Hvordan påvirker pandemien iværksætterselskaberne?

Hvordan påvirker COVID-19 iværksætterselskaberne? 

COVID-19, i daglig tale også kaldet Corona, har lige nu grebet om Danmark. Det betyder, at både Danmark, danskerne og økonomien er sat på pause. For mange mindre virksomheder og iværksættere resulterer pandemien i, at de lider store tab som følge af manglende ordrer og dermed faldende likviditet. Derfor er omregistrering af IVS til ApS endnu vigtigere at forhold sig til lige netop nu.  

 

Som følge af COVID-19 står virksomhederne, og især iværksætterne, over for store udfordringer, der i sidste ende kan give alvorlige negative økonomiske konsekvenser. Mange af dem risikerer at blive tvunget til at lukke ned, da de ingen ordrer får. Bliver de ikke lukket ned, kan de i stedet se frem til store tab i omsætningen. Mange virksomheder og iværksættere ser sig i den forbindelse også nødsaget til at skulle afskedige medarbejdere, da virksomheden ikke længere har råd til at udbetale løn.  

Derfor koncentrerer de fleste virksomheder sig lige nu kun om én ting: at komme ud på den anden side af COVID-19 krisen, uden at skulle foretage alt for mange afskedigelser. 

 

Udfasning af iværksætterselskaberne (IVS)

Iværksætterselskaberne er som bekendt under udfasning som selskabsform. Det betyder, at alle IVS’er skal omregistreres til ApS inden den 15. april 2021. Bliver IVS’erne ikke omregistreret inden fristens udløb, vil selskaberne blive tvangsopløst.  

Et af de lovgivningsmæssige krav er, at et IVSselskab skal have en værdi på kr. 40.000, for at kunne omregistreres til et ApS. Dette er en udfordring for mange IVSselskaber og dermed iværksætterne bag, som endnu ikke har opbygget en værdi på minimum kr. 40.000 

COVID-19 krisen gør det selvsagt ikke nemmere for alle iværksætterne bag IVS-selskaberne, som nu har vanskeligere end før, ved at skabe den nødvendige værdi til at opfylde kapitalkravet. Pandemien vil for mange resultere i, at din virksomhed mister omsætning, og at selskabet derigennem mister dets værdi på sigt. Konsekvensen af dette kan blive, at du ikke vil være i stand til omregistrere dit IVS til ApS inden for fristen (næste år), såfremt din virksomhed ikke kan opfylde minimumskravet til selskabskapital, og den ultimative konsekvens kan blive, at selskabet tages under tvangsopløsning.  

Læs mere om IVS, her.

Du kan læse mere om omregistrering af IVS til ApS her.   

 

Hvorfor er omregistrering en god idé lige nu?

Som sagt kan COVID-19 krisen have store økonomiske konsekvenser for virksomheder og iværksættere, og der er stor uvished forbundet med krisens omfang. Derfor er det en god idé, at få omregistreret sit IVS allerede i dag. En konsekvens af at vente med omregistreringen kan være, at krisen påvirker dit IVS negativt, og at du på et senere tidspunkt ikke vil være istand til at tilvejebringe de nødvendige aktiver til brug for omregistreringen. I sidste ende kan det betyde at du mister din virksomhed.  

 

Der er to rigtig gode grunde til at omregistrere sit IVS i dag: 

 

1. Du sikrer den værdi der er i dit IVS på nuværende tidspunkt, og kan dermed bruge den til at gennemføre omregistreringen nu

Du kan med fordel omregistrere dit selskab nu, dermed skal du ikke bekymre dig om, hvorvidt du er i stand til at levere minimumskravet til selskabskapital ved fristens udløb den 15. april 2021. Dermed undgår du også, at den (eventuelle) fremadrettede negative konsekvens af COVID-19 krisen, som dit IVS risikerer at blive ramt af, når at få indflydelse på den værdi der skal tilvejebringes til brug for selve omregistreringen. Dette kan igen i sidste ende betyde, at du undgår en eventuel fremtidig tvangsopløsning af dit IVS.  

 

2. Du kan spare vurderingsberetningen

Omregistrerer du dit IVS nu, vil du kunne spare vurderingsberetningen. Årsrapporten for en stor del af selskabers vedkommende skal, under alle omstændigheder, udarbejdes på denne tid af året. Såfremt du gennemfører omregistreringen sammen med aflæggelse af årsregnskabet, vil du kunne spare udgifterne til vurderingsberetningen. Det skyldes, at årsrapporten er et element i vurderingsberetningen, og derfor en af forudsætningerne for omregistreringen.  

 

Hvorfor bruge en advokat i forbindelse med omregistreringen af IVS til ApS? 

En omregistrering af IVS til ApS kan være en tidskrævende og juridisk udfordrende sag. Derfor gør du dig klogt i at kontakte en advokat, der kan bistå dig gennem hele omregistreringsprocessen 

En advokat kan give dig juridisk vejledning og sørge for, at de nødvendige dokumenter i forbindelse med omregistreringen bliver udarbejdet korrekt udarbejdet og underskrevet. Dermed bliver omregistreringen langt mere overskuelig for dig.  

For nogle virksomhedsejere vil det imidlertid give bedre mening frivilligt at lukke den nuværende selskabsform og fortsætte i en nystartet virksomhedsform. Dette kan gøres enten med det samme eller når pandemien er overstået. Dog kan det være en god idé, at tage stilling til det allerede nu, da der som sagt er stor uvished om, hvornår krisen er endeligt overstået.  

En advokat ved din side er altid en god idé, og kan give dig den nødvendige tryghed og overblik, der kan sikre fortsættelsen af din virksomheds drift.  

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig 

Hos NEMADVOKAT er du sikret en professionel juridisk rådgivning, og vi sikrer dig gennem hele omregistreringsprocessen. Når du gør brug af NEMADVOKAT til at forestå omregistreringen af dit IVS, er du tilmed sikret under vores advokatansvarsforsikring.  

Kontakt NEMADVOKAT i dag på selskab@nemadvokat.dk eller tlf. 70 20 41 61 – så hjælper vi dig videre.  

 

  

 

Læs også