Ejendomsmægler salær

Ejendomsmægler salær

En væsentlig del af omkostningerne ved salg af en bolig er ejendomsmæglerens salær. Et salær i denne forbindelse er betegnelsen for den løn, ejendomsmægleren skal have for at sælge boligen. Læs mere om, hvad ejendomsmæglerens salær er herunder.

 

 

Når du skal sælge din bolig, bør du være opmærksom på, at der er mange omkostninger forbundet med salget. Den største enkeltstående udgift, du har, når du skal sælge din bolig, vil i langt de fleste tilfælde være ejendomsmæglerens salær.

Du betaler et salær til den ejendomsmægler, der står for at sælge din bolig. Du kan slippe for at betale salæret, hvis du selv varetager salget. Dette kaldes selvsalg. Hvis du planlægger selv at sælge din bolig, er der dog andre punkter, der kræver, at du både investerer tid og penge, hvorfor det ikke altid er den billigste løsning.

 

Hvad er et ejendomsmægler-salær?

Ejendomsmæglerens salær kaldes også for et mæglersalær. Salæret betegnes helt konkret som værende de penge, ejendomsmægleren får for at sælge din bolig. Det er det, du betaler ejendomsmægleren, for at styre hele processen – fra det indledende møde til den afsluttede handel.

Din ejendomsmægler skal have styr på boligmarkedet, samt vide hvad han eller hun vurderer, at din bolig er værd. Samtidig skal din ejendomsmægler stå for markedsføringen af din bolig, så salgsannoncen eksponeres for flest mulige købere.

Du betaler altså ejendomsmægleren for at stå for hele salget fra start til slut. Det er ejendomsmæglerens løn, og du betaler ikke blot for, at boligen bliver solgt, men også for at ejendomsmægleren varetager alle processer, der relaterer sig til salget.

 

Hvad koster en ejendomsmægler?

Ejendomsmæglersalæret er de seneste år faldet betragteligt, omend det stadig udgør en stor del af de samlede omkostninger, når du sælger din bolig. Ejendomsmæglerens salær bliver som udgangspunkt fastlagt ud fra boligens pris, dens omsættelighed samt de lokale konkurrenceforhold, der gør sig gældende.

Nogle ejendomsmæglere har et standardgebyr, som de tager for alle boliger. Andre tager en procentsats af de samlede salgspris, boligen er udbudt til. Ejendomsmæglersalæret vil typisk befinde sig mellem 50.000 til 100.000 kr. inkl. moms.

Du bør generelt være opmærksom på, at der er mulighed for at forhandle ejendomsmæglersalæret ned. Hvis du vurderer, at det bliver nemt at sælge din bolig, samtidig med at der er hård konkurrence blandt mæglerne i dit lokalområde, er der sandsynlighed for, at du kan presse prisen ned.

Det er en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige ejendomsmæglere, hvis du vil have et godt udgangspunkt for at presse prisen ned. Når du indhenter tilbud fra flere ejendomsmæglere, kan du sammenligne pris og vederlag, så du kan presse ejendomsmæglersalæret ned.

Du bør ikke altid vælge den ejendomsmægler, som værdisætter huset højest. Det kan være et trick, som ejendomsmægleren anvender for at få mulighed for at sætte huset til salg og få ejendomsmæglersalæret.

Hvis der er langt mellem vurderingen hos de forskellige ejendomsmæglere, vil det ofte resultere i, at salgstiden vil trække i langdrag, eller at prisen alligevel bliver nedsat betragteligt.

 

Spar penge på ejendomsmæglerens salær ved selvsalg

Er du ikke interesseret i at betale op mod 100.000 kr. i ejendomsmæglersalæret, kan du selv stå for at sælge din bolig og lade en boligadvokat stå for det administrative arbejde. Vælger du at lade en boligadvokat stå for det administrative, er det dit ansvar at markedsføre boligens salgsannonce og fremvise denne for interesserede købere.

Selvsalg er blevet en populær måde at sælge sin bolig på herhjemme de seneste år. Der er mange penge at spare på ejendomsmæglerens salær, hvorfor det er en god idé, hvis du føler, at du vil kunne komme i mål med at sælge din bolig på egen hånd.

Når du allierer dig med en ejendomsmægler, er det først og fremmest fremvisningerne af boligen, du betaler for. Der er altså mange penge at spare, hvis du er klar til selv at vise din bolig frem. Når du foretager et boligsalg uden mægler, er det nemlig dit ansvar at sørge for fremvisning.

Det er dog ikke udelukkende fremvisningerne, der skal tages hånd om – de juridiske aspekter af bolighandlen skal også være i orden. Ved et selvsalg allierer du dig typisk med en boligadvokat, som sikrer, at der er styr på alle de juridiske aspekter af handlen. På den måde undgår du, at de juridiske dokumenter er mangelfulde. Hvis der er rod i papirerne, kan det ende med at blive en dyr affære.

 

Købsaftale

Når du har forhandlet pris og vilkår for boligsalget med køber, skal der underskrives en købsaftale. Denne står du for at udarbejde sammen med din boligadvokat, der løbende rådgiver dig omkring salget.

Det er dit ansvar som sælger at oplyse køber om alle de forskellige forhold for ejendommen, der kan have relevans for købsbeslutningen. En købsaftale kan derfor udformes på mange måder, hvorfor det ikke er uden risici at udarbejde den på egen hånd, hvis ikke du har den nødvendige erfaring og know-how på området.

Dette gælder også for køb af bolig. Vælger du NEMADVOKATs køberrådgivning, vil din personlige rådgiver stå for at gennemgå alle handlens dokumenter – herunder købsaftalen – samtidig med, at vedkommende vil rådgive dig om din sag.

Vil du spare udgiften til ejendomsmægler?
Så er selvsalg vejen frem
Læs mere

 

Markedsføring af bolig ved selvsalg

Når du vælger at sælge din bolig på egen hånd, sparer du også penge på markedsføringen af boligen. Det har aldrig været nemmere selv at markedsføre din bolig, så den når ud til så mange potentielle købere som muligt – og der er mange måder, det kan gøres på.

Du kan vælge at indrykke en annonce i den lokale avis, eller du kan markedsføre din bolig på nettet. Der er forskellige muligheder, og det gælder om at prøve dig frem, indtil du begynder at få henvendelser på boligannoncen.

Der er også den mulighed, at du kan kontakte din lokale ejendomsmægler med henblik på at få en annonce i vedkommendes vindue. Der er ingen faste priser på denne løsning, men det er billigere end at annoncere i avisen. Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle ejendomsmæglere, der tilbyder denne løsning.

Du kan også benytte sociale medier til annoncering. Her har du mulighed for at målrette annoncer direkte mod din målgruppe, hvorfor du kan opnå god valuta for dine penge. Det koster penge at markedsføre en boligannonce på sociale medier, og det kan være vanskeligt, hvis du ikke har erfaring på området.

Hvis du vil være sikker på, at din annonce ryger ud til potentielle købere, kan du hyre en marketing-konsulent, som kan stå for markedsføringen af din bolig. En annonce vil typisk ikke tage mere end et par timer at sætte op, hvorfor du slipper relativt billigt, hvis man sammenligner med omkostningerne til ejendomsmæglerens salær.

 

Hvilke omkostninger er der udover ejendomsmæglerens salær?

Det er ikke udelukkende ejendomsmæglerens salær, du skal betale, når du planlægger at sælge din bolig. Der er også en række andre udgifter, der skal betales, når du sælger din bolig. Dette drejer sig blandt andet om:

 

Offentlige dokumenter
Når du sælger din bolig, skal der indhentes forskellige offentlige dokumenter – eksempelvis tingbogsattest, kommuneoplysninger, skattebillet og restgældsoplysninger. Hvis ejendomsmægleren varetager indhentningen af disse dokumenter, vil du ofte skulle betale omkring 1.500 kr. for det, selvom det er gratis at indhente flere af dokumenterne. Tingbogsattesten koster 175 kr. at indhente hos din kommune.

 

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport
En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport er en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Elinstallationsrapporten koster som minimum 1.200 kr., mens tilstandsrapporten typisk koster mellem 4.000 kr. og 10.000 kr.

 

Ejerskifteforsikring:
Det er ikke lovpligtigt at tegne en ejerskifteforsikring, men det er en god idé. Den sikrer både køber og sælger i forbindelse med en bolighandel i nogle år ud i fremtiden. Den dækker, hvis det viser sig, at der er fejl og mangler, som ikke er, som de er beskrevet i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Prisen for ejerskifteforsikring afhænger af, hvor gammelt huset er. Jo ældre huset er, desto større risiko vil der være for, at en fejl bliver overset. Prisen varierer, og kan koste alt fra 6.000 kr. til 20.000 kr.

Læs mere om ejerskifteforsikring, her.

 

Energimærke:
Hvis du skal sælge et parcelhus, er det obligatorisk, at det har et energimærke. Dette gør sig dog udelukkende gældende, hvis det nuværende er mere end syv år gammelt. Det er forskelligt, hvad det koster at få udarbejdet et energimærke, da der hvert år fastsættes nye priser af staten.

Vil du spare udgiften til ejendomsmægler?
Så er selvsalg vejen frem
Læs mere

Læs også