tingbogen

Tingbogen

Tingbogen er betegnelsen for det offentlige register, hvor du kan se, hvilke rettigheder der er over forskellige ejendele, som eksempelvis fast ejendom, andelsboliger, løsøre, køretøjer og lignende. I denne artikel kan du læse mere om, hvad tingbogen indeholder, samt hvordan du tilgår den.

 

Hvad er tingbogen?

Tingbøgerne er en række af forskellige offentlige registrer, der viser ejerskab over forskellige formuegenstande. Dette inkluderer eksempelvis information om, hvem der er de retmæssige ejere af ejendomme, andelsboliger, køretøjer, formuegenstande samt ægtepagter.

Tingbogen kan være relevant at gøre brug af, når du skal investere i eksempelvis fast ejendom. På den måde er det sikkert, at en ejendom ikke kan sælges til flere forskellige personer. Tingbogen er offentligt tilgængelig og du skal betale en tinglysningsafgift, når du eksempelvis køber en bolig og skal have denne tinglyst.

Der findes overordnet set fire forskellige tingbøger:

 • Tingbogen for fast ejendom: Her kan du finde oplysninger omkring fast ejendom samt hæftelser og servitutter herfor
 • Andelsboligbogen: Her kan du finde oplysninger omkring rettigheder over andele
 • Personbogen: Her kan du finde oplysninger om ægtepagter og pant i løsøre
 • Bilbogen: Her kan du finde oplysninger omkring hæftelser i motorkøretøjer

 

Hvordan ser man oplysninger i tingbogen?

Alle informationer, der står i tingbogen, er offentligt tilgængelige. Det betyder, at du kan se alle de oplysninger, der er registreret. Du kan både tilgå oplysninger med og uden login, men du får adgang til flere oplysninger, hvis du er logget ind.

Forskellen på at tilgå tingbogen med og uden login er, at du kan se flere oplysninger, når du er logget ind med dit NemID, ligesom du har mulighed for at bestille de officielle tingbogsattester. Det er gratis at benytte tjenesten, uanset om du logger ind eller ej.

Tingbøgerne kan tilgås via Tinglysning.dk. Når du er logget ind, skal du vælge, hvilken forespørgsel du ønsker at lave, ligesom du skal vælge, om du vil se informationer for fast ejendom, andelsboliger, personer/virksomheder, køretøjer eller en af de andre muligheder.

Hvis du vil se informationer omkring fast ejendom, skal du indtaste adressen på den ejendom, du ønsker at se oplysninger for. Når det er gjort, får du adgang til et udsnit af informationerne, hvis ikke du er logget ind. Vil du se alle informationer, er det nødvendigt, at du logger ind med dit NemID.

Hvis du vil se informationer omkring en af de øvrige aktiver, skal du blot indtaste de oplysninger, som er påkrævet. Hvis det er et køretøj, skal du eksempelvis have stelnummeret klar, før du kan slå oplysningerne op.

 

Tingbogen for fast ejendom

Tingbogen for fast ejendom er den, du skal slå op i, hvis du vil se informationer omkring, hvem ejeren af en specifik ejendom er. Tingbogen viser ikke udelukkende rettigheder over ejendom i form af ejerskabet, men også andre oplysninger om øvrige hæftelser.

I tingbogen for fast ejendom kan du blandt andet se:

 • Ejeroplysninger
 • Panterettigheder
 • Brugsrettigheder
 • Servitutter
 • Øvrige hæftelser, der relaterer sig til ejendommen

 

Panterettigheder i tingbogen for fast ejendom

Når du skal købe fast ejendom, er det væsentligt, at du slår hæftelse og panterettigheder op forud for købet. En panterettighed er et begreb, der dækker over den sikkerhed, indehaveren af panterettigheder har, hvis den person eller virksomhed, som skylder penge, ikke betaler til tiden.

Dette giver panterettighedshaveren mulighed til at sælge ejendommen på tvangsauktion, hvis den person eller virksomhed, som skylder penge, ikke betaler. En hæftelse er en forpligtelse, som er tilknyttet den specifikke ejendom og denne kan bestå af eksempelvis realkreditlån, pantebreve, udlæg og lignende.

I tingbogen har du mulighed for at se informationer omkring alle panterettigheder og hæftelser, der relaterer sig til den faste ejendom. Det kan have betydning for dig, når du overtager ejendommen, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom herpå.

Tingbogen viser eksempelvis, hvilke pantebreve, udlæg, realkreditlån og arrester, der er tinglyst på ejendommen. En arrest er betegnelsen for det, der sker, når en formue beslaglægges, fordi gælden ikke kan forventes at kunne blive betalt af skyldner.

 

Servitutter og brugsrettigheder i tingbogen for fast ejendom

Du kan også slå andre oplysninger op i tingbogen – eksempelvis hvilke servitutter og brugsrettigheder der er tinglyst på den specifikke ejendom. Servitutter er begrænsede rettigheder, der relaterer sig til den faste ejendom og de giver andre ret til at råde over ejendommen på en bestemt måde.

Brugsrettighederne er rettigheder, som giver generel råderet over ejendommen. Det kan eksempelvis være, hvis der er en person, som lejer boligen. I brugsrettighederne kan det være angivet, at lejer har en lejekontrakt på, at vedkommende må blive boende i boligen.

Det er nødvendigt, at servitutter bliver tinglyst, før de kan gøre sig gældende for den næste ejer, der overtager ejendommen. Brugsrettighederne skal udelukkende tinglyses i visse tilfælde, før de gælder for ejendommen.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.000,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Tingbogen for køretøjer

Tingbogen for køretøjer kaldes for Bilbogen. Den indeholder en række oplysninger omkring specifikke rettigheder i forhold til motorkøretøjer, eksempelvis hvorvidt et motordrevet køretøj er købt med ejendomsforbehold.

Når du køber en ejendom, genstand eller køretøj med ejendomsforbehold, betyder det, at du kun betaler en del af købesummen ved overdragelsen. Den resterende andel betales til sælger på et senere tidspunkt.

Hvis du ikke betaler det skyldige beløb til sælger, vil sælger i visse tilfælde kunne forlange at tilbagetage genstanden. Det er derfor en god idé at undersøge, hvorvidt et brugt køretøj er blevet solgt med ejendomsforbehold, før du køber det.

 

Servitutter, hæftelse og adkomst i tingbogen

Når du indhenter oplysninger i tingbogen, kan du se oplysninger omkring servitutter, hæftelse og adkomst. Det er værd at sætte dig ind i, hvad disse termer dækker over, da de er relevante for et eventuelt boligkøb.

 

Servitutter i tingbogen

Servitutter er et begreb, der dækker over særlige forhold og betingelser, der gør sig gældende for den specifikke ejendom, du søger oplysninger om. Det kan eksempelvis være, at naboen har ret til at parkere på din ejendom eller at andre har rettigheder, der gør, at de kan benytte hele eller dele af din grund uden din tilladelse.

Er det tilfældet, vil det fremgå som en tinglyst servitut i tingbogen. Du bør altid være opmærksom på servitutter, der er tinglyste på ejendommen, da det har indflydelse på bolighandlen. Du kan få dig en ubehagelig overraskelse, hvis du ikke har sørget for at sætte dig ind i ejendommens tinglyste servitutter, før du køber den.

Læs mere om servitutter her.

 

Hæftelser i tingbogen

Der er som regel tinglyst forskellige hæftelser på en ejendom, som du kan se under fanebladet Hæftelser, når du slår op i tingbogen på Tinglysning.dk. En hæftelse kan bestå af et almindeligt realkreditlån, pantebreve, ejerpantebreve, udlæg og lignende.

Alle tinglyste hæftelser på ejendommen er registreret på Tinglysning.dk, og det er vigtigt, at du har styr på, hvilke hæftelser du overtager fra sælger, når du køber ejendommen. Det har indflydelse på bolighandlen – og det kan i sidste ende være det, der afgør, om en bolighandel er værd at gennemføre eller ej.

 

Adkomst i tingbogen

Adkomst dækker over de rettigheder, der er knyttet til en specifik ejendom. Når du ejer en ejendom, har du adkomst til denne. Det er væsentligt, at du undersøger, hvilke tinglyste adkomster der er for grunden, før du skriver under på en købsaftale.

Under fanen Adkomst i tingbogen fremgår det også, hvornår skødet er blevet tinglyst, samt hvad denne er blevet købt for. Hvis du vil sikre dig, at sælger rent faktisk er den retmæssige indehaver af ejendommen, er det en god idé at tjekke adkomsten for denne i Tingbogen.

 

Hvordan slår jeg op i tingbogen?

Tingbogen er offentlig tilgængelig for alle og du kan derfor både tjekke de tinglyste oplysninger omkring din egen ejendom, naboens hus eller et hus, du planlægger at købe. Det er hurtigt og nemt at slå op i tingbogen og det kan gøres med og uden login.

 

Slå op i tingbogen uden at logge ind

Du kan slå op i tingbogen uden at logge ind, hvis du vil danne dig et hurtigt overblik. Her får du udelukkende adgang til et uddrag af de oplysninger, der er om ejendommen, hvorfor du skal logge ind med dit NemID, hvis du vil have et fyldestgørende overblik.

Sådan gør du:

 1. Gå til Tinglysning.dk
 2. Klik på Forespørg uden log ind
 3. Klik på Fast ejendom i menubjælken
 4. Indtast ejendommens adresse
 5. Vælg de oplysninger, du ønsker at se for ejendommen

 

Slå op i tingbogen ved at logge ind

Hvis du vil have et fyldestgørende overblik over de oplysninger, der er tinglyst på ejendommen, skal du logge ind. Det giver dig mulighed for at indhente dokumenter og akter, og det er vigtigt, hvis du planlægger at købe den specifikke ejendom.

Sådan gør du:

 1. Gå til Tinglysning.dk
 2. Klik på Forespørg med log ind
 3. Log ind med dit NemID
 4. Indtast ejendommens adresse
 5. Vælg de oplysninger, du ønsker at se for ejendommen

Fremgangsmåden er stort set den samme, uanset om du ønsker at slå op i tingbogen med eller uden login, men du får adgang til flere oplysninger, når du logger ind. Det er vigtigt, at du tjekker tingbogen for servitutter, hæftelser og adkomst, før du skriver under på en købsaftale.

Hvis du ikke gør det, risikerer du, at du overser væsentlige forbehold i forhold til ejendommen, som i sidst ende kan gøre, at du gennemfører en bolighandel, der ikke er, hvad den gav sig ud for at være.

 

Skal vi hjælpe dig med din bolighandel?

Som din boligadvokat tager vi os af alt det praktiske i forbindelse med dit boligkøb. Med vores komplette køberrådgivning fra A-Z sikrer vi dig en tryg og sikker bolighandel. Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak om din sag. Det koster ikke noget at spørge.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.000,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også