ejendommen samt et gældsbrev.

Det er kreditoren, der udsteder sælgerpantebrevet og derved bliver vedkommende panthaver. Køberen erkender samtidig, at han eller hun skylder et beløb, som er angivet i pantebrevet, til långiveren.

Hvis ikke kreditor er den samme, som sælger ejendommen, bliver denne form for pantebrev kaldt for et pantebrevslån. Et sælgerpantebrev kan sammenlignes med et almindeligt realkreditlån.

 

Realkreditpantebrev

Et realkreditpantebrev er et pantebrev, hvor der gives pant i ejendommen samt et underliggende gældsbrev. I gældsbrevet erklærer køber sig enig i, at vedkommende skylder et bestemt beløb til sit pengeinstitut.

Realkreditpantebrevet minder på mange måder om et sælgerpantebrev. Forskellen er blot, at pengene skyldes til et pengeinstitut. Dette pantebrev anvendes typisk som supplement til realkreditlånet, da sidstnævnte kun kan dække op til 80 procent af lånet. Realkreditpantebrevet kan således dække de resterende udgifter.

 

Ejerpantebrev

I princippet er et ejerpantebrev et pantebrev, som ejeren af en ejendom udsteder til sig selv. Det er således både ejeren, der er kreditor og debitor. Dette underpantsættes efterfølgende til en anden kreditor, som derigennem stiller sikkerhed for sit tilgodehavende indenfor de rammer, der er defineret i ejerpantebrevet.

Underpantsætning er en betegnelse, der dækker, at pantbevist bliver videresolgt. Efterfølgende kan ejerpantebrevet genbruges til fordel for långivere, som igen kan stå til sikkerhed for flere forskellige underpantsættere.

Et ejerpantebrev er ikke ensbetydende med, at der stilles krav til afdrag og forrentning. Det kan derfor anvendes i forbindelse med kassekreditter, boligkreditter og lignende kreditter.

Læs mere om ejerpantebrev her.

 

Hvem kan aflyse et pantebrev?

Når du har indfriet din gæld, skal pantebrevet aflyses. Du kan selv aflyse et pantebrev eller du kan få en boligadvokat til det, hvis du vil være sikker på, at det gøres korrekt. Du kan aflyse et pantebrev på Tinglysning.dk, hvis det er udstedt efter 2009, hvor tingbogen blev digitaliseret.

Er der derimod tale om et pantebrev, som er udstedt før 2009, vil det være udstedt på papir. Hvis det er tilfældet, skal dokumentet kvitteres med en underskreven aflysning, hvorefter dette indsendes til Tinglysningsretten. Det er en god idé at få en boligadvokat til at hjælpe med at aflyse pantebrevet, hvis det er udstedt på papir.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

En stor del af arbejdet med det digitale tinglysningssystem består i at sikre, at de rette oplysninger bliver indhentet og indtastet i systemet, så tinglysningen kan gennemføres. Det er en digital proces, men det kræver, at de rigtige oplysninger indtastes.

Herudover skal sælgers lån i ejendomme typisk aflyses, ligesom købers lån skal tinglyses. Lad NEMADVOKAT stå for arbejdet, så du er sikker på, at tinglysningen udføres korrekt, nemt og hurtigt.

Vi tilbyder forskellige løsninger, der matcher netop dit behov, bl.a. køberrådgivning hvor vi tager os af alt det praktiske i forbindelse med din bolighandel. Kontakt os i dag, så tager vi en snak omkring dit behov.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også