K1 + K2 + K3

K0, K1, K2, K3 og UN

Der er mange forhold, du skal være opmærksom på, når du skal købe bolig. Tilstandsrapporten er blandt de væsentligste forhold, og det er derfor vigtigt, at du kender til begreber som K0, K1, K2, K3 og UN i tilstandsrapporten. Her kan du læse mere om, hvad de enkelte begreber betyder.

 

 

K0, K1, K2, K3 og UN er en karakterskala, som tidligere blev anvendt i tilstandsrapporter, når en byggesagkyndig skulle vurdere boligens fysiske stand. I dag er disse erstattet af symboler for at øge gennemsigtigheden og gøre det nemmere for boligkøberen at vurdere, hvorvidt der er tale om en alvorlig eller mindre alvorlig skade.

Alligevel kan det være praktisk at forstå, hvordan den tidligere karakterskala fungerede. Dette gælder eksempelvis, hvis du har fået fingrene i en tilstandsrapport af ældre dato. I denne artikel kan du læse mere om, hvad K0, K1, K2, K3 og UN betyder, samt hvordan den nye karakterskala fungerer.

 

Hvad er K0, K1, K2, K3 og UN

En tilstandsrapport er en vurdering af boligens fysiske stand i forhold til bygninger, der alders- og typemæssigt er tilsvarende. Her anvendtes indtil marts 2021 en karakterskala, der inddelte skader efter karaktererne K0, K1, K2, K3 og UN.

Tilstandsrapporten er en del af huseftersynsordningen, der gør, at sælger kan slippe for sit 10-årige ansvar for fejl og mangler, såfremt der tegnes en ejerskifteforsikring. Det er ikke lovpligtigt, at der udarbejdes en tilstandsrapport, men den er et krav, hvis der skal tegnes en ejerskifteforsikring.

I tilstandsrapporten dækkes de skader, der er synlige, samt tegn på skader og fysiske forhold, der kan give risiko for fremtidige skader. Disse blev tidligere kategoriseret som K0, K1, K2, K3 og UN afhængigt af skadens karakter.

K0, K1, K2, K3 og UN betyder følgende:

  • K0: Kosmetiske skader
  • K1: Mindre alvorlige skader
  • K2: Alvorlige skader
  • K3: Kritiske skader
  • UN: Bør undersøges nærmere

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms

 

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er som nævnt en rapport, der beskriver en bygnings forfatning. Rapporten udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig i forbindelse med huseftersynet. Tilstandsrapporten indeholder en professionel vurdering af boligens stand.

Det er ikke lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport, men det er alligevel tilfældet i de fleste tilfælde, når en bolig bliver solgt. Det kommer både køber og sælger til gode, da sælger undgår sit 10 årige ansvar for skjulte skader i boligen, mens køber bliver dækket af ejerskifteforsikringen.

Formålet med tilstandsrapporten er at give køber et retvisende billede af den bolig, vedkommende er ved at investere i. Hvis der er mange fejl eller skader, kan køber eksempelvis forhandle sig til et nedslag i prisen eller helt udtræde af handlen.

Læs mere om tilstandsrapporten, her.

 

K0, K1, K2, K3 og UN nærmere forklaret

Tilstandsrapportens karakterskala beskriver de skader, der er på boligen. I rapporten giver den byggesagkyndige karakter efter, hvor alvorlige skaderne er. Tommelfingerreglen er, at jo højere et tal, der fremgår efter K’et, desto mere alvorlig er den.

 

K0: Kosmetiske skader

Hvis der er skader eller forhold, som udelukkende forringer boligens udseende, men ikke kan forårsage alvorlige skader på boligen, kategoriseres disse efter K0. Det kan således være skader eller forhold, som kan påvirke den visuelle opfattelse af boligen.

 

K1: Mindre alvorlige skader

Hvis der er skader, som ikke har indflydelse på bygningens funktion, kategoriseres disse under K1. Det kan eksempelvis være mindre revner i murværk eller løstsiddende tapet, som ikke påvirker boligens konstruktion eller funktion.

 

K2: Alvorlige skader

Hvis der er skader, som betyder, at en bygningsdels funktion svigter indenfor den nærmeste fremtid, men ikke medfører skader på andre dele af bygningen, kategoriseres disse som K2’er. Det kan eksempelvis være revner i gulvets konstruktion.

 

K3: Kritiske skader

Hvis der er skader, som risikerer ikke alene at påvirke bygningsdelens funktion, men også medføre skader på andre bygningsdele, kategoriseres disse som K3. Dette er kritiske skader, som der skal rettes op på med det samme. Det kan eksempelvis være et hul i taget, som kan betyde, at der trænger vand ind i husets konstruktion.

 

UN: Bør undersøges nærmere

Denne karakter beskriver forhold, som ikke kan dokumenteres tilstrækkeligt. Det kan eksempelvis være grundet et aflåst loftrum eller kælder, som har betydet, at den byggesagkyndige ikke har kunne besigtige disse.

UN kan således dække over alvorlige skader, hvorfor du bør være særligt opmærksom på denne kategorisering. Køber du ejendommen, uden du har fået forholdet undersøgt, er det dig selv, der bærer ansvaret, såfremt det viser sig, at der er alvorlige skader.

 

IB: Ingen bemærkninger

Denne karakter anvendes, hvis der ikke er nogen bemærkninger.

 

Dette bør du være opmærksom på

Det er vigtigt, at den byggesagkyndige, som foretager huseftersynet, har adgang til hele huset inklusiv både kælder- og loftsrum. Hvis der er aflukkede rum, risikerer du, at tilstandsrapporten er mangelfuld, og det kan have konsekvenser for dit køb.

Opdager du, at der er fejl i tilstandsrapporten, er det vigtigt, at du underretter den byggesagkyndige med det samme, så der kan blive rettet op på fejlen. Det kan i visse tilfælde også være en idé at få udarbejdet din egen tilstandsrapport, så du kan holde de to rapporter op mod hinanden for et mere retvisende billede af boligens tilstand.

En uafhængig købergennemgang er ikke påkrævet, men den vil i de fleste tilfælde give dig bedre forudsætninger for at vurdere, hvorvidt du bør investere i ejendommen. Herudover får du mulighed for at spørge ind til specifikke forhold samt konsekvensen heraf.

 

K0, K1, K2, K3 og UN erstattet med symboler

I 2021 er K0, K1, K2, K3 og UN ikke længere standardkriterier i en tilstandsrapport. I stedet er disse blevet erstattet med symboler, som gør det nemmere for boligkøberen at danne overblik over eventuelle fejl, mangler og skader, samt hvor alvorlige de er.

I dag anvendes følgende symboler i tilstandsrapporten:

  • Grå – Mindre alvorlige skader: Dette er skader, som ikke har indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion.
  • Gul – Alvorlige skader: Dette er skader, som på sigt vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter. Svigtet kan forårsage skader på andre bygningsdele.
  • Rød – Kritiske skader: Dette er skader ved bygningsdelen, som allerede har eller på kort sigt vil medføre skader, som gør, at bygningsdelens funktion svigter. Dette har allerede eller kan medføre skader på andre bygningsdele.
  • Spørgsmålstegn – Mulige skader: Dette er forhold, som bør undersøges nærmere for at afklare, hvorvidt der er tale om en skade. Det kan således være en kritisk skade, og du bør derfor undersøge det nærmere, før du vælger at investere i ejendommen.

 

Vælger du køberrådgivning hos NEMADVOKAT, gennemgår din personlige rådgiver bl.a. boligens tilstandsrapport og rådgiver dig, hvis der er årsag til bekymring. Du kan derfor trygt udleve dine boligdrømme, når du vælger os som din boligadvokat.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.500,-
Få hjælp af boligadvokat

inkl. moms

Læs også