enkeltmandsvirksomhed skat

Skat i en enkeltmandsvirksomhed

Går du med tanker om at oprette en enkeltmandsvirksomhed, så er det vigtigt, at du kender skattereglerne herom. I denne artikel forklarer vi nærmere om, hvordan en enkeltmandsvirksomhed beskattes, så du er godt klædt på til at træffe den rigtige beslutning for dig og din virksomhed.

 

 

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform med kun én ejer, som navnet også antyder. Enkeltmandsvirksomheden er desuden en personlig virksomhed. Det betyder, at der ikke er noget krav til startkapitalen i denne virksomhedsform, i modsætning til f.eks. et anpartsselskab, som er et kapitalselskab, og som derfor har begrænset hæftelse.

Fordi der ikke er noget krav til startkapitalen i en enkeltmandsvirksomhed, betyder det, at ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt for eventuel gæld i virksomheden.

Læs mere om, hvad en enkeltmandsvirksomhed er, her.

Opret din enkeltmandsvirksomhed i dag
DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms

 

Hvordan betaler man skat i en enkeltmandsvirksomhed?

På grund af den personlige hæftelse i en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt, at man som ejer har styr på sin økonomi – herunder sin skat.

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, skal du betale skat af overskuddet i virksomheden. Dertil er det vigtigt at pointere, at ejer du en enkeltmandsvirksomhed, skal du selv sørge for at betale skat af overskuddet, i modsætning til en almindelig lønmodtager, hvor det er vedkommendes arbejdsgiver, der står for det.

 

A- og B-skat

A-skat er den skat, man betaler, hvis man er almindelig lønmodtager. Det vil sige, hvis man får almindelig løn med en lønseddel. Skatten fratrækkes fra din lønseddel af din arbejdsgiver og betales til Skattestyrelsen.

Den skat, man som ejer af en enkeltmandsvirksomhed betaler af sit overskud i virksomheden, kaldes for B-skat. B-skat er opdelt i 10 rater i løbet af året. Betalingerne foretages den 20. i hver måned fra januar til maj og igen fra juli til november. Man betaler altså ikke skat i juni eller december.

 

Forskudsopgørelse og årsopgørelse

Når man skal betale B-skat, skal man selv indberette et forventet overskud i sin forskudsopgørelse til SKAT. Den foreløbige skat er baseret på et skøn, og da tingene i din virksomhed kan ændre sig i løbet af året, er det vigtigt, at du ændrer dit skøn i din forskudsopgørelse så hurtigt som muligt, hvis der er ændringer i din virksomhed.

Når året er slut, indsender du et oplysningsskema, hvor du angiver de endelige beløb for overskud af virksomhed, løn, renter m.m. På baggrund af dette oplysningsskema laver SKAT en årsopgørelse, hvor man sammenligner den faktiske skat med de skøn, du angav i din forskudsopgørelse.

Såfremt du har betalt for meget i skat, får du en refusion af skat – også det man kalder for overskydende skat. Omvendt vil du skulle betale mere, såfremt du har betalt for lidt i skat. Dette kaldes for retskat. Af den grund er det vigtigt, at du forsøger at lave din forskudsopgørelse så præcis som muligt.

 

Der findes tre måder, hvorpå du kan betale skat i en enkeltmandsvirksomhed. Disse er virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen og de almindelige personskatteregler. Nedenfor har vi givet en kort forklaring på, hvad hver af de tre måder går ud på.

 

Virksomhedsskatteordningen

Mange selvstændige erhvervsdrivende benytter sig af virksomhedsskatteordningen – også kaldet virksomhedsordningen (VSO) – da denne ordning kan give dig nogle af de skattemæssige fordele, som kapitalselskaberne har.

Benytter du dig af denne ordning, skal du betale en selskabsskat på 22% af det skattemæssige resultat, som virksomheden sparer op. Når du hæver af opsparingen, skal du betale skat, som var det personlig indkomst. Derefter fratrækkes den skat, som du i forvejen har betalt.

For at kunne benytte denne ordning, skal du opdele regnskabet i din privatøkonomi og virksomhedens økonomi.

Denne ordning kræver ofte mere regnskabsmæssigt arbejde end de andre former for beskatning, hvorfor du bør sætte dig grundigt ind i alle tre former for beskatning. På den måde kan du finde den løsning, der giver bedst mening for dig.

Læs mere om virksomhedsordningen, her.

 

Kapitalafkastordningen

En anden mulighed for beskatning af en enkeltmandsvirksomhed kaldes for kapitalafkastordningen. Ved denne ordning opnår du også nogle af de skattemæssige fordele, som et kapitalselskab har, og ofte på en meget nemmere måde, end hvis du benytter dig af virksomhedsordningen.

Kapitalafkastordningen går ud på, at et kapitalafkast beregnes og beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst.

I modsætning til de almindelige skatteregler ved en enkeltmandsvirksomhed, betyder denne ordning, at du skal betale mindre i am-bidrag.

Læs mere om kapitalafkastordningen, her.

 

Personskatteloven

Vælger du ikke aktivt en af de to andre beskatningsformer, vil du automatisk blive beskattet efter reglerne i personskatteloven.

Her vil du skulle betale skat af overskuddet i din virksomhed som personlig indkomst. Du betaler altså det samme i skat, som var du almindelig lønmodtager, og det var din arbejdsgiver, der sørgede for at trække skatten fra din løn.

Ejer du en enkeltmandsvirksomhed, har du ingen arbejdsgiver, hvorfor det er dig selv, der skal sørge for at betale skat af virksomhedens overskud.

 

Få hjælp til oprettelsen af dit EVS

Uanset hvilken form for beskatning du ender med at vælge i forbindelse med oprettelsen af din enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt, at du først og fremmest sætter dig ind i de forskellige muligheder.

Har du ikke styr på skattereglerne eller i det hele taget på din økonomi når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, kan du risikere at miste dine personlige ejendele, såfremt din virksomhed har gæld.

Af den grund kan det være fornuftigt at kontakte en advokat, som kan hjælpe dig med oprettelsen af din enkeltmandsvirksomhed. På den måde undgår du at rende ind i juridiske problemer med din enkeltmandsvirksomhed.

Opret din enkeltmandsvirksomhed i dag
DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms

 

Læs også