Hvad er en hobbyvirksomhed?

Hobbyvirksomhed

En hobbyvirksomhed er en lille virksomhed, som ikke har et erhvervsmæssigt hovedfokus. Det er en virksomhed, som er startet af interesse, og den er derfor underlagt færre krav end de øvrige virksomhedsformer. I denne artikel bliver du klogere på, hvordan en hobbyvirksomhed defineres, hvordan du starter en, samt hvad du skal være opmærksom på, når du driver en hobbyvirksomhed.

 

 

Hobbyvirksomheden er en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, der alligevel har en del fællestræk med erhvervsvirksomhed. Dog er der væsentlige områder, hvor den adskiller sig. Hovedformålet med virksomheden er eksempelvis ikke indtægtsgenerering, da den som navnet antyder er drevet på baggrund af personlige interesser.

I hobbyvirksomheden er det således din personlige indsats, der er det primære aktiv. Alligevel kan en virksomhed godt betegnes som værende en hobbyvirksomhed, selvom formålet ikke er af privat karakter. Det forudsætter dog, at virksomheden ikke opfylder kravene for erhvervsmæssig virksomhed.

Er du forvirret? Det er der ikke noget at sige til, selvom det slet ikke er så avanceret, som det måske lyder. Faktisk er der langt færre krav til en hobbyvirksomhed end de øvrige virksomhedstyper. I de følgende afsnit får du indblik i, hvad der karakteriserer en hobbyvirksomhed, samt hvordan du starter din egen.

 

Hvad er en hobbyvirksomhed?

Formålet med en hobbyvirksomhed er ejerens private interesse og dermed ikke at skabe en økonomisk bæredygtig virksomhed, hvis overordnede formål er at generere en indtægt. Dette er samtidig grundlaget for, at det hedder en hobbyvirksomhed.

En hobbyvirksomhed udspringer som regel på baggrund af ejerens personlige hobby, og det væsentligste du skal være opmærksom på, er de skattemæssige konsekvenser, det kan have. Du kan eksempelvis ikke trække et eventuelt underskud fra din hobbyvirksomhed fra i din personlige indkomst.

Et konkret eksempel på en hobbyvirksomhed kan være et mindre dyrehold, salg af hjemmestrikkede sokker, en mindre vejbod eller lignende. Det er således et krav, at hobbyvirksomheden rent faktisk er din hobby.

Du må ikke have en hobbyvirksomhed, fordi du ønsker at prøve kræfter med at drive virksomhed. Hvis du køber produkter hjem fra Kina for at sælge dem videre, er de derfor ikke tale om en hobbyvirksomhed, da det primære formål er at tjene penge.

Opret dit selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvor meget må jeg omsætte for i min hobbyvirksomhed?

Selvom din hobbyvirksomhed skal være drevet af din hobby, er der ingen krav til, hvor stor en omsætning du må have. Du må dog udelukkende fratrække de omkostninger, der anvendes til at drive hobbyvirksomheden.

Det betyder, at du gerne må fratrække udgifterne til strikkepinde og garn, hvis du sælger hjemmestrikkede sokker. Til gengæld må du ikke fratrække den computer, du anvender til at administrere dit regnskab på. Det er udelukkende udgifter, der har en direkte indflydelse på hobbyvirksomhedens primære beskæftigelse.

Har du underskud i din hobbyvirksomhed, kan du ikke få personligt skattefradrag. Det skyldes, at virksomheden betragtes som din personlige interesse og dermed ikke en indtægtskilde. Hvis du ønsker at kunne trække underskuddet fra, kan du i stedet stifte en personlig virksomhed.

 

Hvordan ved jeg, om jeg har en hobbyvirksomhed?

Det er ikke op til dig selv at beslutte, om der er tale om en hobbyvirksomhed eller ej. Den konkrete vurdering foretages af SKAT, der afgør, hvorvidt virksomheden anses som værende en erhvervsvirksomhed eller en hobbyvirksomhed.

I vurderingen lægger SKAT vægt på følgende:

  • Hvad er formålet med virksomheden?
    Her vurderes det om din virksomhed er baseret på personlige interesser eller at skabe økonomisk overskud.
  • Hvad er størrelsen på virksomheden?
    Her vurderes det, hvor meget tid du bruger på din virksomhed, om der er ansatte og lignende forhold, der kan betegne foretagendet som en erhvervsvirksomhed. Du kan ikke drive en hobbyvirksomhed på fuld tid, ligesom du ikke kan have lønnede ansatte i en hobbyvirksomhed.
  • Hvordan er økonomien i virksomheden?
    Her vurderes det, hvorvidt økonomien i virksomheden gør, at den kan betegnes som en hobbyvirksomhed. Er der eksempelvis løbende underskud eller et ganske lille overskud, vil det typisk pege i retning af, at der er tale om en hobbyvirksomhed.

På baggrund af ovenstående faktorer vurderer SKAT, om der er tale om en hobbyvirksomhed eller ej. Vær opmærksom på, at der er tale om en samlet vurdering, hvorfor det ikke er nok blot at opfylde ét af punkterne.

 

Hvordan starter jeg en hobbyvirksomhed?

Det er nemt at komme i gang med en hobbyvirksomhed, da der i princippet ikke er tale om en ‘rigtig’ virksomhed. Det kræver derfor hverken registrering hos Erhvervsstyrelsen eller juridisk dokumentation, før du kan komme i gang.

Hvis du ønsker at sælge noget af ren interesse, kan du derfor blot gå i gang. Det er dog væsentligt, at du gemmer dokumentation for, hvad du har solgt, og hvad du køber. På den måde kan du beregne dit overskud og betale skat af det.

Du bør dog være sikker på, at du lever op til betingelserne for en hobbyvirksomhed, før du går i gang. Hvis dit primære formål med virksomheden er at generere en indtægt, skal du i stedet starte en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), en enkeltmandsvirksomhed (EVS) eller en lignende virksomhedsform.

 

Hvordan beskattes jeg i en hobbyvirksomhed?

Som udgangspunkt bliver det overskud, du genererer i din hobbyvirksomhed beskattet efter Skattelovens §4 – personskatteloven på samme måde som enhver anden personlig virksomhed. Du indberetter overskuddet i din årsopgørelse som ‘anden personlig indkomst’.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af de indtægter, du genererer i din hobbyvirksomhed.

Er der underskud i din hobbyvirksomhed, kan du ikke fratrække dette i anden indkomst. Underskuddet kan samtidig ikke fremføres til modregning i et efterfølgende indkomstår, da dette hører under dit privatforbrug.

 

Hvordan ved jeg, at der er tale om en hobbyvirksomhed?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed kan betegnes som hobbyvirksomhed eller ej, er du velkommen til at kontakte NEMADVOKAT. Vi hjælper dig med at vurdere, om der er tale om en hobbyvirksomhed, eller om der er behov for at registrere en anden virksomhedsform.

Hvis det viser sig, at din virksomhed ikke kan betegnes som en hobbyvirksomhed, hjælper vi dig med at vælge en virksomhedsform, der passer til din beskæftigelse.

Opret dit selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også