Hvad er en egenbegæring

Egenbegæring

Begrebet Egenbegæring ses i forbindelse med konkursbegæring. Egenbegæring er betinget af, at der forekommer nogle økonomiske vanskeligheder hos en fysisk eller juridisk person, der gør, at vedkommende erklærer sig konkurs.

 

 

Hvad er en egenbegæring?

Som bekendt med konkursbegæring, er der tale om en kreditorbegæring når kreditor indgiver konkursbegæringen. Er det skyldner selv, der indgiver konkursbegæringen, er der her tale om en egenbegæring. Altså er det den fysiske eller juridiske person, der er gået konkurs, der selv indberetter begæringen.

Konkursen kan forløbe forskelligt afhængig af, om der er foretaget en kreditor- eller egenbegæring. Er det skyldner selv, der har indgivet konkursbegæringen, afholdes der i den forbindelse et retsmøde.

Når der foretages et retsmøde, hvor både du som skyldner og modparten, kreditor, deltager, vil I hver især afgiver jeres individuelle forklaringer i sagen. Retsmødet er lukket, hvilket vil sige, at der ikke må deltage andre end sagens parter og dertilhørende advokater.

Formålet med retsmødet er at få fastlagt skyldners økonomiske forhold. Udebliver skyldner fra retsmødet, frafalder egenbegæringen automatisk.

Lukning af selskab
Fra DKK 3.500
Læs mere her

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad er en konkursbegæring?

En konkursbegæring forekommer når en person erklærer sig konkurs. Altså erklærer vedkommende, at de ikke længere kan betale sine kreditorer og at de er i betalingsvanskeligheder.

Begæringen kan både indgives af skyldner selv, der ikke er i stand til at betale kreditor, men kan også indgives af kreditor. Indgiver kreditoren konkursbegæringen mod skyldner, kaldes det en kreditorbegæring.

Konkursen ved en kreditorbegæring forløber således, at skifteretten indkalder til retsmøde, der oftest afholdes inden for 3 dage efter at kreditorbegæringen er modtaget. Her får skyldneren mulighed for at varetage sine interesser og indgive oplysninger omkring de økonomiske forhold.

Læs mere om konkursbegæring her

 

Skifteretten

En konkursbegæring kan som tidligere nævnt både indgives af skyldner og kreditor. Begge begæringer indgives til skifteretten inden for det geografiske område, hvor skyldners virksomhed finder sted. Ejer skyldner ikke en virksomhed, indgives begæringen til skifteretten i det område, hvor skyldner har bopæl.

 

Lukning af selskab
Fra DKK 3.500
Læs mere her

ekskl. moms og gebyrer

Kilde:
Domstol.dk
Læs også