interessentskab hæftelse

Hvordan hæfter man i et interessentskab?

Hæftelsen i et interessentskab er noget af det, der kendetegner selskabstypen. Ejerne i et interessentskab, kaldet interessenter, hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for selskabets forpligtelser. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige typer af hæftelse, der er i et interessentskab.

 

Personlig hæftelse

Personlig hæftelse betyder, at man hæfter med sin personlige formue – i modsætning til f.eks. kapitalselskaber, hvor der er begrænset hæftelse. Har selskabet opbygget gæld, som det ikke kan betale, vil interessenterne i selskabet hæfte for gælden med deres personlige formue. Selskabets økonomi og ejernes personlige økonomi er derfor ikke adskilt, men forbundet.

Hvis interessentskabet eksempelvis går konkurs, kan ejerne (interessenterne) risikere at skulle sælge alt hvad de ejer, for at kunne betale gælden. I værste tilfælde kan de risikere at skulle gå fra hus og hjem for at betale gælden.

Læs mere om personlig hæftelse her.

 

Solidarisk hæftelse

Solidarisk hæftelse betyder, at en person hæfter for al gæld i selskabet og altså ikke kun med det, personen selv har påtaget sig af gæld. Hvis den ene ejer kun ejer halvdelen af selskabet, vil vedkommende stadig hæfte for hele virksomhedens gæld og ikke kun for den halvdel, som vedkommende ejer.

I et interessentskab er det derfor sådan, at hvis der er gæld i selskabet, og den ene interessent ikke kan betale, skal den anden interessent betale vedkommendes gæld, hvis kreditoren kræver det.

En kreditor er derfor ikke nødsaget til at gå til den interessent, som vedkommende har handlet med, for at få sine penge. Kreditoren kan vælge i stedet at gå til den anden interessent eller den interessent som har den største personlige formue. Derefter er det den interessent, som har betalt, der selv skal prøve at få betaling fra den anden interessent, som ikke kunne betale kreditoren.

På grund af den solidariske hæftelse er det vigtigt, at man overvejer, hvem man eventuelt stifter et interessentskab med, da men som sagt også hæfter for eventuel gæld, som ens partner har påtaget sig.

Læs mere om solidarisk hæftelse her.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Ubegrænset hæftelse

Et interessentskab har også ubegrænset hæftelse, hvilket betyder, at en kreditor kan gå efter hele din formue for at få gælden til vedkommende dækket. Dette gælder, også selvom kravet fra kreditoren er større end din personlige formue.

 

Proratarisk hæftelse

Det kan være en fordel i forbindelse med et interessentskab at indgå en aftale om proratarisk hæftelse. Dette kaldes også for pro rata hæftelse. Denne form for hæftelse betyder, at hver person kun hæfter for en bestemt og aftalt andel af den samlede gæld.

Dette skal aftales mellem interessenterne i selskabet. Er I to interessenter, kan I f.eks. aftale, at I hver især hæfter for 50% af gælden, hvis I f.eks. ejer halvdelen af selskabet hver. Hvis selskabet har en gæld på 100.000 kr., vil I skulle betale 50.000 hver.

Dog vil I stadig have solidarisk hæftelse, hvorfor denne type aftale kun er mellem dig og din(e) medejer(e). En kreditor behøver ikke respektere jeres indbyrdes aftale og kan derfor sagtens kræve alle sine penge fra én af ejerne. Derefter er det op til begge parter at overholde den fælles og indbyrdes aftale.

 

På grund af hæftelsen i et interessentskab, er det vigtigt, at man grundigt overvejer, om et interessentskab passer til ens (økonomiske) situation. Opstår der gæld i selskabet, som det ikke kan betale, kan man altså risikere at skulle sælge både sit hus, sin bil og andre personlige ejendele for at kunne betale gælden.

 

Interessentskabskontrakt

På grund af den personlige, ubegrænsede og solidariske hæftelse der er i et interessentskab, er det en god idé at udarbejde en interessentskabskontrakt. På den måde er alle parter sikret, hvis man ender ud i uoverensstemmelser eller konflikter.

En interessentskabskontrakt er en aftale mellem interessenterne i et interessentskab. Da der kun gælder få regler omkring et interessentskab, og fordi der ikke er en umiddelbar lovgivning, som omhandler interessentskaber, kan en interessentskabskontrakt være en stor fordel at udarbejde.

Kontrakten skal ses som et fælles sæt spilleregler for ejerne i selskabet. Den definerer hvordan virksomheden skal drives og er til for at minimere eller helt undgå konflikter mellem ejerne.

Læs mere om interessentskabskontrakten her.

 

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er en selskabsform, der er kendetegnet ved, at der skal være mindst to ejere i selskabet. Ejerne, også kaldet interessenter, kan både være fysiske privatpersoner eller selskaber (juridiske personer).

En andet kendetegn ved et interessentskab er, at der ikke er noget minimumskrav til selskabskapitalen, som der f.eks. er i et anpartsselskab (ApS) og et aktieselskab (A/S).  I stedet vil ejerne så hæfte personligt, ubegrænset og solidarisk for al gæld i selskabet. Læs mere om oprettelse af ApS, her.

Hvis alle ejere er juridiske personer, skal der udarbejdes en interessentskabskontrakt. Hvis blot én eller flere af ejerne er privatpersoner, behøves der ikke udarbejdes en kontrakt. Dog er det en klar anbefaling, at en sådan kontrakt udarbejdes, for at sikre alle parter bedst muligt.

Læs mere om, hvad et I/S er, her.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere
Læs også