regler for holdingselskab

Hvilke regler er der for holdingselskab?

Ønsker du at stifte et holdingselskab, er det vigtigt, at du er bekendt med de regler, der gælder for et holdingselskab. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke regler du skal være opmærksom på, såfremt du ønsker at stifte et holdingselskab.

 

 

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab kan ikke siges at være en egentlig selskabsform. Det skyldes, at formålet for selskabet som udgangspunkt er at eje aktier eller anparter i et andet selskab. Med andre ord er et holdingselskab en betegnelse for et selskab, som ejer (helt eller delvist) et eller flere driftsselskaber.

Et holdingselskab kan enten være et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Det specielle ved holdingselskaber er, at selskabet ikke har nogen forretningsmæssig drift. Det er i stedet det driftsselskab, som holdingselskabet ejer, som står for den daglige drift. Holdingselskabet kaldes også for moderselskabet, og driftsselskabet kaldes for datterselskabet.

Såfremt der i selskabets vedtægter står, at formålet med selskabet er “at eje anparter eller aktier i andre kapitalselskaber”, vil der være tale om et holdingselskab. Da et holdingselskab ikke har nogen aktivitet og ingen drift, skal selskabet som hovedregel ikke momsregistreres.

Det er kun kapitalselskaber, som kan fungere som et holdingselskab. Du kan derfor ikke lade en enkeltmandsvirksomhed (EVS) (en personlig virksomhed) fungere som et holdingselskab.

Læs mere om de forskellige selskabsformer, her.

Beskyt din formue Opret holdingselskab her
Fra DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Fordele og ulemper ved et holdingselskab

Der findes både fordele og ulemper ved et holdingselskab. Det er vigtigt, at du kender både fordelene og ulemperne, så du kan tage det med i dine overvejelser, såfremt du overvejer at oprette et holdingselskab. Nedenfor får du et overblik over de forskellige fordele og ulemper ved holdingstrukturen samt hvilke regler, der gælder for holdingselskaber.

 

Fordele

Som sagt findes der flere fordele ved at oprette et holdingselskab. Dette gælder både i forhold til skat og forretningsstruktur.

 

Skattefrit udbytte regler

En af de helt store fordele ved et holdingselskab er, at du skattefrit kan overføre overskuddet fra driftsselskabet til holdingselskabet. Der findes dog en regel om, at der skal betales en selskabsskat på 22 %. Med andre ord kan du udlodde udbyttet fra driftsselskabet til holdingselskabet uden at betale udbytteskat.

Dog er kravet, at holdingselskabet skal eje minimum 10 % af ejerandelene i driftsselskabet, førend dette kan lade sig gøre. På den måde kan man sætte udbyttet fra driftsselskabet direkte ind på holdingselskabets opsparing.

Vælger man at udlodde udbyttet fra driftsselskabet til holdingselskabet, vil det i tilfælde af tab i driftsselskabet ikke påvirke det opsparede beløb i holdingselskabet. Herefter kan man vælge, om man vil bruge de overførte penge til at spare op eller investere i andre aktiviteter, som f.eks. ejendomme eller aktier.

Læs mere om, hvilke skatteregler der gælder i et holdingselskab, her.

 

Skattefrit frasalg

En anden fordel ved holdingselskabet er, at et holdingselskab, der vil sælge sine aktier eller anparter, kan sælge disse uden at blive beskattet af avancen. Dog er det et krav, at holdingselskabet har ejet disse aktier eller anparter i minimum tre år.

Hvis ikke man har et holdingselskab, er det ejeren af selskabet selv, der sælger aktierne eller anparterne. Vedkommende vil dermed blive beskattet af hele avancen. Et holdingselskab kan derimod sælge sine anparter eller aktier skattefrit og dermed opspare pengene i selskabet.

Læs om beskatning ved salg af virksomhed, her. 

 

Rullende kapital

Hvis man stifter holdingselskabet samtidig med driftsselskabet, kan man ”rulle kapitalen” og dermed spare kapitalindskuddet til det ene selskab.

At ”rulle kapitalen” foregår ved, at man f.eks. stifter et anpartsselskab (ApS) som holdingselskab og dermed indskyder 40.000 kr. i startkapital, hvorefter man bruger de samme 40.000 kr. til at stifte driftsselskabet som et anpartsselskab.

Kapitalen flyttes dermed over i driftsselskabet og holdingselskabet består så af anparterne i driftsselskabet. Holdingselskabet besidder altså alle ejerandelene i driftsselskabet.

 

Ejerforhold

Holdingstrukturen giver mulighed for, at ejerne kan få udbetalt udbytte fra driftsselskabet til deres holdingselskaber skattefrit. Hvis hver ejer har hver deres holdingselskab, men sammen ejer et driftsselskab, kan ejerne hver for sig bestemme, hvor meget de vil lade stå i selskabet, og hvor meget de vil tage ud til dem selv.

Såfremt ejerne har aftalt det, kan de eksempelvis eje 50 % af driftsselskabet hver. I den forbindelse er det en god idé at få udarbejdet en ejeraftale, så der ikke er nogen tvivl om, hvor meget ejerne hver især ejer.

Læs mere om ejeraftalen her.

Ønsker en ejer at udlodde udbyttet fra driftsselskabet til holdingselskabet og herefter til sig selv, skal vedkommende betale udbytteskat. Dog er denne skattesats langt lavere end ved almindelig indkomst. For udbytte op til 56.500 kr. skal der betales en udbytteskat på 27 %, og 42 % for det beløb, der overstiger de 56.500 kr. (2021 sats).

 

Ulemper

Selvom der findes mange fordele ved et holdingselskab, er det vigtigt, at man også er bekendt med ulemperne, inden man ”bare” opretter et holdingselskab.

 

Stiftelsesomkostninger

For at kunne oprette en holdingstruktur, skal der minimum oprettes to selskaber. Derfor skal der også betales stiftelsesomkostninger for to (eller flere) selskaber. Dette indebærer eksempelvis gebyr til Erhvervsstyrelsen.

 

Årsregnskaber

En anden ulempe ved et holdingselskab er, at der skal udarbejdes et årsregnskab for hvert selskab i holdingstrukturen. Derfor skal der minimum udarbejdes to årsregnskaber.

Læs mere om årsregnskab, her.

Beskyt din formue Opret holdingselskab her
Fra DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvordan opretter man et holdingselskab?

Som udgangspunkt findes der tre måder, hvorpå man kan stifte et holdingselskab.

  1. Den billigste og nemmeste måde at oprette et holdingselskab på er at oprette holdingselskabet samtidig med driftsselskabet. På den måde kan man ”rulle kapitalen”, som forklaret ovenfor.
  2. Den anden metode er, at ejerne i driftsselskabet stifter holdingselskabet gennem anvendelse af deres anparter eller aktier i driftsselskabet. Anparterne/aktierne fungerer dermed som apportindskud i det nystiftede holdingselskab. Hvis denne omstrukturering skal ske skattefrit, må det nye holdingselskab ikke sælge anparterne/aktierne i driftsselskabet inden for de første tre år efter etableringen af holdingstrukturen.
  3. Den sidste mulighed er, at driftsselskabet overdrager selskabet som apportindskud til et datterselskab. Samtidig omdannes det oprindelige driftsselskab til et holdingselskab.

 

Hvad koster det at oprette et holdingselskab?

Det er meget forskelligt, hvad et holdingselskab koster at oprette. Det kommer nemlig an på, om man f.eks. vil have hjælp til oprettelsen af en advokat, og hvor mange selskaber, der skal indgå i holdingstrukturen.

Da et holdingselskab enten kan være et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), vil man som minimum skulle betale 40.000 kr. for stiftelsen af et ApS. Stifter man et aktieselskab, skal man betale 400.000 kr. Dog kan man som sagt ”rulle” kapitalen, hvis man stifter holdingselskabet samtidig med driftsselskabet.

Dertil skal der betales et obligatorisk gebyr til Erhvervsstyrelsen for at stifte et selskab. Gebyret er på 670 kr.

Ønsker man hjælp af en advokat, skal med medregne salær til vedkommende. Her er det også meget forskelligt, hvor meget du skal give for advokathjælp.

Der findes derfor ikke et endegyldigt svar på, hvad det koster at oprette et holdingselskab. Netop af denne grund, kan det være fornuftigt at undersøge dine muligheder, inden du går i gang med stiftelsen af selskabet.

 

Hvilke dokumentkrav er der til et holdingselskab?

Når man skal stifte et holdingselskab, er der udover de gældende regler ovenfor også krav til, hvilke dokumenter der skal udarbejdes. Disse dokumenter er blandt andet:

  • Stiftelsesdokument – Bruges til at bekræfte dannelsen af selskabet.
  • Vedtægter – Selskabets regelsæt.
  • Ejerbog – Dokument der dokumenterer, hvem de tidligere og nuværende ejere er.

Dertil skal selskabets kapitalen godkendes og derefter skal selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen.

 

Få hjælp af en advokat

Har du besluttet dig for at stifte et holdingselskab, er det en god idé at få hjælp til dette af en advokat.

Som det kan ses ovenfor, gælder der mange regler ved et holdingselskab. Det kan derfor ofte virke uoverskueligt at komme i gang med stiftelsen af et holdingselskab.

Hos NEMADVOKAT sidder vores rådgivere klar til at hjælpe dig med stiftelsen af dit holdingselskab. Vi sørger for, at alle dokumenter er på plads, så du er sikret en optimal start med dit selskab.

Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 og få en uforpligtende samtale med en af vores rådgivere.

Beskyt din formue Opret holdingselskab her
Fra DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Kilde:
Virk.dk
Læs også