byggetilladelse

Byggetilladelse

Du skal anmode om byggetilladelse, før du går i gang med et større byggeprojekt. Det gælder, uanset om der er tale om nybyg, ombygning eller tilbygning. I denne artikel kan du læse mere om, hvornår du skal søge om byggetilladelse, hvad en byggetilladelse koster, og hvor lang tid det tager at få en.

 

 

Hvad er en byggetilladelse?

Før du går i gang med et byggeprojekt, kan det være nødvendigt, at du indhenter en byggetilladelse hos din kommune. Der er en række forskellige krav til, hvornår du skal hente byggetilladelse. Det kan samtidig være et krav, selvom der er tale om nedrivning.

Herudover kan det også være nødvendigt at indhente en byggetilladelse, hvis der er tale om opførsel af mindre bygning. Det kan eksempelvis være et udhus, skur eller en anden form for overdækning. Hvis du ændrer i boligarealet, eller du foretager væsentlige ændringer af din bolig, skal du som udgangspunkt indhente en byggetilladelse.

Du må ikke gå i gang med dit byggeprojekt, før du har indhentet en byggetilladelse, såfremt det er krævet. Ligegyldigt, hvilket projekt du går i gang med, er det samtidig væsentligt, at du overholder de krav, der ifølge bygningsreglementet gør sig gældende.

I bygningsreglementet er der en række regler og krav til konstruktioner, isolering, brandforhold samt den maksimale bebyggelsesprocent for din grund. Bebyggelsesprocenten gælder også for skure, udhuse, garager, carporte og lignende, der ikke skal søges byggetilladelse til.

Byggetilladelsen er således en godkendelse fra kommunen, der tillader, at du udfører dit byggeri. Dette gælder uanset om der er tale om nybyg, ombygning eller en tilbygning. Du skal søge om byggetilladelse for alle nye byggerier, hvis formål er beboelse.

Formålet med byggetilladelsen er først og fremmest at sikre, at alle byggetekniske krav bliver overholdt. Herudover er det samtidig en måde, hvorpå kommunen kan sørge for, at byggeriet ikke strider mod de gældende lokalplaner.

Få rådgivning til køb af byggegrund
DKK 5.000
Læs mere her

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

 

Er det et krav, at jeg ansøger om byggetilladelse?

Mens nogle byggeprojekter kan opføres, som du har lyst til, kræver andre, at du ansøger om byggetilladelse. Derfor skelnes der mellem de byggerier, hvor det er nødvendigt, at du anmoder om byggetilladelse, og de byggerier, hvor det ikke er nødvendigt.

Det er kommunen, der står for at behandle og godkende din byggetilladelse. Hvis du planlægger at udvide boligarealet, er det et krav, at du ansøger om byggetilladelse. Det gælder også, hvis der eksempelvis er tale om en udestue, garage eller lignende.

Det samme gælder for byggerier, der ændrer på byggeriets omgivelser. Du skal derfor indhente en byggetilladelse, hvis du planlægger at tilføje en altan til din bolig. Du må altså ikke påbegynde byggeriet, før denne er godkendt.

Hvis dine byggeplaner ikke stemmer overens med lokalplanen eller tinglyste servitutter på din ejendom, skal du anmode om dispensation. Dette gør du sammen med din byggetilladelse, og det er kommunen, der behandler begge.

Du skal regne med, at det tager længere tid at behandle din anmodning om byggetilladelse, hvis den samtidig indeholder anmodning om dispensation. Behandlingstiden varierer fra kommune til kommune, hvorfor det er vanskeligt at give et estimat på, hvor lang tid det tager at indhente en byggetilladelse for dit specifikke byggeprojekt.

 

Hvordan ansøger jeg om byggetilladelse?

Når du skal ansøge om byggetilladelse, gør du det via selvbetjeningen på din kommunes hjemmeside. Her fremgår det samtidig, hvilke krav der er til din ansøgning. Eksempelvis hvilke beregninger, tegninger og øvrigt materiale, din ansøgning skal indeholde, før den kan blive behandlet.

Hvis din ansøgning om byggetilladelse er mangelfuld, vil den ikke blive godkendt. Du bør derfor sikre dig, at den indeholder alt, der er påkrævet, før du indsender den, hvis du ikke vil risikere, at du skal lave den om.

I de fleste tilfælde kræver kommunen et gebyr for at behandle din byggetilladelse, men det er ikke alle kommuner, der kræver dette. Gebyret skal ses som en kompensation for det tidsforbrug, der investeres i at behandle din ansøgning.

 

Hvilke krav er der til ansøgningen om byggetilladelse?

Du kan se på kommunens hjemmeside, hvilke tegninger, beregninger og lignende der er nødvendige, før din ansøgning kan blive behandlet. En ansøgning om byggetilladelse vil dog som udgangspunkt altid skulle indeholde en række obligatoriske oplysninger.

Obligatoriske oplysninger i anmodning om byggetilladelse:

 • Afløbsplan: Beskrivelse af nuværende og fremtidige afløbsledninger og brønde.
 • Situationsplan: Angivelse af placeringen af det planlagte byggeri.
 • Facadetegninger: Tegninger af bygningen fra alle sider.
 • Plantegning: Overordnet plan over bygningens mål og indretning.
 • Tværsnit: Oversigt over bygningens dimensioner og højder.
 • Øvrigt: Oplysninger om materialer, installationer og konstruktioner.

Når dit byggeri er færdigt, er det samtidig et krav, at der efterfølgende indsendes teknisk dokumentation. Dette kan eksempelvis være terrænregulering, varmetabsberegning samt statiske beregninger.

Ligegyldigt, om du bygger om eller bygger til, bør du altid undersøge, hvilke tegninger, beregninger og andre materialer, du skal bruge i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse hos din kommune.

 

Hvilke byggerier kræver en byggetilladelse?

Som udgangspunkt skal du søge om byggetilladelse i forbindelse med alle byggerier, der ændrer på boligarealet, samt hvis du vil opføre visse former for sekundære bygninger på dit grundareal.

Du skal blandt andet søge om byggetilladelse i følgende tilfælde:

 • Når du skal bygge et helårshus eller et sommerhus.
 • Når du skal bygge et udhus, en garage eller lignende bygning, når det samlede areal af sekundære bygninger er på mere end 50 kvadratmeter – eller hvis kravene i bygningsreglementet eller bebyggelsesprocenten ikke kan overholdes.
 • Når du skal bygge en ekstra etage, opføre en tilbygning eller bygge en kvist.
 • Når du skal bygge en udestue eller et anneks.
 • Når du skal indrette et bad eller toilet i kælderen.
 • Når du skal ændre anvendelsen af dele af din bolig til eksempelvis erhverv eller beboelse.
 • Når du skal lave en større ombygning.
 • Når du skal flytte et badeværelse, køkken, fjerne en bærende væg eller ændre på konstruktionen i en ejerlejlighed.

 

Hvilke byggerier kræver ikke en byggetilladelse?

Der findes også visse byggerier, hvor det ikke er nødvendigt at anmode om en byggetilladelse. Disse er typisk byggeprojekter, der ikke ændrer på boligarealet i et enfamilieshus.

Du skal blandt andet ikke søge om byggetilladelse i følgende tilfælde:

 • Indvendige ombygninger, der ikke ændrer på boligarealet i et fritliggende enfamiliehus.
 • Nedrivning og opførsel af garager, carporte, udhuse og andre småbygninger, der er under 50 kvadratmeter.
 • Udskiftning af døre, vinduer, udvendig facadebeklædning og tagbeklædning. Vær dog opmærksom på, at der kan være tinglyste servitutter eller bestemmelser i lokalplanen, der dikterer, hvilke materialer der må anvendes.

Uanset hvilket byggeprojekt du skal i gang med, skal du dog være opmærksom på, at det skal overholde de gældende krav i bygningsreglementet. Dette gælder, uanset om du skal indhente byggetilladelse eller ej.

Du bør altid kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal indhente en byggetilladelse i forbindelse med det planlagte byggeri.

 

Hvad er konsekvensen, hvis jeg bygger uden byggetilladelse?

Hvis du opfører eller udfører et byggeri, selvom du ikke har indhentet en byggetilladelse, får du en bøde. Du kan samtidig risikere, at du bliver tvunget til at rive bygningen igen. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis byggeriet ikke lever op til reglerne i byggeloven, lokalplanerne eller bygningsreglementet.

Du bør derfor altid sikre dig, at du har indhentet en byggetilladelse, før du opfører et byggeri, en tilbygning eller en større ombygning. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din kommune, som kan give dig svar på, om du skal indhente en byggetilladelse eller ej.

 

Hvad koster det at få en byggetilladelse?

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om de opkræver et gebyr for at behandle din ansøgning omkring byggetilladelse. Vælger kommunen at opkræve et gebyr, skal denne udregnes på baggrund af tidsforbruget på sagsbehandlingen.

Kommunen fastsætter selv sin timepris, hvorfor det er vanskeligt at give en generel pris på, hvad det koster at indhente en byggetilladelse. Hos visse kommuner koster det ikke noget at indhente en byggetilladelse.

Du kan typisk finde oplysninger omkring, hvad det koster at indhente en byggetilladelse på din kommunes hjemmeside. Herudover kan du se en oversigt over prisen på byggetilladelser hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, som du finder her.

Udover selve prisen for at indhente byggetilladelsen, skal du typisk medregne udgifter til arkitekt, ingeniør, geotekniker, landmåler og andre fagpersoner, du involverer i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen.

 

Hvor lang tid tager det at indhente en byggetilladelse?

Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at indhente en byggetilladelse, afhængigt af hvor i landet dit byggeprojekt skal udføres. Hos nogle kommuner bliver ansøgning behandlet i løbet af et par dage, mens det kan tage flere måneder i andre kommuner, når du skal have godkendt din byggetilladelse.

De fleste kommuner har opgivet en estimeret behandlingstid, som fremgår af deres hjemmeside. Hvis din ansøgning samtidig indeholder anmodning om dispensation, skal du desuden forvente, at det tager længere tid at behandle den.

 

Hvor kan jeg klage, hvis jeg ikke får byggetilladelse?

Får du afslag på din ansøgning om byggetilladelse, har du mulighed for at klage over den, hvis du ikke finder afslaget berettiget. Du skal klage til Statsforvaltningen i din region. Dette skal senest gøres 4 uger efter, at du har fået afslag på din byggetilladelse.

Vær opmærksom på, at der udelukkende behandles klager, som handler om det, der kaldes for retlige spørgsmål – eksempelvis om kommunen har misforstået de regler, der fremgår af bygningsreglementet.

 

Skal du købe byggegrund?

Som din boligadvokat til køb af byggegrund sikrer vi dig en tryg og sikker handel. Vi undersøger blandt andet, om der er begrænsninger for dine byggeplaner i form af f.eks. lokalplaner, servitutter og rettigheder. Derudover gennemgår vi købsaftalen for dig, så du kan være sikker på, at ikke skriver under på en dårlig handel.

Står du overfor at skulle købe grund med hus til nedrivning?

Så kan vi også være behjælpelige med dette. Prisen for rådgivning hertil er den samme som til køb af byggegrund. Vi er med dig gennem hele forløbet og sørger for, at du får en nem, tryg og sikker handel.

 

Vi kan hjælpe dig med din entreprisekontrakt

I forbindelse med dit byggeprojekt, er det en rigtig god idé at indgå en entreprisekontrakt med entreprenøren. En entreprisekontrakt vil udpensle både dine og entreprenørens rettigheder og pligter i forbindelse med byggeprojektet, og det er vigtigt, at du kender til disse rettigheder og pligter.

Vores erfarne rådgivere kan hjælpe dig med at sikre din entreprisekontrakt. Vi gennemgår kontrakten og rådgiver dig om indholdet. Derudover forhandler vi med entreprenøren, så du får de bedst mulige vilkår.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din entreprisekontrakt, her.

Få rådgivning til køb af byggegrund
DKK 5.000
Læs mere her

inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Kilde:
Bpst.dk
Læs også