Artikel af NEMADVOKAT

Hvad er AB 92?

Du får her en kort og simpel forklaring på, hvad AB 92 er for noget.
AB 92 er betegnelsen for ”almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”.

Det er et standarddokument, der typisk bruges ved aftaler om entrepriser dvs. aftaler om bygge- og anlægsarbejde.

 

Introduktion til AB 92

Som hovedregel i dansk lov har modtageren af en ydelse (realkreditor) krav på fuld erstatning for eventuelle tab fra leverandørens (realdebitors) mangelfulde ydelse.

Begrebsafklaring: Bygherren betaler for opførelsen af byggeriet, hvorimod entreprenøren, er personen/firmaet, der udfører arbejdet (dvs. entreprisen).

Entreprenøren og bygherren kan indgå en aftale om, at regelsættet AB 92 skal være gældende for entreprisen. Dermed vælger de med AB 92 at fravige fra hovedreglen.

Det medfører, at der indsættes en øvre grænse på et muligt erstatningskrav. Sagt med andre ord; bygherrens ret til erstatning for følgeskader begrænses.

Mangler du hjælp til entreprisekontrakt?
Vi vurderer din sag gratis
Læs mere

 

Vigtige elementer under AB 92

AB 92 regulerer forholdet mellem bygherrer og entreprenør. Regelsættet har fokus på problemstillinger og konflikter, der ofte ses i forbindelse med at aftale entrepriser.

Det kunne eksempelvis være i forhold til mangler ved byggeriet og betaling, og i hvor stor grad der skal stilles økonomisk sikkerhed over for den anden part.

Skulle der opstå problemer med byggeriet undervejs, kan der altid henvises til det aftalte regelsæt, hvoraf de forskellige bestemmelser fremgår sort på hvidt.

Dokumenterne opstiller altså krav, og samtidig giver en sikkerhedsstillelse og forsikring. AB92 kan benyttes ved alle typer og størrelser af byggeri, ombygninger, tilbygninger mm.

 

Forskellen på AB 92 og ABT 93

Grundlæggende beskrevet dækker AB 92 over situationer med fagentreprise, storentreprise eller hovedentreprise, hvorimod ABT 93 dækker over totalentreprise.

Ved fag-, stor og hovedentreprise står bygherren selv for projekteringen af byggeriet – dog ofte med assistance fra f.eks. en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør.

Ved totalentreprise er det derimod entreprenøren, der står for både byggeriet og projekteringen heraf (projektering er kort sagt planlægningen af byggeriet).

 

Frivilligt regelsæt

AB 92 og ABT 93 fungerer som såkaldte ”agreed documents”. Det betyder, at brugen af regelsættene skal aftales specifikt i hver enkelt sag, før de er gældende.

Standardbetingelserne er altså ikke en decideret lov, men skal vedtages i aftaleforholdet for at få retsvirkning. Regelsættene tilføjes tit til entreprisekontrakten.

Uden nogen standarddokumenter, har bygherren krav på fuld erstatning for alle skader, der skyldes entreprenørens mangelfuldende ydelse (med visse begrænsninger).

Mangler du hjælp til entreprisekontrakt?
Vi vurderer din sag gratis
Læs mere

 

Juridisk rådgivning

Står du over for at skulle bygge hus eller lignende? Så kan du have stor glæde af at konsultere en advokat, inden du påbegynder projektet.

NEMADVOKAT tilbyder derfor en gratis samtale, inden du tager stilling til, om vi skal assistere dig videre i dit byggeprojekt.

Vi giver i langt de fleste tilfælde en fast pris på opgaven, inden vi indgår en aftale. Du slipper derfor for ubehagelige overraskelser, og vi er som altid med dig hele vejen.

Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61, eller bliv ringet op ved at udfylde formularen i dette link. Så hjælper vi dig videre med dit byggeprojekt i dag.

Derudover kan vi være behjælpelige med alle former for bolighandler, hvorfor du trygt kan benytte os som din advokat til boligkøb. Med vores køberrådgivning får du en komplet pakke, hvor din personlige rådgiver klarer alt det praktiske for dig samtidig med, at vedkommende rådgiver dig om din bolighandel.

Læs også