Artikel af NEMADVOKAT

Hvad er et svarskrift?

Et svarskrift er sagsøgtes svar på sagsøgers stævning. Dermed får sagsøgte mulighed for at præcisere, hvad vedkommende er enig og uenig i.

Hvis du modtager en stævning, kan du gøre tre ting:

  1. Lade være med at svare på stævningen, hvilket betyder, at sagen afsluttes på det foreliggende grundlag, og oftest bliver der afsagt en dom efter sagsøgerens krav (påstand)
  2. Du kan meddele, at du ingen indsigelser har, og retten udsender udskrift af dommen til begge parter og sidst kan du protestere mod stævningen.
  3. Du kan protestere mod stævningen, og dermed erklære dig uenig i sagsøgers anklager, ved at fremsende et svarskrift, som er sagsøgtes første processkrift

 

Hvad indeholder et svarskrift?

Svarskriftet skal indeholde følgende:

  • Den sagsøgtes påstand(e)
  • Eventuelle modkrav fra den sagsøgte
  • Sagsøgtes postadresse i Danmark
  • En beskrivelse af sagsøgtes side af sagen samt de faktiske og retlige omstændigheder
  • En liste over dokumenter og andre beviser, som sagsøgte ønsker at fremføre under sagen
  • Svarskriften skal sendes eller indleveres til retten samt en kopi til sagsøger inden for to uger. Sagsøgeren kan derefter kommentere på indholdet ved indlevering af en replik. Denne kan du som sagsøgte svare på i en duplik. Der er fastsat en frist på fire uger ved både indgivelse af replikker og duplikker. Antallet af processkrifter bestemmes i bund og grund af sagsøgeren og sagsøgte.

Ved disse skriftudvekslinger får begge parter blandt andet mulighed for at præcisere, hvad de er uenige om – både over for hinanden men også over for retten, hvilke beviser begge parter vil præsentere for retten, samt den juridiske begrundelse, som sagsøgeren og sagsøgte støtter deres krav på.

Oftest vil den forberedende del af sagen slutte efter duplikken. Retten indkalder begge parter til et forberedende møde, hvor parternes påstande fremlægges samt et eventuelt forlig vil blive drøftet. Ender sagen ikke i forlig, begynder hovedforhandlingen, som er et retsmøde.

 

Få hjælp til svarskrift og duplik

Er du blevet stævnet? Det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal forholde sig og ikke mindst, hvad man skal gøre. NEMADVOKAT har megen erfaring inden for retssagsbehandling og kan hjælpe dig med samtlige aspekter inden for netop dette område. Uanset om du har brug for hjælp til svarskrift, duplik eller andre områder, så står vi klar til at hjælpe dig. Har du brug for rådgivning fra erfarne advokater, er du er velkommen til at kontakte os her på tlf. 70 20 41 61.

Læs også