Tinglysning af skøde pris

Tinglysning af skøde pris

Det er nemt at beregne, hvad tinglysning af et skøde koster. Tinglysningsafgiften er betegnelsen for den afgift, du betaler til staten, når du køber en ny bolig. Prisen for udarbejdelsen af skødet varierer fra advokat til advokat. Læs mere om, hvad tinglysning af skøde koster, herunder.

 

 

Når du køber en bolig, er det nødvendigt, at ejerskabet registreres. Det sker gennem en tinglysning af handlen, der har til formål at registrere, hvem den aktuelle ejer af ejendommen er, så det er offentligt tilgængeligt.

Tinglysningen kan derfor defineres som en offentliggørelse af, at køber på baggrund af bolighandlen nu er den retmæssige ejer af ejendommen. Du kan ikke tinglyse en ejendom, uden der foreligger et skøde.

Skødet indeholder de mest nødvendige og basale oplysninger om ejendommen, herunder de involverede parters navne, købesum, ejendommens adresse, servitutter, overtagelsesdag, pantehæftelser og lignende.

Det er skødet, der skal tinglyses, før du får rettigheden til din nye bolig. Men hvad koster tinglysning af skøde, og hvordan fordeles pengene mellem stat og advokat? Det får du svar på herunder.

 

Hvad koster tinglysning af skøde?

Det er forskelligt, hvad tinglysning af skøde koster. Hos NEMADVOKAT får du altid en gennemskuelig og fair pris på tinglysning af skøde. Hos os koster tinglysning af skøde 2.500 kr. inkl. moms.

Vær opmærksom på, at prisen for tinglysning af skøde ikke inkluderer den faste afgift på 1.850 kr., der skal betales til staten. Denne er obligatorisk og går udelukkende til staten – og den skal betales, uanset hvem der står for udarbejdelsen.

Når du er kunde hos NEMADVOKAT, står vi for at udarbejde skødet og tinglyse det, ligesom vi påtager os alt ansvar, der vedrører skødet.

Du kan altid få en gratis og uforpligtende snak omkring din sag, før du beslutter dig. Ring nu på tlf. 70 20 41 61, så tager vi en snak omkring dine muligheder.

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.500
Læs mere

inkl. moms

 

Hvad koster tinglysningsafgiften på et skøde?

Når du handler med fast ejendom, skal du betale en tinglysningsafgift til staten, før dit skøde bliver tinglyst. Prisen på afgiften bliver udregnet på baggrund af ejendommens købesum. Hvor meget, tinglysning af et skøde koster, varierer altså afhængigt af købsprisen på ejendommen. Tinglysningsafgiften bliver udregnet på følgende måde:

Fast afgift:
1.850 kr.

Variabel afgift:
0,6 % af købesummen ved en almindelig bolighandel
0,6 % af købesummen ved en familiehandel (her udregnes købesummen som den offentlige vurdering -15%, hvis købesummen er lavere end dette beløb – ellers købesummen)

 

Eksempel: Pris for tinglysning af skøde ved almindelig bolighandel

Hvis en ejendom bliver solgt for 2.000.000 kr., vil tinglysningsafgiften blive udregnet på følgende måde:

Tinglysningsafgift: 2.000.000 kr. x 0,6 % = 12.000 + 1.850 kr. + = 13.750 kr.

Man ganger altså boligens pris med 0,6 %. Dette beløb oprundes til nærmeste 100, hvorefter den faste tinglysningsafgift lægges oveni. Dermed har man den endelige tinglysningsafgift.

 

Eksempel: Pris for tinglysning af skøde ved familiehandel

En ejendom, som er vurderet til 1.500.000 kr., sælges til et familiemedlem. Køber har godtgjort den tidligere ejer med 1.000.000 kr., hvorved købesummen udgør et mindre beløb end 85 % af ejendommens værdi, der udgøres til 1.275.000 kr. Tinglysningsafgiften udregnes på følgende måde:

 • Tinglysningsafgift: 1.275.000 kr. x 0,6 % = 7.650 (oprundes til nærmeste 100) = 7.700 + 1.850 kr. = 9.450 kr.

 

Hvorfor er det nødvendigt at tinglyse et skøde?

Grundlaget for tinglysning af skødet er, at du sikrer dig rettighederne til din ejendom. Alle sælgers rettigheder og forpligtelser bliver overført til dig, når du køber ejendommen, hvorfor du nu vil være den officielle ejer af boligen.

Er der mere end én køber af ejendommen, vil det være den køber, der får tinglyst skødet, der bliver den retmæssige ejer. Der kan således ikke være to officielle ejere af en bolig, uanset hvem der betaler den pris, tinglysningen af skødet koster.

Hvis du vil tage lån i ejendommen, er det desuden nødvendigt, at du er den officielle ejer af denne.

 

Hvordan foregår tinglysning af et skøde?

 1. Skødet bliver udarbejdet af eksempelvis en boligadvokat.
 2. Skødet underskrives af både køber og sælger med NemID.
 3. Skødet bliver anmeldt til tinglysning af skødeskriver, og tinglysningsafgiften bliver betalt.
 4. Skødet bliver tinglyst af Tinglysningsretten.
 5. Skødeskriver får besked om, at tinglysningen nu er gennemført.

 

Hvad indeholder skødet?

Før du kan få dit skøde tinglyst, er det vigtigt, at det indeholder forskellige oplysninger. De mest basale oplysninger er følgende:

 • Overdragelsesdato af ejendommen
 • Hvor meget af ejendommen overdrages?
 • Størrelse på købesummen
 • Adresse på ejendommen
 • Oplysninger omkring sælger
 • Oplysninger omkring køber

Herudover kan skødet ligeledes indeholde oplysninger omkring:

 • Udlændinges køb af fast ejendom
 • Erhvervelse af landbrugsejendom
 • Eventuelle hæftelser, som overtages
 • Køb af dødsbo

 

Hvem står for at udarbejde skødet?

Køber og sælger kan selv aftale, hvem der står for at udarbejde, tinglyse og betale for skødet. Den specifikke aftale skal være angivet i købsaftalen. Typisk vil det være køber, der står for at udarbejde og betale for skødet, således at køber og dennes rådgiver har mulighed for at kontrollere skødet, før købesummen bliver frigivet.

Når sælgers bank modtager en meddelelse om, at skødet er blevet berigtiget, vil købesummen blive frigivet til sælger, såfremt skødet foreligger uden retsanmærkninger.

 

Hvad er retsanmærkninger på et skøde?

Et retsanmærkning kaldes også for en påtegning. Det er betegnelsen for en anmærkning, der gør Tinglysningsretten opmærksom på forskellige forhold, der forhindrer tinglysningen i at finde sted i overensstemmelse med tingbogen.

Det kan eksempelvis være, hvis den tidligere ejer har lån i ejendommen, som ikke er blevet aflyst forud for tinglysningen. Først når anmærkningerne er blevet bragt i orden, kan skødet blive tinglyst uden anmærkninger.

 

Hvordan foregår skødeskrivning?

Skødeskrivning er en juridisk proces, som kan være vanskelig at navigere i, hvis ikke du har den juridiske erfaring og viden, det kræver. Herunder følger et overblik over, hvilke trin der skal gennemgås i forbindelse med skødeskrivning:

 • Køber står for udarbejdelse af skødet, som bør ske i samarbejde med en advokat, der har kendskab til processen.
 • Købers advokat sender et oplæg på skødet til godkendelse hos sælger.
 • Sælger accepterer skødet, hvorefter begge parter underskriver dette med NemID.
 • Købers advokat sørger for, at købers nye lån bliver tinglyst, ligesom sælgers lån bliver slettet hos banken.
 • Købers advokat får besked om, at der foreligger et skøde uden retsanmærkninger, når sælgers gamle lån er blevet aflyst.
 • Sælger får frigivet købesummen, hvorefter bolighandlen betegnes som værende gennemført.

Det er ovenstående proces, der har indflydelse på, hvad tinglysning af et skøde koster hos en advokat. Der er forskel på, hvad advokater tager sig betalt for at udarbejde og tinglyse skødet.

 

Hvad koster tinglysning af skøde hos NEMADVOKAT?

Hos NEMADVOKAT tager vi en fast, lav pris for udarbejdelse og tinglysning af skøde. Hos os koster udarbejdelse og tinglysning af skøde 2.500 kr. inkl. moms – dog ekskl. tinglysningsafgift, som skal betales særskilt til staten.

Når du vælger os til udarbejdelse og tinglysning af skøde, får du en boligadvokat, der sikrer dig gennem hele processen. Du er således garanteret, at alle de juridiske trin bliver gennemgået korrekt, så du ender med et skøde, der er juridisk gyldigt.

Ønsker du rådgivning oveni, kan du med fordel vælge NEMADVOKATs køberrådgivningspakke. Her vil din personlige rådgiver gennemgå og evt. også udarbejde handlens dokumenter samt yde professionel rådgivning, hvis der er årsag til bekymring.

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.500
Læs mere

inkl. moms

 

Hvad er tinglysning af skøde?

Tinglysning er en sikringsakt, der bliver gennemført, når du køber bolig. En tinglysning af skøde gør, at du bliver angivet som den formelle ejer af ejendommen. Herudover er tinglysningen din garanti for, at den tidligere ejers eventuelle kreditorer ikke har mulighed for at gøre udlæg i ejendommen.

Tinglysningen åbner samtidig muligheden for, at du kan tage et lån i ejendommen, da banker og kreditforeninger kræver, at du står som den formelle ejer af boligen i tingbogen, hvis du skal bevilges et lån.

I dag foregår en tinglysning digitalt, hvilket betyder, at tingbøgerne er samlet i én elektronisk tingbog, som det er muligt at tilgå via Tinglysning.dk.

 

Hvordan foregår tinglysning af skøde?

Tinglysning blev i 2009 gjort digitalt, hvorfor det i dag udelukkende er muligt at tinglyse et skøde over nettet. Dette gøres på Tinglysning.dk, hvor du skal identificere dig med NemID. Arbejdet med det digitale tinglysningssystem beror blandt andet på, at alle de nødvendige oplysninger indhentes og indtastes korrekt i systemet.

Her bliver alle informationer og andre rettigheder end ejerskab også tinglyst – eksempelvis brugsrettigheder, servitutter, panterettigheder og lignende. Ofte er det nødvendigt, at sælgers lån i ejendommen bliver aflyst, før købers lån kan tinglyses på ejendommen.

Hos NEMADVOKAT sørger vi for, at alt bliver tinglyst korrekt, så der ikke opstår nogle komplikationer. Vi er udelukkende digitale boligadvokater, hvorfor vi nemt og hurtigt kan hjælpe dig med den digitale tinglysning, når du køber ny bolig.

 

Hvad er et betinget skøde – og hvad koster det?

Et betinget skøde er et skøde, som indeholder en bestemt betingelse, som skal opfyldes, før skødet bliver gyldigt. Hvis ikke betingelsen bliver opfyldt før tidsfristen, vil skødet bortfalde, hvorfor det ikke længere er gældende.

Et betinget skøde koster det samme som et almindeligt skøde, medmindre din advokat har mere arbejde forbundet hermed. Hvis du er i tvivl, er vi altid klar til at hjælpe dig med at vælge den løsning, der giver bedst mening i dit tilfælde. Det endelige skøde indeholder ingen betingelser, hvorfor det kan blive tinglyst med det samme. Efterfølgende vil køberen være den retmæssige ejer af ejendommen.

Det betingede skøde kan eksempelvis indeholde en betingelse om, at købesummen skal betales indenfor en bestemt tidsramme, hvis skødet skal være gældende. Hvis ikke dette sker, vil sælger blive ved med at være den retmæssige ejer af boligen.

Få hjælp til tinglysning af skøde
DKK 2.500
Læs mere

inkl. moms

Læs også