trække penge ud af holdingselskab

Hvordan trækker man penge ud af et holdingselskab?

Når man har en holdingstruktur, skal man være opmærksom på de gældende skatteregler herom. Dette gælder især reglerne omkring udbytte og løn. I denne artikel kan du læse mere om det at trække penge ud af dit holdingselskab.

 

 

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke en decideret selskabsform, men derimod betegnelsen for et selskab, som kun ejer aktier eller anparter i andre selskaber. Disse andre selskaber kaldes for driftsselskaber og står for den daglige drift.

Holdingselskabet står dermed ikke for den daglige drift og vil derfor heller ikke have nogen omsætning. Det betyder, at et holdingselskab heller ikke skal momsregistreres.

Et holdingselskab hører ind under kapitalselskaber, da det enten kan være et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Personligt ejede virksomheder, som f.eks. enkeltmandsvirksomheder (EVS) eller personligt ejet mindre virksomheder (PMV) kan ikke fungere som holdingselskaber – dvs. eje andre selskaber. Dertil kan personligt ejede virksomheder heller ikke ejes af et holdingselskab.

Læs mere om oprettelse af anpartsselskab, her.

 

Hvordan kan jeg modtage penge fra mit selskab?

Når man ejer et kapitalselskab, vil ejerens personlige økonomi være adskilt fra selskabets økonomi. Man har dermed begrænset hæftelse. Det vil sige, at såfremt der opstår gæld i selskabet, vil ejeren kun hæfte med det, de har indskudt i selskabet (kapitalindskud). De vil dermed ikke risikere deres personlige formue.

Dette er i modsætning til personligt ejede virksomheder, hvor ejerens personlige økonomi er den samme som virksomhedens økonomi. Ejer man en personligt ejet virksomhed, hæfter man altså personligt for eventuel gæld i virksomheden.

Dog betyder denne adskillelse af ejerens personlige økonomi og kapitalselskabets økonomi, at du som ejer ikke bare kan trække penge ud til fra selskabets konto til din private konto. Der findes to måder, hvorpå du som ejer kan trække penge ud af dit holdingselskab; enten som udbytte eller løn.

Beskyt din formue Opret holdingselskab her
Fra DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Holdingselskab udbytte

En af de helt store fordele ved et holdingselskab er, at du skattefrit kan overføre udbyttet fra dit driftsselskab til dit holdingselskab. Dog kun såfremt holdingselskabet ejer minimum 10 % af ejerandelene i driftsselskabet.

Dertil skal der betales en obligatorisk selskabsskat på 22 % af overskuddet, førend man kan overføre resten af udbyttet til holdingselskabet.

Dette kan være en god løsning, såfremt du ønsker at opbevare og beskytte dit overskud fra driftsselskabet. Det skyldes, at såfremt dit driftsselskab går konkurs eller havner i andre økonomiske problemer, vil det overførte overskud være beskyttet i holdingselskabet.

Læs mere om, hvad udbytte er, her.

 

Udbytte udloddes fra driftsselskabet til holdingselskabet

Normalt skal man betale en udbytteskat på 27 % af de første 56.600 kr. og 42 % på udbytte derover, såfremt man vil trække udbytte direkte ud af sit driftsselskab – dvs. uden at have et holdingselskab. Læs mere om reglerne for udbytteskat, her.

Som sagt kan man overføre udbyttet skattefrit fra driftsselskabet til holdingselskabet, hvis man har en holdingstruktur. Dermed slipper man for at betale udbytteskat.

Det er kun, hvis du vil trække penge ud af dit holdingselskab – dvs. udbetale udbytte – direkte til dig selv, at du skal betale udbytteskat.

 

Udbyttet udloddes fra holdingselskabet til ejerne

Hvis du ønsker at udbetale det udbytte, som dit holdingselskab har modtaget fra et andet selskab til dig selv, skal du betale udbytteskat af dette. Hertil gælder de gældende procenter for udbytteskat, som kan ses ovenfor.

Du skal altså betale udbytteskat på 27 % af de første 56.000 kr. og 42 % på udbytte derover, hvis du ønsker at udbetale udbytte direkte til dig selv. Det skyldes, at din økonomi er adskilt fra holdingselskabets økonomi, hvorfor udbyttet altså bliver beskattet, som var det aktieindkomst.

Aktieindkomst er den indkomst, du har opnået som et afkast ved aktier enten ved kapitalgevinst ved salg af værdipapiret eller ved udbetaling af aktieudbytte, som er tilfældet her.

 

Løn fra holdingselskab

Hvis du er ansat i driftsselskabet som direktør, vil driftsselskabet udbetale almindelig skattepligtig løn til dig.

Samtidig er du også direktør i holdingselskabet, men her kan du vælge, om du ønsker, at holdingselskabet udbetaler løn til dig. Hvis du skal trække løn ud af holdingselskabet til dig selv hver måned, så gælder de samme regler som ved almindelig ansættelse. Du skal derfor være opmærksom på, at du bliver personbeskattet af det beløb, du trækker ud til dig selv som løn.

Som udgangspunkt vil de fleste holdingselskaber ikke have nogen ansatte, da formålet med selskabet kun er at eje aktier eller anparter i et andet selskab.

Dog kan det i nogle tilfælde være fornuftigt at blive rigtig ansat i holdingselskabet. Dette gælder eksempelvis, hvis man vil sælge sin virksomhed og ikke umiddelbart skal ud og arbejde et andet sted. Hvis man er rigtig ansat i holdingselskabet, kan man modtage løn for at administrere eller tage sig af de investeringer, som holdingselskabet foretager.

 

Husk kontrakterne

Uanset om du er ansat som direktør eller medarbejder i et selskab, er det vigtigt, at der udarbejdes enten en direktørkontrakt eller en ansættelseskontrakt. På den måde er er der styr på dokumentationen.

Læs mere om direktørkontrakten her.

 

Beskyt din formue Opret holdingselskab her
Fra DKK 1.295
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

Kilde:
Retsinformation.dk
Læs også