Jesper Krogh Støttrup

Partner, Advokat (H)

Erfaren advokat med møderet for Højesteret

Advokat Jesper Krogh Støttrup grundlagde NEMADVOKAT – Danmarks Digitale Advokater i 2011, og han er specialiseret i at føre retssager ved de danske domstole. Jesper Krogh Støttrup er uddannet fra Københavns Universitet, og han har været advokat siden 2012.

Jesper har særlig interesse for procedure, og fører hvert år adskillelige retssager ved de danske domstole. Jesper er kendt for sit store engagement og fokus på sagens detaljer, hvilket har resulteret i en særdeles flot retssags-historik.

Advokat Jesper Krogh Støttrup har særlig stor erfaring med at føre retssager vedrørende erhvervsretlige tvister mellem virksomheder, navnlig sager omhandlende aftale/kontrakt brud, samt tvister mellem virksomhedsejere.

Jesper fører ligeledes en række retssager vedrørende rådgiveransvar – herunder ledelsesansvar, direktøransvar, bestyrelsesansvar, advokatansvar og revisoransvar. Dertil har han stor erfaring med at føre retssager vedrørende fejl og mangler ved fast ejendom.

Jesper yder juridisk rådgivning til virksomheder, hvor han hovedsageligt beskæftiger sig med selskabsret, virksomhedsoverdragelser og handel med fast ejendom. Dertil rådgiver Jesper om familie- og arveret, hvor han har stor erfaring med behandling af dødsboer. I den forbindelse er Jesper erfaren i at opspore forsvundne arvinger.

 

Uddannelse

Jesper Krogh Støttrup er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2009.

Sideløbende med at Jesper uddannede sig til jurist, grundlagde han i 2007 webportalen NEMREG, som var blandt de første digitale løsninger for selskabsstiftelse. Efterfølgende blev en række nye online portaler etableret, hvilket i 2011 blev samlet under konceptet NEMADVOKAT – Danmarks Digitale Advokater.

Jesper har gennemført advokatuddannelsen bestående af otte kursusforløb, en mundtlig retssagsprøve og en skriftlig advokateksamen. I forlængelse heraf er han specialiseret i proces, og han har stor erfaring med at føre retssager for de danske domstole.

Derudover er Jesper uddannet markedsføringsøkonom fra Aalborg Handelsskole. Herfra har Jesper tilegnet sig en bred viden om markedsføring og salg, økonomi, international handel, kommunikation og ledelse.

 

Ekspertiseområder

 

Tidslinje over uddannelse

Højesteret
Advokat med møderet for Højesteret (H)
2022 – Nu

Advokatrådet
Advokat med møderet for landsretten (L)
2017 – Nu

Advokatsamfundet
Advokat
2012 – Nu

Advokatsamfundet
Advokatfuldmægtig
2009 – 2012

Københavns Universitet
Cand.jur.
2006 – 2009

Århus Universitet
BA. jur.
1999 – 2005

Aalborg Handelsskole
Markedsføringsøkonom
1996 – 1998

 

Erfaring med juridisk rådgivning

Partner hos NEMADVOKAT
2007 – Nu

 

Publikationer

Retshjælpsforsikring

Advokat priser

Udarbejdelse af svarskrift og duplik

Afbrydelse af forældelsesfristelsen

Udarbejdelse af stævning 

 

Kontakt

E-mail: Jk@nemadvokat.dk
LinkedIn: Jesper Krogh Støttrup
Telefon: 70 20 41 61