momsregnskab

Momsregnskab

Hvis din virksomhed er momsregistreret, er du forpligtet til at føre et momsregnskab. Momsregnskabet dækker virksomhedens køb og salg af varer og ydelser og skal ved udgangen af hver momsperiode indberettes til Skattestyrelsen. I denne artikel kan du læse mere om, hvad et momsregnskab er, og hvordan det udarbejdes.

 

 

Enhver momsregistreret virksomhed skal udarbejde et momsregnskab, som indgår i det almindelige regnskab. I momsregnskabet skal det være tydeligt, hvad der er købsmoms og salgsmoms. Det skyldes, at købsmomsen trækkes fra salgsmomsen i opgørelsen.

Momsregnskabet anvendes til at opgøre en virksomheds moms på, og det er derfor vigtigt, at det udarbejdes korrekt og indberettes til tiden. Virksomhedens omsætning afgør som udgangspunkt, hvor lang tid der går mellem de enkelte indberetninger.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad et momsregnskab er, samt hvordan det udarbejdes. Du kan også blive klogere på, hvornår du skal momsregistreres og dermed indberette moms, når du driver virksomhed i Danmark.

 

Hvad er et momsregnskab?

Et momsregnskab er et regnskab, som har til formål at udspecificere, hvor meget du skal betale eller have tilbage i moms. Momsregnskabet består således af både købs- og salgsmoms, og det skal indberettes til SKAT ved udgangen af hver momsperiode.

Købsmoms er betegnelsen for den moms, der er pålagt de varer, som din virksomhed indkøber. Hvis du køber et produkt eller en ydelse hos en virksomhed, pålægges der moms, som du efterfølgende kan trække fra.

Hvis din virksomhed sælger varer eller ydelser, skal du selv huske at pålægge en momsafgift. Hvis din salgsmoms overstiger din købsmoms, er det en indikation på, at du omsætter for mere, end du køber – og det er et godt tegn.

Indkøber du varer eller ydelser til en højere værdi, end du omsætter for, skal du have penge tilbage i moms. Selvom du får penge tilbage i moms, er det sjældent et godt tegn, da en virksomheds indbetalinger helst skal udgøre en større værdi end dens indkøb.

Det er en god idé at anvende et regnskabsprogram, når du skal holde styr på din moms. Der findes mange forskellige regnskabsprogrammer, som du kan benytte dig af. Anvender du et regnskabsprogram, får du automatisk udarbejdet et momsregnskab, som du efterfølgende blot skal sørge for at indberette.

Læs mere om, hvad moms er, her.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvem har ansvaret for at udarbejde momsregnskabet?

Når du driver en momsregistreret virksomhed, er det dit ansvar, at der bliver udarbejdet et momsregnskab, samt at momsen indberettes og betales til tiden. Selvom du benytter dig af en revisor eller bogholder, er det dig, der har ansvar for, at der foreligger et retvisende momsregnskab.

Hvis din virksomhed sælger varer eller ydelser, som du får betaling for, eller hvis din virksomhed har en omsætning, der overstiger 50.000 kr. om året, skal du som udgangspunkt lade den momsregistrere.

Der findes undtagelser, og det er derfor ikke alle virksomheder, der skal lade sig momsregistrere. Visse brancher – eksempelvis indenfor sundhedsbehandlinger, banker og uddannelser – er fritaget for moms og derfor heller ikke forpligtet til at udarbejde et momsregnskab.

Hvis din virksomhed har en omsætning, som udgør mindre end 50.000 kr. i løbet af en periode på 12 måneder, behøver du ikke at lade dig momsregistrere. Du skal derfor heller ikke udarbejde et momsregnskab, men du kan gøre det, hvis du ønsker det.

Læs mere om momsreglerne, her. 

 

Hvad skal momsregnskabet indeholde?

Formålet med dit momsregnskab er at indikere, om du har penge til gode hos SKAT, eller om du skylder penge. Det betyder, at regnskabet skal indeholde din købs- og salgsmoms, så det er muligt at beregne, om du skal have penge tilbage eller betale penge.

Det skal fremgå af dit momsregnskab, hvor meget du har solgt for, og hvor meget du har indkøbt for. Hvis du anvender et regnskabsprogram, beregnes dit momsregnskab automatisk, når du uploader dine bilag og udsender fakturaer.

Vær opmærksom på, at det ikke er nok, at dit momsregnskab blot indeholder oplysninger om dine samlede indtægter og udgifter. De enkelte posteringer skal fremgå som bilag af momsregnskabet, således det er muligt at se de specifikke ydelser eller varer, du har indkøbt og solgt.

 

Hvornår skal jeg udarbejde et momsregnskab?

Momsregnskabet er det regnskab, der danner grundlag for momsopgørelsen. Det er derfor ikke nok, at du blot indberetter din ind- og udgående moms, da du skal dokumentere de enkelte posteringer i din virksomheds samlede regnskab.

Der er forskellige faktorer, som afgør, hvor ofte du skal indberette og betale moms. Perioderne varierer mellem én måned, tre måneder og seks måneder, og det er omsætningen, der afgør, hvor lang momsperioden for den enkelte virksomhed er.

Så ofte skal du indberette moms:

 • Halvårlig indberetning: Hvis din virksomhed omsætter for under 5 millioner kroner om året, skal dit momsregnskab indberettes til SKAT hvert halve år.
 • Kvartalsvis indberetning: Hvis din virksomhed omsætter for mellem 5-50 millioner kroner om året, skal dit momsregnskab indberettes til SKAT hvert kvartal.
 • Månedlig indberetning: Hvis din virksomhed omsætter for mere end 50 millioner kroner om året, skal dit momsregnskab indberettes til SKAT hver måned.

 

Hvor lang tid skal momsregnskabet gemmes?

Når du driver virksomhed, forpligter du dig til at gemme momsregnskabet i fem år. Det betyder at du til enhver tid skal kunne fremvise et opdateret momsregnskab til myndighederne indenfor en periode på fem år – og det gælder også, selvom din virksomhed lukker og ikke længere er aktiv.

I visse brancher kan du være forpligtet til at gemme regnskabsmaterialet i længere tid. Hvis du eksempelvis driver virksomhed, som beskæftiger sig med anskaffelse og ombygning af ejendomme, skal regnskabsmaterialet opbevares i 10 år.

Regnskabsmateriale er skriftligt materiale, som vedrører virksomhedens drift:

 

Hvilke krav er der til bilagene?

Alle posteringer skal være dokumenteret med bilag i momsregnskabet. Hvis et bilag ikke opfylder de gældende krav, kan det medføre, at virksomheden ikke kan trække momsen på det pågældende bilag fra.

 

Krav til kassebon:

Hvis din virksomhed bruger et kasseapparat, er det et krav, at det både kan udskrive kassebon og revisionsstrimmel. Begge dele skal indeholde nedenstående informationer.

Krav til faktura:

 • Dato
 • Fakturanummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Virksomhedens adresse og navn
 • Købers navn og adresse
 • De specifikke varer samt mængde
 • Leveringsdato
 • Pris uden afgift (inkl. eventuel rabat eller prisnedslag)
 • Momsbeløb og -sats
Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere
Læs også