omsætning

Omsætning

Omsætning er et begreb, der dækker over det samlede beløb, der er solgt for indenfor en specifik periode. Omsætningen udgøres både af faktureringer og kontant salg, men siger ikke nødvendigvis noget om, hvordan virksomheden klarer sig rent økonomisk. I denne artikel kan du læse mere om, hvad omsætning er, samt hvornår en virksomhed har en sund omsætning.

 

 

Hvad er omsætning?

Omsætningen er et begreb for en virksomheds fælles indtægter indenfor en specifik periode. Indtægterne omfatter både kontantsalg samt de indtægter, der kommer, når virksomheden sælger varer eller serviceydelser.

Når en virksomhed sælger varer eller serviceydelser, udgøres omsætningen blandt andet af det samlede beløb, der sælges for. Indtægter fra investeringer indgår ligeledes i omsætningen. Omsætningen fortæller derfor noget om alle virksomhedens indtægter.

En virksomhed kan sagtens have en høj omsætning, uden der er overskud i forretningen. Omsætningen er udelukkende et udtryk for de beløb, der kommer ind på firmakontoen, og siger derfor ingenting om virksomhedens omkostninger – og dermed heller ikke overskuddet.

Af samme årsag kan omsætningen ikke stå alene, hvis du ønsker et retvisende billede af, hvordan det går med økonomien i din virksomhed. Her er det nødvendigt at kigge på både indtægter og udgifter – altså, omsætning og omkostninger.

Når du trækker omkostningerne fra omsætningen, har du overskuddet. Det er vigtigt, at omkostningerne er så lave som muligt i forhold til omsætningen, hvis virksomheden skal have en sund økonomi.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvad er forskellen på omsætning og overskud?

Som nævnt, er omsætning og overskud ikke to ens begreber, men alligevel forveksles de ofte med hinanden. Forskellen er, at omsætningen ikke er et udtryk for fortjeneste, da kostpris og øvrige omkostninger endnu ikke er fratrukket dette beløb.

Hvis du eksempelvis sælger varer for 50.000 kr. på én måned, så er det udelukkende et udtryk for din omsætning for den pågældende måned. For at sælge varen, har du brugt ressourcer til indkøb, lønninger og lignende udgifter.

Det betyder altså, at det har kostet dig noget at sælge for 50.000 kr. på én måned. Hvis du vil have overskuddet, skal du således trække omkostningerne fra omsætningen, hvorefter du får det overskud, som salget har genereret.

Det gælder naturligvis om at skabe et så højt overskud som muligt, når du driver forretning. Det kan blandt andet opnås ved at reducere kostprisen og de øvrige omkostninger eller ved at hæve prisen på varen, så overskudsgraden øges.

 

Indtægtskriterier i forbindelse med bogføring

Når din virksomheds omsætning skal bogføres, er der forskellige indtægtskriterier, du kan gøre brug af. Dit valg afhænger af, hvilken virksomhed du driver, men det er et krav, at du oplyser det valgte indtægtskriterium, når du beskriver anvendt regnskabspraksis i årsrapporten, såfremt du driver et kapitalselskab.

De tre indtægtskriterier:

  • Faktureringskriteriet: Her bogføres salget som én samlet indtægt, og dette faktureres derfor til den pågældende dato, hvor salget finder sted. Det er denne metode, der oftest bliver anvendt.
  • Produktionskriteriet: Her bogføres salget i takt med, at produktionen gennemføres. Indtægten bliver derfor bogført løbende.
  • Betalingsprincippet: Her bogføres salget til den dag, hvor virksomheden modtager betaling for varen eller ydelsen. Det er den samme dato, som vil fremgå på kontoudtoget fra banken.

Selvom mange virksomheder anvender faktureringskriteriet, står det den enkelte virksomhed frit for at vælge et andet indtægtskriterium, såfremt det giver bedre mening. Det er dog vigtigt, at der informeres om valget i årsrapporten, ligegyldigt hvilken praksis der vælges.

 

Hvad anvendes omsætningen til i årsregnskabet?

Der skal udarbejdes et årsregnskab hvert år. Her vil din omsætning fremgå uden moms, hvorfor den går under betegnelsen nettoomsætning. Det er vigtigt, at alle omsætningstal regnes ind i årsregnskabet i de perioder, hvor de hører til. Hvis de ikke fremgår korrekt, giver det et misvisende billede af din virksomheds økonomi.

Det er desuden værd at være opmærksom på, at det kun er nogle virksomheder, der er forpligtet til at offentliggøre deres omsætningstal for offentligheden. Virksomheder kan inddeles i regnskabsklasse A, B, C og D på baggrund af deres størrelse og omsætning.

De virksomheder, der hører under regnskabsklasse B og C kan selv vælge, om de ønsker at offentliggøre deres bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten er en betegnelse for den difference, der er mellem virksomhedens omsætning uden moms og de direkte omkostninger, der har været i forbindelse med at opnå omsætningen.

Læs mere om årsregnskab, her.

 

Hvilken indflydelse har omsætningen?

En virksomheds omsætning fortæller intet omkring virksomhedens omkostninger. Den belyser udelukkende de indtægter, virksomheden har, og derfor giver den i praksis ingen indikation om, hvorvidt det går godt eller skidt for virksomhedens økonomi.

En høj omsætning er dog i de fleste tilfælde ensbetydende med, at virksomheden har potentiale, da det indikerer, at der er efterspørgsel på de produkter eller serviceydelser, som virksomheden tilbyder.

Der kan være mange grunde til, at en virksomhed har en høj omsætning og et lavt overskud. De fleste nystartede virksomheder vil have høje udgifter til produktion og markedsføring, hvilket betyder, at de kan have et lavt overskud, selvom virksomheden sælger mange produkter eller serviceydelser.

I takt med at produktionen øges, og virksomheden etableres, vil omkostningerne ofte falde. Det betyder, at virksomheden på sigt vil generere et større overskud, når de sælger én vare eller serviceydelse. Hvis ikke det er tilfældet, kan virksomheden undersøge, hvordan overskuddet kan øges – eksempelvis ved at reducere produktionsomkostningerne.

 

Hvad er forskellen på nettoomsætning og omsætning?

Nettoomsætningen er et begreb, som dækker over det samlede salg i dit regnskabsår, når der er fratrukket moms, skat og øvrige afgifter. Nettoomsætningen er altså de penge, som er kommet ind i virksomheden, når der er betalt moms, skat og lignende.

Forskellen på omsætning og nettoomsætning er, at omsætningen er inklusiv skat, moms og afgifter – altså det, der er taget fra i nettoomsætningen. Af samme årsag kan tallet for omsætning give en misvisende indikation af virksomhedens økonomi, da en del af omsætningen skal betales videre til det offentlige.

Når du beregner nettoomsætningen, skal du tage din samlede omsætning og trække moms, skat og afgifter fra beløbet. Det giver dig din nettoomsætning, som siger noget om, hvor meget du reelt har omsat for.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også