ejerskifteordning

Ny ejerskifteordning for brændeovne

Fra den 1. august 2021 blev det lovpligtigt ved boligkøb at fjerne eller skifte de brændeovne, der er produceret før 2003, som følge af den nye ejerskifteordning for brændeovne. Skal du til at købe bolig, kan du altså være omfattet af ordningen.

Med den nye ordning er det derfor vigtigt, at du undersøger og får dokumentation for, hvornår din brændeovn er produceret. Du skal altså ikke kigge på, hvornår brændeovnen er købt eller hvornår den er installeret, men i stedet kigge på produktionsåret.

Nogle brændeovne er dog ikke omfattet af reglen. En oversigt over hvilke brændeovne der ikke er omfattet af reglen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside (braendefyringsportalen.dk). Her kan du også se, hvilke ejerskifter der ligeledes ikke er omfattet af reglen.

 

Hvis du køber bolig

Reglen om udskiftning af brændeovne gælder kun for handler, hvor der er sket overtagelse den 1. august 2021 eller senere. Det betyder, at reglen kun gælder dig, såfremt du køber en bolig efter denne dato, og hvori der befinder sig en brændeovn, som er produceret før år 2003.

I forbindelse med tinglysning af skøder for handler med overtagelse efter den 1. august 2021 skal det oplyses, hvorvidt der er brændeovne i ejendommen. Dertil skal det oplyses, hvornår disse er produceret.

Er brændeovnen i boligen produceret før den 1. januar 2003, skal denne enten skrottes eller erstattes af en ny brændeovn senest 12 måneder efter overtagelsesdagen.

Er brændeovnen i boligen produceret efter den 1. januar 2003, skal du som den nye boligejer kunne dokumentere alderen på brændeovnen. Du kan gøre dette ved f.eks. at indsende dokumentation for svanemærkning eller en overensstemmelsesvurdering. Dette skal gøres senest 6 måneder efter, at du har overtaget boligen.

I de fleste tilfælde kan du få sælger til at hjælpe dig med at finde dokumentation for ovnens alder.

 

Hvis du sælger en bolig

Som sælger skal du sørge for at finde dokumentation for brændeovnens alder samt videregive disse informationer til køber.

Det er desuden din pligt som sælger at opbevare brændeovnens prøvningsattest i minimum 10 år efter, at du har købt brændeovnen.

 

Skrotningspuljen er opbrugt

I forbindelse med den nye ejerskifteordning for brændeovne er skrotningspuljen opbrugt. Derfor er det ikke længere muligt at søge om skrotningspræmie.

Energioptimeringspuljen omfatter umiddelbart ikke nye brændeovne.

NEMADVOKAT kan hjælpe dig ifm. den nye ejerskifteordning for brændeovne

Det er efter den nye ejerskifteordning nu vigtigt, at det bliver registreret korrekt i skødet, såfremt der er en brændeovn i din nye ejendom. Vælger du NEMADVOKAT til at få tinglyst dit skøde, sørger vi for, at de oplysninger du har om brændeovnen, bliver registreret korrekt i skødet.

Vælger du vores Køberpakke, vil vi undersøge forholdene omkring brændeovnen. Hertil vil vi evt. bede sælger om ny dokumentation om brændeovnens alder, såfremt det modtagne ikke er tilstrækkeligt eller at vedkommende ikke har fremlagt dette tidligere. Derudover vil vi rådgive dig om den økonomiske betydning i forbindelse med manglende dokumentation for brændeovnens alder.

At få fjernet en eksisterende brændeovn og installeret en ny kan være en dyr fornøjelse. Derfor kan vi som din boligadvokat evt. anmode om et nedslag i købesummen, såfremt sælger ikke kan dokumentere brændeovnens alder. Det er nemlig din forpligtelse som køber at få enten udskiftet eller fjernet brændeovnen i boligen senest 12 måneder efter overtagelsesdagen, hvis den er produceret før år 2003.

 

Kilde:
Braendefyringsportalen.dk
Læs også