enkeltmandsvirksomhed fradrag

Fradrag i enkeltmandsvirksomhed

Har du styr på, hvilke udgifter du kan trække fra i skat i din enkeltmandsvirksomhed? Mange af udgifterne er fradragsberettigede, hvorfor de kan trækkes fra. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke udgifter du kan trække fra i din enkeltmandsvirksomhed.

 

 

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en personlig virksomhed med kun én ejer. Ejeren hæfter personligt for al virksomhedens gæld.
Det betyder til gengæld, at der ikke er noget krav til startkapital i en enkeltmandsvirksomhed, i modsætning til kapitalselskaber som har begrænset hæftelse.

Du kan læse mere om, hvad en enkeltmandsvirksomhed er, her.

Opret din enkeltmandsvirksomhed i dag
DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms

 

Hvad betyder fradrag?

Et fradrag er et skattefrit beløb, som du kan trække fra din indkomst for dermed at betale mindre i skat. Der findes fradrag som automatisk trækkes fra, men de fleste fradrag skal du selv være opmærksom på og registrere, når du laver din forskudsopgørelse.

 

Hvornår kan jeg få fradrag?

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, kan du få fradrag for de udgifter du har, som er med til at sikre din virksomheds indtægt. Du skal dog være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere disse udgifter.

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, kan du få fradrag for blandt andet:

 • Maskiner og inventar
 • Telefon- og internetudgifter
 • Udgifter til varekøb – dvs. varer du sælger
 • Advokat- og revisorudgifter
 • Vedligeholdelse og reparation af lokaler
 • Forsikringer
 • El og varme
 • Husleje for lokaler

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan trække private udgifter fra. Dette er f.eks. ting, som du køber gennem din virksomhed, men som du kun bruger til privat brug.

Læs mere om skat i enkeltmandsvirksomhed, her.

 

Sådan får du fradrag

De udgifter, som du vil trække fra, trækker du fra i virksomhedens årsregnskab ved at skrive dem ind som en udgift.
På den måde vil alle dine fradragsberettigede udgifter være trukket fra virksomhedens over- eller underskud. Dette skal herefter skrives ind i oplysningsskemaet.

Nedenfor kan du se en uddybende forklaring af, hvilke udgifter du kan trække fra i skat i din enkeltmandsvirksomhed.

 

Når du opretter virksomheden

Når du opretter en virksomhed, vil du typisk have en del omkostninger i tiden inden din virksomhed officielt oprettes. Det kan eksempelvis være udgifter til;

 • Telefon
 • Løn
 • Husleje for lokaler
 • Reklamer

Har du haft en eller flere af disse omkostninger inden for de seneste 6 måneder, før du startede din virksomhed, kan du i de fleste tilfælde få fradrag for omkostningerne.
Sandsynligheden, for at du kan få fradrag for disse omkostninger, er større, jo tættere det er på oprettelsen af virksomhed, at udgifterne er betalt.

 

Reklame- og repræsentationsudgifter

Har du brugt penge på reklamer for din virksomhed, f.eks. annoncer, markedsføringsaktiviteter eller lignende, kan du trække alle disse udgifter fra i dit regnskab.

Repræsentationsudgifter er udgifter, som bruges til at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser samt afslutte en forretning. Her kan du trække 25 % af selve udgiften fra. Du skal dog huske at gemme alle regningerne til disse udgifter som bilag.

Det er samtidig en god idé at notere, hvornår du har haft hvilke udgifter til hvilke formål, da du dermed kan bevise, hvad pengene er blevet brugt til. Repræsentationsudgifter kan f.eks. være:

 • Drikkevarer
 • Måltider
 • Gaver
 • Restaurationsbesøg
 • Udgifter til fødselsdage, rejser, udflugter eller jubilæer

Du skal samtidig være opmærksom på, at du ikke kan få fradrag for f.eks. gratis kaffe eller the, der er til fri afbenyttelse, generalforsamlinger eller sociale arrangementer som fredagsbarer eller personalefester.

 

Telefon og internet

Alle udgifter til telefon og internet er fuldt fradragsberettigede. Dog skal du være opmærksom på, at du måske skal betale skat i tilfælde af fri telefon og/eller internet. Af den grund skal du huske at opdatere oplysningsskemaet.

 

Fri internetforbindelse

Hvis du driver din enkeltmandsvirksomhed hjemmefra, kan du få fuldt fradrag af fri internetforbindelse. Det samme gælder, hvis du har adgang til din virksomheds netværk via din computer – altså, hvis du har adgang til stort set de samme funktioner, dokumenter og lignende, som havde du været på arbejdspladsen.

Såfremt du ikke opfylder de to krav ovenfor, skal du betale skat af 3.000 kr. årligt i 2021. Dette beløb skal tilføjes i dit oplysningsskema og samtidig lægges til din virksomheds resultat.

 

Fri telefon

Driver du din enkeltmandsvirksomhed fra din private bolig, skal du betale skat af fri telefon. Såfremt du tager din arbejdstelefon med hjem bare én gang, skal du også betale skat af fri telefon.
Har du fri telefon til rådighed hele året, skal derfor skrive 3.000 kr. ind i oplysningsskemaet og samtidig lægge udgiften til virksomhedens resultat, efter du har fratrukket telefonudgifterne.

Dog skal du være opmærksom på, at såfremt du både betaler skat af telefon og internet, skal du samlet kun lægge 3.000 kr. til virksomhedens resultat og indskrive udgiften i oplysningsskemaet.

 

Lokaler og inventar i privat hjem

Hvis du skal have fradrag for lokaler, som er en del af din private bolig, må lokalerne ikke kunne bruges privat.
Her skal du være opmærksom på, at et lokale, som i princippet ikke bliver brugt privat, ikke er nok til at kunne få fradrag i din enkeltmandsvirksomhed. Eksempelvis vil et rum, som er indrettet som kontor, oftest kunne bruges privat, hvorfor det ikke kan trækkes fra.

Dit arbejdsværelse skal kunne anses som værende særskilt. Her bliver der lagt vægt på, om arbejdsværelset f.eks. har sin egen indgang samt om de møbler, der bruges i arbejdsværelset, udelukkende har en erhvervsmæssig funktion.

Kan du bevise, at du bruger ting som f.eks. møbler, skriveborde eller andre kontorartikler i forbindelse med din virksomhed, kan du få helt eller delvist fradrag. Bruger du eksempelvis inventaret halvdelen af tiden til erhverv og den anden halvdel til privat brug, kan du trække 50 % fra i virksomhedens regnskab.

Opret din enkeltmandsvirksomhed i dag
DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms

 

Drifts- og anlægsudgifter (afskrivninger)

Du kan både trække driftsudgifter og anlægsudgifter fra i dit regnskab. Disse deles typisk op i småaktiver og større udgifter.

 

Fradrag for småaktiver

Driftsudgifterne er løbende udgifter i din virksomhed og hører typisk ind under småaktiver. Det er f.eks. udgifter til kontorartikler, printere, benzin eller lignende, som har en direkte forbindelse til den daglige drift af din virksomhed.

Småaktiver er betegnelsen for alle de driftsmidler, som har en levetid på max 3 år og som max koster 14.400 kr. (2021-sats). Disse udgifter kan du trække fuldt ud fra dit regnskab i anskaffelsesåret.

 

Fradrag for større udgifter

Driftsmidler, der overstiger 14.400 kr. (2021-sats), hører ofte ind under anlægsudgifter. Anlægsudgifter er udgifter, du har i forbindelse med større aktiver og som anvendes af virksomheden i mange år. Det kan eksempelvis være en ny firmabil eller større maskiner.

I forbindelse med større udgifter, vil du ikke kunne trække udgiften fra på én gang, hvorfor du i stedet skal fordele udgiften over en årrække. Denne fordeling kaldes afskrivning. Har du sådanne udgifter, skal du være opmærksom på, at du max må afskrive for 25 % af udgiften om året.

Saldoprincippet

Såfremt du både har købt ny firmabil og en større maskine til brug i din virksomhed, skal du lægge disse to udgifter sammen til ét beløb, som du må afskrive max 25 % på om året. Dette kaldes for saldoprincippet.

Du kan sagtens afskrive med en mindre procent, såfremt din indtægt er lav i et bestemt år. Dog må du altså max afskrive 25 % om året.
Når udgifterne på et tidspunkt kommer under 14.400 kr., kan du afskrive hele beløbet på én gang, da det dermed hører under småaktiver.

 

Brug af privat bil

Hvis du bruger din private bil i forbindelse med din enkeltmandsvirksomhed, kan du få fradrag for de udgifter som relaterer sig til erhvervsmæssig kørsel. Udgiften kan beregnes på to måder:

Brug egen bil som erhvervsbil

Bruger du din egen bil som erhvervsbil, kan du bruge Skatterådets satser, når du skal beregne kørselsudgifter. Satserne bliver reguleret årligt. Satserne for 2021 er på 3,44 kr./km indtil 20.000 km/år, og 1,90 kr./km for alt over de 20.000 km/år.

Lej din erhvervsbil

Lejer du din erhvervsbil, kan du få godtgjort de faktiske udgifter ved din erhvervsmæssige kørsel, herunder benzin, reparation og forsikring.

 

Uanset hvilken af de to beregningsmetoder du benytter, er det vigtigt, at du fører en kørerbog. Her skal du notere hvornår og hvor meget du har kørt, alle de gange du bruger bilen til erhvervsmæssig kørsel. På den måde er du sikker på, at udregningen, af det du kan trække fra i virksomhedens regnskab, er korrekt.

 

Få hjælp til oprettelsen af din enkeltmandsvirksomhed

I forbindelse med oprettelsen af din enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt, at du har styr på ting som skat, fradrag og lignende. Det er især vigtigt at være opmærksom på disse ting, da din personlige økonomi hænger sammen med virksomhedens økonomi, når du ejer en enkeltmandsvirksomhed.

Har du brug for professional hjælp til oprettelsen af din enkeltmandsvirksomhed? Så vil vi hos NEMADVOKAT gerne hjælpe dig.

Vi har mange års erfaring med oprettelse af enkeltmandsvirksomheder og ved derfor, hvilke faktorer du skal være opmærksom på. Vi kan derfor hjælpe dig med en sikker og juridisk korrekt oprettelse af din virksomhed.

Kontakt os i dag og få en uforpligtende samtale med en af vores rådgivere. Og husk – det koster ikke noget at spørge.

Opret din enkeltmandsvirksomhed i dag
DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms

 

Kilde:
Sktst.dk
Læs også