PMV - Personligt ejet mindre virksomhed

PMV (Personligt ejet mindre virksomhed)

En personligt ejet mindre virksomhed forkortes PMV. En PMV er den mindste virksomhedsform, du kan stifte i Danmark. Der kan desuden kun være én ejer i en PMV. I denne artikel får du mere at vide om, hvad der karakteriserer en PMV, samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet med denne virksomhedsform.

 

Hvad er en PMV?

PMV er en forkortelse for personligt ejet mindre virksomhed. Der findes omkring 28.000 PMV’er i Danmark, og det er den mindste form for virksomhed, man kan stifte i Danmark. Det er derfor en virksomhedsform, der egner sig godt til dig, der ønsker at drive selvstændig erhvervsaktivitet uden at skulle håndtere administrationen af en egentlig virksomhed.

Dét, der kendetegner en PMV, er følgende:

 • Der kan kun være én ejer.
 • Du betaler ikke moms og andre afgifter.
 • Du må ikke omsætte for mere end 50.000 om året.
 • Du skal have et dansk CVR-nummer for at stifte og administrere en PMV.
 • Du kan ikke ansætte medarbejdere.
 • Du skal forny registreringen af din PMV hvert tredje år.

En PMV kan være en god løsning til dig, der ønsker at drive selvstændig erhvervsvirksomhed som en bibeskæftigelse. Alligevel er der forskellige vilkår, du bør være klar over, når du stifter en PMV.

Du hæfter eksempelvis personligt og ubegrænset, når du driver en PMV. Det betyder, at du skal betale af egen lomme, hvis der opstår gæld i virksomheden. Herudover er det væsentligt, at du er opmærksom på, at du ikke må omsætte for mere end 50.000 kr. om året.

Planlægger du at omsætte for mindre end 50.000 kr. i en periode på 12 måneder, er en PMV i mange tilfælde en fornuftig løsning. Hvis du allerede nu ved, at du på sigt vil komme til at omsætte for mere, kan det være fornuftigt at vælge en anden virksomhedsform fra starten, så du ikke skal omdanne din PMV på et senere tidspunkt.

 

Fordele ved en PMV

Hvis du ikke planlægger at have den store erhvervsaktivitet, er der visse fordele forbundet med en PMV. Fordelene minder meget om dem, der er ved en enkeltmandsvirksomhed, og dækker eksempelvis følgende:

 • Ingen startkapital: Du skal ikke indskyde et startkapital i virksomheden, som det er tilfældet med et kapitalselskab. Det koster altså ikke noget at komme i gang, medmindre du får en advokat til at stå for selve stiftelsen.
 • Ingen årsrapport: Du skal ikke udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Det skyldes, at din indtægt indgår direkte i din personlige formue. Du skal dog stadig holde regnskab over dine indtægter og udgifter.
 • Simpel registrering: Det er relativt simpelt at registrere en PMV, da der ikke stilles krav til juridiske dokumenter eller lignende.
 • Ingen ledelse: Der er ingen bestyrelse eller formel direktion i en PMV.
 • Ingen moms: Du skal hverken lave momsregnskab eller indberette moms.

 

Ulemper ved en PMV

Der er naturligvis ikke udelukkende fordele ved at vælge en PMV, når du skal starte som selvstændig. Der er en række forhold, som er vigtige at være opmærksom på, før du beslutter dig for at stifte en PMV. Ulemperne ved en PMV er eksempelvis følgende:

 • Personlig hæftelse: Når du driver en PMV, hæfter du personligt for de forpligtelser, du indgår i, i forbindelse med din virksomhed. Du er – i modsætning til et kapitalselskab – personligt ansvarlig for eventuel gæld i virksomheden.
 • Begrænset omsætning: I en PMV må du maksimalt omsætte for 50.000 kr. om året, hvilket kan være en begrænsning. Du har dog altid mulighed for at omdanne din PMV til en enkeltmandsvirksomhed, hvis omsætningen stiger.
 • Skat: Du skal udarbejde et skatteregnskab for virksomheden. Er der overskud, bliver det beskattet som personlig indkomst.
 • Moms: Du kan ikke trække momsen på køb fra, men du kan trække det samlede køb fra i dit skatteregnskab. Hvis du omdanner en enkeltmandsvirksomhed til en PMV, kan du risikere at skulle tilbagebetale noget af den moms, du har fået fradrag for.

 

Kan jeg omdanne min PMV på et senere tidspunkt?

Hvis du planlægger at få en ansat eller at øge din omsætning, er en PMV ikke længere tilstrækkelig. Det er muligt at omregistrere din PMV til en anden virksomhedsform på et senere tidspunkt – eksempelvis enkeltmandsvirksomhed eller et kapitalselskab.

En omdannelse fra PMV til enkeltmandsvirksomhed koster ikke noget og er forholdsvist lige til. Ønsker du at omdanne din PMV til et kapitalselskab, skal du være opmærksom på, at der skal indskydes en startkapital.

Har du planer om, at din virksomhed skal være en fuldtidsbeskæftigelse, er det en god idé at springe PMV’en over og i stedet stifte en anden form for virksomhed i første omgang. Det vil alligevel blive nødvendigt, når du rammer den maksimale omsætning på 50.000 kr.

 

Hvordan stifter jeg en PMV?

Det er forholdsvist simpelt at stifte en PMV via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du skal blot logge ind på Virk.dk med dit NemID, hvorefter du kan registrere din virksomhed. Du modtager dit CVR-nummer indenfor kort tid, hvis du har udfyldt oplysningerne korrekt.

Du bør dog være opmærksom på, at der er forskellige spørgsmål, du skal svare på i forbindelse med registreringen. Overvej de enkelte punkter nøje, før du svarer, så du er sikker på, at de er udfyldt korrekt.

Hvis du vil være sikker på, at din anmodning om stiftelsen af en PMV bliver indsendt korrekt, kan det være en god idé at hyre en advokat til at varetage processen. På den måde er du sikker på, at alt foregår på korrekt vis, så du kan komme i gang med at drive din nye virksomhed.

Opret virksomhed med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Behøver jeg overhovedet at stifte en virksomhed?

I visse tilfælde er det ikke nødvendigt at drive en virksomhed. Det gør sig gældende, hvis der blot er tale om en hobby, som du tjener et beskedent beløb på. Eksempelvis hvis du har en mindre vejbod eller sælger de æg, dine høns har lagt.

Er det tilfældet, behøver du ikke at stifte en virksomhed, så længe din omsætning ikke overstiger 50.000 kr. Det lyder måske svært at definere, hvornår der er tale om en rigtig virksomhed og en hobbyvirksomhed, men det afhænger af virksomhedens primære formål.

For at en virksomhed skal kunne defineres som værende en hobbyvirksomhed, skal der være tale om en hobby, hvor det primære formål ikke er at tjene penge. Du kan derfor ikke bare drive en hobbyvirksomhed, hvis du vil teste, om din forretningsidé holder, indtil du har omsat for 50.000 kr.

Hvis formålet med din virksomhed er at tjene penge, defineres den som værende erhvervsmæssig, hvorfor du skal registrere dig med et CVR-nummer. Det betyder imidlertid ikke, at du nødvendigvis skal lade dig momsregistrere.

 

PMV er en erhvervsmæssig virksomhed

En erhvervsmæssig virksomhed er afgørende i forhold til dine moms- og skatteforhold. Hvis SKAT betragter dig som en erhvervsmæssig virksomhed, vil du typisk have en PMV eller en enkeltmandsvirksomhed.

Du skal have et CVR-nummer, hvis du driver erhvervsmæssig virksomhed. Det betyder, at du kan trække omkostninger til virksomheden fra, ligesom du få et personligt skattefradrag, hvis du har underskud i virksomheden.

Hvis ikke du betragtes som værende en erhvervsmæssig virksomhed, har du derimod en hobbyvirksomhed. Her er det ikke nødvendigt med et CVR-nummer, og du må udelukkende trække omkostninger fra, der er direkte relateret til det, du laver, ligesom du ikke opnår et personligt skattefradrag i tilfælde af underskud.

Det, der definerer den erhvervsmæssige virksomhed, er, at det primære formål er at tjene penge og være rentabel. Der er forskellige kriterier for, hvornår man er rentabel – eksempelvis ved at generere et overskud. Det er dog ikke det eneste forhold, der er afgørende.

I en PMV er det derfor nødvendigt, at du holder styr på dit regnskab, så du kan vise, at den rent faktisk er rentabel. Hvis den ikke er rentabel, kan SKAT bede dig omdanne den til en ikke-erhvervsmæssig virksomhed; altså en hobbyvirksomhed.

 

Kan jeg trække omkostningerne fra i en PMV?

Anses din personlige virksomhed som værende erhvervsmæssig, hvilket er tilfældet med en PMV, kan du fratrække alle de omkostninger, der relaterer sig til virksomhedens drift. Det gælder både, når du køber varer, som du videresælger, men også hvis du investerer i eksempelvis en computer, såfremt denne er nødvendig for at drive virksomheden.

Opstår der et underskud i din PMV, kan du få et personligt fradrag, når du angiver det i din selvangivelse. Det er en af fordelene ved at registrere en PMV.

 

Tilbagebetaling af moms ved omregistrering af PMV

Hvis du ønsker at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til en PMV, risikerer du, at du skal betale noget af den moms tilbage, du har trukket fra. Du betaler momsen tilbage, når du indberetter moms sidste gang.

Planlægger du fortsat at bruge de ting, hvor du har trukket momsen fra, i forbindelse med din virksomhed, kan du trække beløbet fra i skatteregnskabet. De produkter, du risikerer at skulle betale moms tilbage for, gælder eksempelvis følgende:

 • Computer og mobiltelefon: Når du får fradrag for eksempelvis en mobil eller computer, får du det fulde fradrag i det år, hvor du har købt produktet. Du har dog udelukkende ret til fradraget i den periode, hvor du er momsregistreret. Momsen fraskrives med 20 % i fem år efter købet, hvorfor du skal betale en del af momsen tilbage, hvis du omdanner din virksomhed til en PMV, før du har haft produktet i fem år.
 • Varelager: Hvis du har produkter til dit varelager, som du har fået fradrag for, skal du betale al moms tilbage, når du skifter til PMV. Momsen beregnes ud fra enten købs- eller fremstillingsprisen.
Opret virksomhed med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også