husforsikring

Husforsikring

En husforsikring dækker skader, som opstår efter eksempelvis en brand eller storm. Alle huse, som er belånt, skal være dækket af en brandforsikring, mens andre dækninger er frivillige. Det er vigtigt, at du læser forsikringsbetingelserne grundigt, før du skriver under, så du ved, hvilke forhold der dækkes af husforsikringen. Bliv klogere på husforsikringen her.

 

 

Hvilke skader og uheld dækker husforsikringen?

Det varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvilke skader der dækkes af husforsikringen. Det samme gør sig gældende for prisen på husforsikringen. Typisk dækker husforsikringen akutte skader, som opstår grundet udefrakommende hændelser.

Husforsikringen dækker skader på det, der kaldes for sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer. Det betyder med andre ord, at indbo ikke dækkes af denne forsikring, ligesom værktøj, maskiner og lignende heller ikke er dækket.

Det er typisk skader, som opstår i forbindelse med brand, storm, frost, sne eller akutte vandskader. Fælles for skaderne er, at de skal opstå pludseligt og uden varsel. Du får således ingen dækning, hvis skaden skyldes, at du ikke har vedligeholdt boligen.

En husforsikring kan desuden have mange forskellige betegnelser, afhængigt af hvilket forsikringsselskab du har – eksempelvis kan den gå under betegnelserne villaforsikring, parcelhusforsikring og ejendomsforsikring.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.000,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Brandforsikringen er ofte obligatorisk

Brandforsikringen er i de fleste tilfælde obligatorisk, når du ejer en bolig. Du skal eksempelvis tegne en brandforsikring, hvis du låner penge i banken eller et realkreditinstitut, når du skal købe bolig.

Det skyldes, at du stiller værdien af din ejendom i sikkerhed, når du låner penge. Den sikkerhed må ikke risikere at forsvinde, hvis der opstår brand, og derfor skal du tegne en brandforsikring, når du finansierer din bolig gennem et lån.

Du kan derfor i de fleste tilfælde nøjes med at have en brandforsikring, men de fleste tegner en husforsikring, som også dækker vejrmæssige skader, skader efter tyveri samt hærværk og lignende skader, der opstår pludseligt.

Herudover kan du tegne forskellige tillægsdækninger, som eksempelvis dækker over råd og svamp, insektangreb og en lang række andre forhold, som kan forvolde skade på boligen. Hvad der helt konkret indgår i husforsikringen, afhænger af det enkelte forsikringsselskab.

Læs mere om boliglån, her.

 

Ansvars- og retshjælpsforsikring

Langt de fleste husforsikringer indeholder også en ansvars- og retshjælpsdækning. Ansvarsdækningen betyder, at forsikringsselskabet udbetaler erstatning, såfremt du som husejer kommer til at ødelægge deres ting eller er ansvarlig for, at de kommer til skade.

Det kan eksempelvis være, hvis en forbipasserende bliver ramt af en tagsten fra din ejendom. Ansvarsforsikringen dækker typisk også, selvom årsagen skyldes, at du har være uforsigtig, glemsom eller har forsømt dine pligter.

Retshjælpsdækningen dækker eventuelle omkostninger til eksempelvis advokatbistand. Det kan være relevant, hvis der indledes en retssag omkring afgørelsen af en sag, der vedrører en hushandel, problemer med arbejde udført af håndværkere eller lignende.

 

Hvilke dele af bygningen dækker husforsikringen?

Under normale omstændigheder dækker husforsikringen alle husets bygningsdele samt udestue, garage, carport og udhus. Alle de ting, som hænger fast på boligen, er dækket af husforsikringen, hvorfor brændeovne, indbyggede skabe, hårde hvidevarer derfor også er omfattet af husforsikringen.

Du kan se i din forsikringspolice, hvilke bygninger der er forsikret. Får du eksempelvis opført en ny carport, er det dig selv, der skal anmelde det til forsikringen, så den kan blive omfattet af den eksisterende husforsikring, da dette ikke sker automatisk.

 

Hvilke tillægsforsikringer kan jeg tegne?

Hos de fleste forsikringsselskaber kan du udover grunddækningen også tegne forskellige tillæg til din husforsikring. Tillæg kan eksempelvis dække over skimmelsvamp og råd, insektangreb og lignende risikable forhold.

Du kan blandt andet tegne følgende tillægsforsikringer:

 • Skjulte rør og kabler: Denne dækker alle skjulte rør og kabler i huset.
 • Insektdækning: Denne dækker, hvis husets trækonstruktioner bliver angrebet af insekter.
 • Svampe: Denne dækker alle skader, der forårsages af hussvampe.
 • Udvidet svampe- og råddækning: Denne dækker, hvis der opstår råd i husets trækonstruktioner.
 • Stikledningsdækning: Denne dækker brud på rør og kabler.
 • Glas- og kummedækning: Denne dækker eksempelvis ruder, håndvaske og toiletkummer.

 

Hvad koster en husforsikring?

Prisen for en husforsikring varierer, afhængigt af hvad den skal dække, samt hvilket forsikringsselskab du vælger. Prisen på en husforsikring kan således spænde fra et par tusinde kroner til mange tusinde kroner hvert år.

Prisen på en husforsikring påvirkes blandt andet af:

 • Hvor stort huset samt de øvrige bygninger på grunden er.
 • Hvilken stand bygningerne er i.
 • Hvor gamle bygningerne er.
 • Hvor du er bosiddende.
 • Om du vælger en høj selvrisiko eller ingen selvrisiko.

Herudover er der en række andre forhold, som har indflydelse på prisen. Hvis du ønsker at forsikre et hus med stråtag, vil det være dyrere, fordi der er en større risiko for brand end et hus, der eksempelvis har tegltag.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du vil være sikker på, at du opnår den bedste pris og dækning, når du tegner husforsikring, er der mange forhold, du skal være opmærksom på. Først og fremmest skal du altid sætte dig grundigt ind i alle betingelser og forhold, før du skriver under.

De forskellige forsikringsselskaber har betingelser, som varierer fra hinanden. Det er derfor vigtigt, at du læser hele forsikringspolicen og de gældende vilkår igennem, før du beslutter dig for ét bestemt forsikringsselskab frem for et andet.

Som udgangspunkt er det dog vanskeligt at give konkrete råd til, hvilken husforsikring du bør vælge. Dit valg bør afhænge af den pågældende ejendom, du ønsker at forsikre, samt hvor risikovillig du er i forhold til dækningen.

Hvis du vil være på den sikre side, kan det betale sig at vælge en husforsikring med omfattende dækning, så du er sikker på, at du ikke selv skal betale for de skader, der kan opstå, når du ejer en ejendom.

Det betyder imidlertid, at forsikringen bliver dyrere, fordi den dækker mere. Du skal derfor gøre op med dig selv, hvor meget du er villig til at betale for din forsikring. Hvis du er villig til at løbe en risiko, kan du tegne en billigere og mindre omfattende husforsikring.

 

Hvilke skader er ikke omfattet af husforsikringen?

Det er vigtigt, at du er klar over, hvilke ting der ikke dækkes af husforsikringen. Som udgangspunkt dækker husforsikringen udelukkende de ting, der er fastmonteret eller hører til boligen. Herunder fremgår et overblik over nogle af de ting, der ikke dækkes af husforsikringen.

Husforsikringen dækker som udgangspunkt ikke:

 • Ting, der anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig drift.
 • Skader, der skyldes manglende vedligeholdelse.
 • Skader, der skyldes fejlkonstruktioner.
 • Sætningsskader, der er opstået over mange år.
 • Skader, der skyldes trafikmæssige rystelser.
 • Ting, der ikke er fastmonteret.

Ovenstående liste er udelukkende et eksempel, da det enkelte forsikringsselskab kan have en række undtagelser. Er det tilfældet, vil disse fremgå under forsikringspolicen eller betingelserne.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.000,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også