ivs afskaffelse

Afskaffelse af IVS

Den 9. april 2019 besluttede regeringen at afskaffe selskabsformen iværksætterselskab (IVS). Hvis ikke man omregistrerer sit IVS inden den 15. oktober 2021, vil selskabet blive tvangsopløst. I denne artikel kan du læse mere om afskaffelse af IVS, hvordan man omregistrerer til ApS samt hvad alternativet er.

 

 

Hvorfor afskaffes IVS?

Det har siden 2014 været muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS). Dertil kunne man stifte selskabsformen for bare én krone. Meningen med det lave krav til startkapital i et IVS var, at det skulle være med til at motivere flere til at starte egen virksomhed. På den måde håbede man, at det kunne styrke iværksætteriet i Danmark.

Dog blev selskabsformen allerede kritiseret, da den blev grundlagt i 2014. Det skyldes, at kritikere var nervøse for, at selskabsformen kunne bidrage til svindel og misbrug pga. den lave startkapital.

I en undersøgelse, som Erhvervsstyrelsen lavede i 2018, viste det sig, at iværksætterselskabet har været misbrugt adskillige gange og givet bedre muligheder for at begå svindel og svig. På grund af den lave startkapital har det været nemt at stifte et iværksætterselskab, men det har dermed også været nemt at stifte gæld i selskabet. Eftersom ejerne ikke hæfter for gæld i selskabet, har de kunne opbygge gæld og derefter lade selskabet tvangsopløse – uden at skulle hæfte for gælden.

Omregistrering af IVS
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvornår skal IVS omdannes til ApS?

Af den grund valgte regeringen at afskaffe selskabsformen i 2019. Det betyder, at alle iværksætterselskaber enten skal omregistreres eller lukkes inden den 15. oktober 2021. Formår ejerne ikke at enten omregistrere eller lukke deres selskab, vil selskabet blive tvangsopløst.

Hvis man har et IVS og ønsker at omregistrere det, skal man være opmærksom på, at kravet til startkapital for et anpartsselskab (ApS) er 40.000 kr. Denne startkapital blev reduceret fra 50.000 kr. til 40.000 kr. i forbindelse med afskaffelsen af iværksætterselskabet.

Hvis du ønsker at fortsætte din forretning, skal du som sagt omregistrere dit iværksætterselskab til et anpartsselskab inden den 15. oktober 2021.

 

Omregistrering af IVS

For at kunne omregistrere dit IVS skal du overordnet gøre tre ting:

 

Beslutningsreferat

Beslutningen om, at selskabet skal omregistreres, skal vedtages på en generalforsamling. I den forbindelse skal der udarbejdes et beslutningsreferat, hvori de nødvendige selskabsændringer foretages.

Læs mere om beslutningsreferat, her.

 

Ændring af selskabets vedtægter

Når man skal omregistrere et IVS til et ApS skal selskabets vedtægter ændres, så de stemmer overens med kravene til vedtægter for et ApS. Her anbefales det IKKE at gøre brug af en online skabelon til vedtægter, da vedtægterne helst skal afspejle de faktiske forhold i den pågældende virksomhed. Derfor kan der, ved brug af en online skabelon, være relevante punkter, som man ikke får med.

Læs mere om vedtægtsændringer, her.

 

Vurderingsberetning

For at kunne stifte et ApS skal du kunne stille 40.000 kr. i selskabskapital. Som udgangspunkt kræver dette, at der udarbejdes en vurderingsberetning af en statsautoriseret revisor. På den måde bliver det bekræftet, at selskabskapitalen lever op til kravene.

OBS! På grund af nye regler er det muligt for et selskab at lave en omregistrering UDEN en vurderingsberetning. Selskabet kan i stedet vælge at vedlægge en ledelsesberetning. Dog skal den seneste reviderede årsrapport opfylde nogle krav, før dette kan lade sig gøre.

I forbindelse med ovenstående kan det være en rigtig god idé at få hjælp af en advokat, da der er mange juridiske aspekter i en omregistrering af et IVS.

Få hjælp til omregistrering af IVS, her.

 

Fordele og ulemper ved et ApS

Vælger du at omregistrere dit IVS til et ApS, er det vigtigt, at du kender både fordele og ulemper ved anpartsselskabet. Dog opvejer fordelene typisk ulemperne.

Fordelene ved et ApS er blandt andet:

  • Du hæfter begrænset, hvorfor din private formue ikke er i fare.
  • Et ApS fremstår seriøst overfor kunder og samarbejdspartnere.
  • Der kan være mere end én ejer i et ApS.
  • Du hæfter ikke solidarisk.
  • Startkapitalen er væsentlig lavere end i et aktieselskab (A/S).

Ligesom et IVS vil du opnå begrænset hæftelse i et ApS, hvilket er en klar fordel. Dog findes der også ulemper ved denne selskabsform.

Ulemperne er blandt andet:

  • Startkapitalen er på minimum 40.000 kr.
  • Der skal udarbejdes en årsrapport, som skal være offentlig tilgængelig.
  • Man skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
  • Et ApS har pligt til revision.

Selvom startkapitalen er på minimum 40.000 kr., så har du mulighed for at indskyde værdier i stedet for kontanter i selskabet. Dette kaldes for apportindskud.

Læs mere om fordelene og ulemperne ved ApS, her.

 

Hvad er forskellen på IVS og ApS?

Selvom begge selskabsformer hører ind under typen kapitalselskaber, er der flere forskelle mellem de to selskabsformer.

Den største forskel på et iværksætterselskab og et anpartsselskab er kapitalkravet. Som sagt lå kravet for et iværksætterselskab på bare én krone, mens det for ApS’er nu ligger på 40.000 kr.
Dertil er det et krav for kapitalselskaber, at de skal have en revisor ind over deres årsregnskab. Dette kan iværksætterselskabet dog undgå, såfremt det lever op til nogle bestemte krav.

Læs mere om, hvad et anpartsselskab er, her. 

 

Hvordan lukker man et IVS?

Ønsker du ikke at fortsætte din forretning, kan du vælge at lukke dit selskab på følgende måder: opløsning ved betalingserklæring eller frivillig (solvent) likvidation. Det er vigtigt at kende de forskellige måder, hvorpå man kan lukke et selskab. Det skyldes, at den ene metode kan være en bedre løsning for ét selskab, men ikke for et andet selskab.

Se hvordan NEMADVOKAT kan hjælpe med lukning af IVS, her.

 

Opløsning ved betalingserklæring

Denne løsning kan bruges, såfremt selskabet ikke har nogen gæld til kreditorer eller lignende. Ved betalingserklæring erklærer ejerne i selskabet, at al gæld er betalt, og at de ønsker selskabet opløst. Såfremt der alligevel er gæld i selskabet, som man ikke vidste noget om, vil ejerne i selskabet hæfte personligt for denne gæld.

Læs mere om opløsning ved betalingserklæring, her.

 

Frivillig (solvent) likvidation

For at kunne lukke et selskab ved frivillig likvidation, er det et krav, at selskabet er solvent. Beslutningen om at lukke selskabet på denne måde skal vedtages på en generalforsamling. Dertil skal der udvælges en likvidator, som skal varetage ledelsen og de praktiske opgaver under likvidationen. Denne proces er ofte en længere proces, hvilket man skal være forberedt på.

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp til likvidation af selskab.

Omregistrering af IVS
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvis du ønsker at oprette et IVS

Som sagt er iværksætterselskabet blevet afskaffet som selskabsform, hvorfor man ikke længere kan stifte et IVS. Det skal dog ikke slå dig ud, såfremt du ønsker at stifte et selskab. Du har nemlig flere muligheder – i form af både virksomheder og selskaber.

 

Personligt ejet virksomhed

Der findes to typer af personligt ejede virksomheder; enkeltmandsvirksomhed og personligt ejet mindre virksomhed. Fælles for dem er, at ejerne i disse virksomheder hæfter personligt for eventuel gæld i selskabet.

 

IVS vs. Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personlig virksomhed, som kun må have én ejer. Ejeren hæfter desuden personligt og ubegrænset for eventuel gæld i selskabet. Dog er der ingen kapitalkrav til enkeltmandsvirksomheden, hvorfor den er forholdsvis nem at stifte.

Læs mere om oprettelse af enkeltmandsvirksomhed, her.

 

Personligt ejet mindre virksomhed

En personligt ejet mindre virksomhed minder lidt om en enkeltmandsvirksomhed. I denne virksomhedsform hæfter ejeren også personligt, og der kan kun være én ejer i virksomheden. Dertil er der ikke mulighed for at hyre ansatte i en personligt ejet mindre virksomhed.

Læs mere om, hvad en personligt ejet mindre virksomhed er, her.

 

Kapitalselskaber

Der findes to typer af kapitalselskaber – dvs. selskaber, hvori man opnår begrænset hæftelse. Disse to typer er henholdsvis aktieselskabet (A/S) og anpartsselskabet (ApS).

 

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab er et selskab, hvor ejernes indskud i selskabet er fordelt via aktier. Der er begrænset hæftelse i et aktieselskab, hvorfor ejerne ikke risikerer at miste deres personlige formue i forbindelse med konkurs. De hæfter dermed kun med deres indskud i selskabet.

Der er et minimumskrav til startkapitalen i et aktieselskab – det ligger på 400.000 kr. Dertil kan der være flere ejere i et aktieselskab, hvilket der typisk ikke kan i en personlig virksomhed.

Læs mere om, hvad et aktieselskab er, her.

 

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er selskab, hvor ejerne hæfter begrænset for eventuel gæld i selskabet. Minimumskravet til selskabskapitalen i et ApS er 40.000 kr., hvorfor det er noget billigere at stifte et ApS frem for et A/S og stadig opnå begrænset hæftelse.

Dertil kan både fysiske personer og juridiske personer (selskaber) stifte et ApS. Der kan desuden også være flere ejere i et ApS.

Læs mere om oprettelse af ApS, her.

 

Få hjælp til din omregistrering fra NEMADVOKAT

Hos NEMADVOKAT har vi meget erfaring med omregistrering af IVS’er, hvorfor du trygt kan benytte dig af vores hjælp til din omregistrering.

Vores erfarne rådgivere guider dig gennem processen og klarer alt det praktiske for dig.

Kontakt os i dag på tlf. 70 21 41 61 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig. Det er selvfølgelig helt uforpligtende – det koster ikke noget at spørge.

Omregistrering af IVS
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

Læs også