hvad gør en boligadvokat

Hvad gør en boligadvokat?

En boligadvokat er din uvildige rådgiver i forbindelse med et boligkøb eller -salg. Boligadvokaten varetager dine interesser, så du er sikker på, at du gør en god handel. Samtidig er boligadvokaten uafhængig, da vedkommende ikke får provision fra hverken sælger, bank eller andre parter. 

 

 

Hvad er en boligadvokat?

En boligadvokat er en juridisk rådgiver, som hjælper dig sikkert igennem dit boligkøb. Du får konkret rådgivning på baggrund af den specifikke bolig og din økonomi. Et boligkøb er en kompliceret proces, som indeholder en lang række dokumenter, der alle har afgørende indflydelse på, om du gør en god eller dårlig investering.

Boligadvokaten gennemgår alle dokumenter og øvrige oplysninger, som har relevans for handlen, hvorefter du bliver sat ind i indholdet. Oftest er dokumenterne udarbejdet i et juridisk sprog, som kan være vanskeligt at forstå. Når du gør brug af en boligadvokat, får du det fulde overblik over den ejendom, du planlægger at købe.

Dermed minimerer du risikoen for, at der dukker ubehagelige overraskelser op, efter du har skrevet under på købsaftalen. Selvom der ikke er noget krav til, at du involverer en boligadvokat, når du skal købe bolig, er det en sikkerhed, som de fleste vælger at benytte sig af. Prisen for en boligadvokat udgør desuden en brøkdel af det samlede boligkøb.

Det er dog ikke udelukkende i forbindelse med et boligkøb, at boligadvokaten kan være til hjælp. Vælger du at sælge din bolig via selvsalg uden ejendomsmægler, kan boligadvokaten hjælpe dig med at varetage de juridiske aspekter af handlen. På den måde er du sikker på, at salget sker efter gældende lovgivning.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Oplev hvor nemt vi har gjort dit boligkøb
Fra DKK 1.500,-
Læs mere

inkl. moms

 

Hvornår skal boligadvokaten inddrages?

Det er op til dig, hvornår du vil involvere boligadvokaten i dit boligkøb. De fleste vælger dog at inddrage boligadvokaten, når der foreligger en købsaftale, som skal gennemgås. Du kan godt skrive under på købsaftalen, før du har fået den gennemgået, men i så fald bør du sikre, at der er indskrevet et advokatforbehold.

Advokatforbeholdet betyder, at din underskrift først er bindende, når din boligadvokat har godkendt handlen i sin helhed. Det giver dig mulighed for at skrive under på købsaftalen med det samme. Dette kan være en fordel, hvis der er mange interesserede købere af den pågældende bolig.

Viser det sig, at der er forbehold, skal sælger rette op på disse, før din underskrift er bindende. Ønsker sælger ikke at gøre det, kan du frit udtræde af handlen, uden du skal betale en godtgørelse på 1% af købesummen. Denne godtgørelse er han eller hun ellers berettiget til, når du gør brug af din almindelige fortrydelsesret ved boligkøb.

 

Hvad gør en boligadvokat?

En boligadvokat kan bl.a. hjælpe dig med at tinglyse skødet samt gennemgå købsaftalen. Mange boligadvokater tilbyder også rådgivning ifm. et boligkøb eller -salg.

Boligadvokaten gennemgår typisk købsaftalen samt de relaterede dokumenter for dig. På den måde er du sikker på, at den ikke indeholder vilkår, du ikke bør acceptere. Købsaftalen er skrevet i et juridisk sprog, hvorfor det kan være svært at få det komplette overblik, hvis du ikke får hjælp af en professionel fagperson med indgående kendskab til boligmarkedet.

Du vælger dog selv, hvor meget du ønsker at inddrage boligadvokaten i købsprocessen. Nogle vælger udelukkende at få hjælp til at tinglyse skødet, mens andre ønsker komplet køberrådgivning gennem hele boligkøbet. Dette inkluderer også, at boligadvokaten varetager dialog med mægler og bank samt står for eventuelle forhandlinger.

Når boligadvokaten gennemgår købsaftalen, udarbejder han eller hun en skrivelse omkring eventuelle forbehold, ændringer eller præciseringer af aftalegrundlaget. Det kan eksempelvis være, at der er fejl eller mangler i de relaterede dokumenter, som skal rettes op på, før boligadvokaten vil godkende aftalen.

Forbeholdsskrivelsen bliver sendt til sælgers repræsentant sammen med købsaftalen. Er der indskrevet et advokatforbehold, skal sælger acceptere forbeholdsskrivelsen samt købsaftalen, før handlen kan betragtes som værende indgået. Ønsker sælger ikke det, skal aftalegrundlaget genforhandles. Ellers kan du frit udtræde af handlen.

Hvis sælger imødekommer dine ønsker, eller I når til enighed omkring et andet aftalegrundlag, kontrollerer advokaten, at der er rettet op på de forbehold, som oprindeligt var i købsaftalen. Er der det, vil købsaftalen blive anset som værende godkendt, hvorfor din underskrift nu er bindende.

 

Berigtigelse af handlen

Når købsaftalen er underskrevet, og eventuelle forbehold er blevet indfriet, skal der styr på købesummen. Det betyder, at udbetalingen skal deponeres hos sælgers repræsentant, mens banken skal stille garanti for resten. Efterfølgende skal handlen berigtiges af boligadvokaten, hvilket indbefatter, at der udarbejdes og tinglyses et skøde.

Der skal ligeledes udarbejdes en refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen er betegnelsen for det afsluttende regnskab, som gør købers og sælgers mellemværende op. Hvis sælger har haft en udgift på ejendommen, som er betalt forud, skal køber betale et beløb, som svarer til dette, til sælger.

Refusionsopgørelsen kan bestå af mange forskellige poster. Dette kan eksempelvis være ejendomsskatter, vand og varme. Det er typisk købers boligadvokat, som står for at udarbejde refusionsopgørelsen. Det er dog frivilligt, om det er den ene eller anden part. Det vil fremgå af købsaftalen, hvem der er ansvarlig for opgaven.

Endeligt skal handlen afsluttes, så køber kan overtage ejendommen. Det sker ved, at den resterende del af købesummen frigives til sælger. Dette skal senest ske på overtagelsesdagen, hvor køber og sælger typisk mødes for at gennemgå ejendommen og overdrage nøglerne til boligen.

 

Skal jeg gøre brug af en boligadvokat?

Der er ingen lovmæssige bestemmelser, som dikterer, at du skal gøre brug af en boligadvokat. Det er dog en god idé, da du ellers risikerer at købe en bolig på et uoplyst grundlag. Dette kan ende med at blive en dyr fornøjelse, hvis det viser sig, at boligen ikke var, hvad den gav sig ud for at være.

En boligadvokat gennemgår de enkelte dokumenter i handlen, så du er sikker på, at der ikke er punkter, som kan gøre boligen til en dårlig investering. Er der eksempelvis tinglyste servitutter, som sætter begrænsninger for boligen og dermed gør den mindre attraktiv, får du det at vide, så du kan vurdere, om du stadig er interesseret i boligen.

Vi hos NEMADVOKAT finder en tilpasset pris til dig og dit boligkøb, finder du en billigere boligadvokat, så matcher vi prisen.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Oplev hvor nemt vi har gjort dit boligkøb
Fra DKK 1.500,-
Læs mere

inkl. moms

Læs også