lejelov

Ny typeformular ifm. ny lejelov pr. 1. juli 2022

Med den nye lejelov, som trådte i kraft d. 1. juli 2022, følger også en ny typeformular (Typeformular A, 10. udgave). Dog må man endnu ikke benytte den nye typeformular. Læs mere nedenfor.

Da den nye lejelov trådte i kraft d. 1. juli 2022, fik næsten alle bestemmelser i loven nye paragrafnumre. Af den grund er det nødvendigt med en ny typeformular til indgåelse af lejeaftaler. Det skyldes, at den eksisterende typeformular – Typeformular A, 9. udgave – henviser til den lov, som blev ophævet d. 1.7., da den nye lejelov trådte i kraft.

Den nye Typeformular A, 10. udgave indeholder småjusteringer i forhold til den nuværende og gældende Typeformular A, 9. udgave, hvorfor den derfor kan siges at være en opdatering af den eksisterende formular. Nedenfor ses et par eksempler på tilretninger i den nye udgave:

  • Det vil være muligt at skrive parternes e-mailadresser ind i § 1.
  • I § 11 kan man ved bl.a. afkrydsning angive, om der er aftalt nettoprisindeksering eller om lejemålet er omfattet af reglerne for fri lejefastsættelse.
  • I § 3 er der indført en “advarsel” om, at der skal være hjemmel i loven til at opkræve beløb ud over lejen. Dette gælder, hvis udlejer anfører, at der opkræves sådanne beløb.

 

Hvornår må man bruge den nye typeformular?

Den nye typeformular må tidligst anvendes fra 1. september 2022. Det betyder, at frem til 1. september 2022 skal den gamle typeformular – altså Typeformular A, 9. udgave – benyttes.

Den nye typeformular var ikke klar, da den nye lejelov trådte i kraft 1. juli 2022, hvorfor der vil være en overgangsperiode, hvor man kan anvende både den gamle og den nye typeformular. Den løber fra 1. september 2022 – 31. december 2022. Skal man have lavet en standardlejekontrakt i denne periode, kan man derfor vælge, hvorvidt man vil benytte den gamle eller den nye typeformular.

Dog vil det fra 1. januar 2023 alene være den nye typeformular – altså Typeformular A, 10. udgave – som må benyttes.

 

Vær opmærksom på datoen for lejekontraktens underskrift

Hvorvidt man skal benytte den gamle eller den nye typeformular afhænger af, hvornår lejekontrakten er underskrevet. Hvis man eksempelvis indgår en lejeaftale i august 2022, men lejemålet først skal overtages i oktober 2022 (dvs. efter d. 1. september 2022), skal man stadig benytte den gamle formular (Typeformular A, 9. udgave).

Det er dog værd at huske på, at uanset hvilken formular man bruger, så er det fra d. 1.7.2022 den nye lejelov, der gælder for lejeaftalen.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig med din bolighandel

Skal du købe en udlejningsejendom? Så bør du være opmærksom på ovenstående regler om ny typeformular til lejeaftaler.

Med vores hjælp får du et gnidningsfrit forløb, hvor dine behov og ønsker er i fokus. Vi sikrer blandt andet handelsvilkårene, varetager dialog med diverse myndigheder samt sikrer, at alt er på plads til din overtagelse af din udlejningsejendom.

Har du spørgsmål til, hvad vi kan gøre for dig, så kontakt os endelig på tlf. 70 20 41 61, så svarer vi på dine spørgsmål helt uforpligtende. Husk – det koster ikke noget at spørge, og vi vil hjertens gerne sikre dig en god og tryg bolighandel.

Læs også