konkursbo

Konkursbo

Når en virksomhed eller privatperson begæres konkurs på baggrund af økonomiske udfordringer, registreres det som værende under konkursbehandling. Alle ejendele/værdier knyttet til virksomheden bliver i den forbindelse til et konkursbo.

 

 

Hvad vil det sige at være gået konkurs?

Kort fortalt er konkurs en betegnelse for den juridiske proces, der går i gang, når en virksomhed ikke er i stand til at betale sine kreditorer. Både virksomheder og privatpersoner kan tages under konkursbehandling, dog er det to forskellige processer der gør sig gældende.

Formålet med konkursbegæringen er så vidt muligt at kreditorerne får deres gæld tilbagebetalt fra skyldner. Det sker ved at skyldners gæld fordeles blandt de kreditorer, der har krav på skyldner. Sigtet er at skaffe kreditorerne den bedst mulige fyldestgørelse.

Læs mere om konkurs her.

Lukning af selskab
Fra DKK 3.500
Læs mere her

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad er et konkursbo?

Begæres en virksomhed eller en privatperson konkurs, bliver alle ejendelene/værdierne heraf til et konkursbo. Kreditor der tidligere har modtaget betaling fra skyldner – altså vedkommende der er begæret konkurs – skal nu gøre krav på disse ejendele/værdier.

En kurator udlodder i den forbindelse dividende, som er en andel/procent af kreditors retmæssige krav. Det er kurators job at afvikle konkurssagen på en måde, hvorpå de fleste af skyldners aktiver bliver solgt til fordel for kreditorerne. Kurator har altså til opgave at varetage samtlige af skyldners kreditorer og sørge for, at pengene bliver fordelt ligeligt.

De aktiver, der indgår i konkursboet, kaldes konkursmassen. Konkursmassen omfatter som hovedregel skyldnerens formue ved afsigelsen af konkursdekretet, og hvad der under konkursen tilfalder skyldneren (KL § 32). Konkurs vil oftest medføre en lukning af skyldners virksomhed, og konkursboets salg af skyldnerens aktiver vil sjældent indbringe den højst mulige pris.

Det er en rigtig god idé at tage kontakt til en advokat i tilfælde af, at man er begæret konkurs for at sikre, at sagsforløbet forløber korrekt.

Har du eller en kreditor indgivet en konkursbegæring med ønske om, at din virksomhed skal gå konkurs – så er det en god idé at tage kontakt til en advokat med erfaring inden for konkurssager.

Læs mere om konkursbegæring her

Har kurator påbegyndt en sag, hvor det påstås, at du skal pålægges konkurskarantæne?

Læs mere om konkurskarantæne her

 

Behandling af konkursbo

Er du som privatperson gået konkurs? Er din virksomhed gået konkurs? Eller er din arbejdsgiver gået konkurs? Det kan også være, at du er en kreditor, der har “penge til gode” i nogle, der er erklæret konkurs. Der er flere scenarier, hvortil en konkurssag kan være tilknyttet. I tilfælde af en konkurssag, er det vigtigt at reagere hurtigt, så der ikke overskrides nogle deadlines, der kan have yderligere konsekvenser for den ustabile økonomiske situation.

 

Hvem behandler et konkursbo?

Efter at være erklæret konkurs, udpeger Skifteretten i de fleste tilfælde en advokat til at behandle konkursboet og hermed varetage kreditorernes behov. Advokaten bliver i den forbindelse udnævnt til at være kurator.

 

Hvad skal jeg gøre som kreditor?

Har du “penge til gode” hos en virksomhed eller privatperson, der er begæret konkurs, anmelder du dit krav til din foretrukne advokat, såfremt Skifteretten ikke har udpeget en. Kravet opgøres pr. den dato, hvor skyldner er erklæret konkurs.

 

Er din arbejdsplads gået konkurs?

Er din arbejdsplads gået konkurs, kontaktes du af virksomhedens kurator/advokat. Kurator vurderer i den forbindelse, hvorvidt der er brug for din arbejdskraft efter at have undersøgt, om virksomheden kan sælges eller afvikles.

Modtager du ikke nogen orientering fra kurator, skal du møde op på arbejdet, men ikke udføre noget arbejde med mindre, at der er stillet en sikkerhed for din løn. Det er en god idé at kontakte din fagforening, der kan fortælle dig om, hvordan du bør handle og agere i denne situation.

 

Jeg er gået konkurs – hvad nu?

Så snart konkursen indtræder, kan skyldner ikke længere råde over sine aktiver. Har man drevet virksomhed i personligt regi, gælder det altså både skyldner og private aktiver såsom firmabil og privatbil.

Det er kurator, der vurderer hvilken pris og hvilke vilkår skyldners aktiver bliver solgt for og til. Skyldner kan altså ikke modsætte sig et salg og det er kurators job at sælge aktiverne bedst muligt til de involverede kreditorer.

Det er en god idé at tage fat i egen advokat for at sikre, at konkursbehandlingen forløber korrekt.

 

Køb virksomhed eller aktiver fra konkursbo

Overvejer du at købe en virksomhed fra et konkursbo? Det er i den proces vigtigt at alliere sig med en erfaren advokat, der kan vejlede dig igennem hele processen.

Erklæres en virksomhed konkurs, går det oftest kun to veje. Virksomheden forsvinder enten fra markedet som følge af konkursen, eller den kan blive opkøbt af en udefrakommende. Det kan i flere tilfælde være redningen og vejen videre for virksomheden. Den nye ejer af virksomheden overtager altså alt efter, hvad der aftales med kurator. Det består oftest af al inventar af den igangværende virksomhed – heriblandt lager, kundekartotek, ordrebøger osv. På den måde får den nye ejer en god mulighed for at fortsætte virksomheden succesfuldt.

Ønsker du at købe en virksomhed, eller dele af en, fra et konkursbo, er det vigtigt at alliere sig med en advokat, der kan give juridisk rådgivning gennem hele forløbet.

Lukning af selskab
Fra DKK 3.500
Læs mere her

ekskl. moms og gebyrer

Kilde:
Domstol.dk
Læs også