momsnummer

Momsnummer

Et momsnummer er typisk det samme som CVR-nummeret – dog med den forskel, at momsnummeret har bogstaverne “DK” foran. Når du driver virksomhed i Danmark, skal du have et momsnummer. I denne artikel kan du læse mere om, hvad et momsnummer er, samt hvordan du får et.

 

 

Momsnummeret er i princippet det samme som dit CVR-nummer. Når du registrerer din virksomhed, får du tildelt et unikt CVR-nummer af Erhvervsstyrelsen, som kan bruges til at identificere din virksomhed med.

Den eneste forskel på dit CVR-nummer og dit momsnummer er, at du skal skrive “DK” foran dit CVR-nummer, når der er tale om et momsnummer. Et CVR-nummer består altid af otte cifre, hvorfor et momsnummer vil kunne se således ud: DK-33383053.

 

Hvad er et momsnummer?

Som nævnt, er momsnummeret et nummer, der anvendes til at identificere virksomheder. På den måde kan det sammenlignes med CPR-nummeret, der anvendes af privatpersoner. Momsnummeret er unikt for virksomheden, og det består altid af otte cifre med “DK” foran.

Momsnummeret anvendes blandt andet, når en virksomhed skal indgå aftaler eller registrere sig offentligt, ligesom det skal fremgå af de fakturaer, virksomheden sender ud. Momsnummeret er langt hen ad vejen det samme som et CVR-nummer.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvad er et CVR-nummer?

CVR er en forkortelse for “Det Centrale Virksomhedsregister”, som er statens stamregister over danske virksomheder. CVR-nummeret bruges til at identificere en virksomhed, hvorfor alle virksomheder tildeles et CVR-nummer, som er unikt for den pågældende virksomhed.

Når du skal indgå aftaler eller handle med andre virksomheder, skal du anvende virksomhedens CVR-nummer. Det samme gør sig gældende, når du skal indberette moms. Din virksomhed får tildelt et CVR-nummer, så snart du registrerer den via Virk.dk.

Det Centrale Virksomhedsregister indeholder oplysninger omkring alle danske virksomheder, som har et CVR-nummer. Oplysningerne bruges blandt andet af offentlige myndigheder, men alle har mulighed for at slå et CVR-nummer op for at tilgå oplysninger om en specifik virksomhed.

 

Hvordan får jeg et momsnummer?

Du får et momsnummer, når du starter en virksomhed – uanset, om der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab eller et aktieselskab, skal virksomheden have et momsnummer, før det kan betegnes som værende gyldigt.

Det er Erhvervsstyrelsen, der står for at uddelegere momsnumre, og det er en proces, der sker automatisk, når du registrerer dig via Erhvervsstyrelsens hjemmeside, Virk.dk. Det varierer fra sag til sag, hvor lang tid det tager at behandle stiftelsen.

Hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, kan der gå op mod to uger, før din registrering er færdigbehandlet. Er der tale om et anpartsselskab eller aktieselskab, vil der typisk ikke gå mere end 24 timer, før du modtager dit momsnummer. Det kræver dog, at du har udfyldt alle punkter korrekt, så sagen ikke skal behandles manuelt.

 

Hvad er momsregistrering?

De fleste virksomheder i Danmark skal momsregistreres – og det betyder, at de skal have tildelt et momsnummer. Momsregistreringen medfører, at virksomheden forpligter sig til at føre momsregnskab, som efterfølgende indberettes til SKAT.

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift, og det er en offentlig afgift, som virksomheder skal betale til staten. Det er sælgers pligt at opkræve momsen på baggrund af varens eller ydelsens værdi, som typisk tillægges 25% af salgssummen.

Som udgangspunkt skal din virksomhed momsregistreres, hvis den sælger varer eller tjenesteydelser samt har en årlig omsætning på mere end 50.000 kr. Du bør dog være opmærksom på, at nogle brancher ikke nødvendigvis skal lade sig momsregistrere.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvad er et VAT-nummer?

VAT-nummeret er det samme som dit momsnummer – og derfor også det samme som dit CVR-nummer med den undtagelse, at der skal angives “DK” foran. Det er kun i Danmark, at betegnelsen “CVR” anvendes.

Det er vigtigt, at du angiver det korrekte momsnummer, når din virksomhed handler med udlandet, uanset om du køber eller sælger ydelser. De specifikke momsregler afhænger af, om du handler med et land indenfor eller udenfor EU.

Hvis du handler med en virksomhed, som er placeret i et EU-land, skal du indberette og indbetale EU-moms til SKAT. Når du køber varer eller ydelser fra en virksomhed i et EU-land, skal du huske at oplyse dit momsnummer, skal der som udgangspunkt ikke være moms på din købsfaktura.

I dette tilfælde skal du selv beregne den danske moms, som typisk udgøres af 25%, og indberette denne til SKAT på din momsangivelse. Hvis sælger har glemt at fjerne moms fra fakturaen, slipper du ikke for at betale dansk moms.

 

Hvad er et P-nummer?

Hvis din virksomhed opererer fra flere forskellige adresser, er det relevant at vide, hvad et P-nummer er. P-nummeret er tilknyttet en virksomheds CVR-nummer og er en forkortelse for “Produktionsenhedsnummer”.

Alle virksomheder kan have flere P-numre tilknyttet. Det kan eksempelvis være relevant, hvis virksomheden har to adresser. Har din virksomhed hovedsæde på én adresse, men driver forretning fra en eller flere andre adresser, skal den have registreret et P-nummer.

Virksomheden skal registrere ét eller flere P-numre for hver adresse, hvor der udføres erhvervsmæssig aktivitet. P-nummeret er – på samme måde som CVR- og momsnummeret – et unikt nummer, men adskiller sig ved, at det udgøres af 10 cifre.

Læs mere om, hvad et P-nummer er, her.

 

Hvad er et SE-nummer?

Et SE-nummer er i de fleste tilfælde det samme som CVR-nummer og dermed også momsnummeret. Hvis en virksomhed har en eller flere underafdelinger, vil der typisk skulle registreres en række SE-numre.

SE-nummeret er på samme måde som P-nummeret tilknyttet virksomhedens CVR-nummer. Det kan eksempelvis være relevant, hvis en virksomhed har flere butikker eller afdelinger. I dette tilfælde vil hver afdeling vil have sit eget SE-nummer.

På den måde kan SE-nummeret ses som et undernummer til det overordnede CVR-nummer. Fordelen ved at have et eller flere SE-numre er, at virksomhedens kan adskille momsregnskaberne for de enkelte underafdelinger.

Driver du en mindre virksomhed, der udgøres af én afdeling, vil det derfor ikke være relevant at registrere et eller flere SE-numre. Dette nummer henvender sig primært til større virksomheder, som af regnskabsmæssige årsager ønsker at adskille de enkelte afdelinger.

Læs mere om, hvad et SE-nummer er, her.

 

Hvordan finder jeg en virksomheds momsnummer?

Der er mange måder, hvorpå du kan finde en virksomheds CVR eller momsnummer. Det nemmeste er at slå virksomheden op i Det Centrale Virksomhedsregister. Her kan du finde oplysninger om alle registrerede virksomheder i Danmark og Grønland.

Sådan finder du en virksomheds momsnummer:

  • Gå til denne side: datacvr.virk.dk/data/.
  • Søg efter navnet på den virksomhed, du vil finde momsnummeret for.
  • Klik på virksomheden.
  • Find CVR-nummeret.

Hvis virksomheden er momsregistreret, vil momsnummeret være det samme som CVR-nummeret blot med DK foran. Er du i tvivl om, hvorvidt virksomheden er momsregistreret, kan du finde ud af det ved at søge efter CVR-nummeret her.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Kilde:
Datacvr.virk.dk
Datacvr.virk.dk
Skat.dk
Læs også